Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


40 document(en) met "Knecht Toch" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Prinses Als een vriend, die met ons zou wandelen, zijn voet verwondde, dan zouden we toch liever traag lopen en hem graag en gewillig onze hand lenen ? Alfons Beter ware, dat we hem konden...Schalksheid, wijsheid en waanzin lijken wild heen en weer te woelen, maar blijven toch gelijk in de mooiste maat...Tasso Ik ken toch Van jongs af de wereld, hoe makkelijk ze Ons hulpeloos, eenzaam laat en gaat Haar weg als zon en maan en andere goden

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
striktere zin, met een vooraf als geheel geschreven tekst, zijn er slechts vier: Harlekijn, noch knecht noch meester van Arturo Corso naar Goldoni (oktober 1976), En God schiep de vrouw... voor keuken, baas en...Waar Harlekijn bij deze laatste Knecht van twee meesters was, moest hij bij Corso kiezen tussen koning en volk...het latere Harlekijn, noch knecht noch meester heeft hij de voeling met het volk en het volkstheater verloren en zijn gezellen die de ware problemen van het volk willen spelen, komen in de gevangenis

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Er zijn nog mensen met wie ik zo een sterke band heb: Paul Röttger, Marieke Van Leeuwen, Lou Landré,... maar met Peter is het toch speciaal, hij stelt zich volledig ter beschikking: hier ben ik, laten...Al was het heerlijk werken met Landré en Tuinman, toch voel ik dat ik ongeduldiger ben geworden, niet meer de nodige tijd uittrek om mijn visie duidelijk te maken...Het probleem is dus toch een groep medewerkers vinden die volledig op die problematiek inspelen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
De knecht die hem helpt wordt betekenisvol niet afgemaakt...Het kan de bedoeling toch niet zijn om met Shakespeare een zaal in slaap te krijgen...De kreet van de trouwe Kent, 'Laat zijn hart toch breken

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
De gruwel is totaal, en door een paar details wat te onderstrepen wordt er toch nog een ironische laag ingebouwd...Miezerig en laf, en door zijn gewrongenheid of sluwheid raakt hij me toch...Toch enorm wat een regisseur kan aanvangen met een tekst

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
grootmoeder zei in 't goeien tijd... Brabo ... dat 'n kwezel droog brood eet, maar wij toch niet...Marquise Maar dat is toch té... Chou Stil, maman...Ik kan er niks aan doen... Belleken (legt de festoenen rond Nele): Da's toch zooveel schoon er... Nu zal ze misschien droomen?... Lamme 'nen Triestigen droom voor ons

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
De knecht Valerio van Bert Van Tichelen krijgt van zijn meester nauwelijks repliek...Gemeten aan de onwennigheid in de zaal, mislukt dat toch wel aardig...dat er in tijden van crisis met schaarse middelen (lichtbeelden als achtergrond) met enige inventiviteit toch voldoening scheppende toneelbeelden gecreëerd kunnen worden, bewijst John Bogaerts met

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
De opvoering van Starkadd door het KNS-gezelschap (regie Walter Tillemans) in 1966 leunde gedeeltelijk aan bij het traditionele Starkadd-concept, maar nam er toch geen vrede mee...De Nederlandse receptie Dat het stuk in Vlaanderen, ondanks de aanvankelijke reserves, toch goed speelbaar bleek, hangt voor een deel samen met de ontvankelijkheid van het publiek...Met passages waarin Starkadd toch in staat blijkt te zijn tot positief affectief gedrag of tot min of meer sublieme liefde, kan men binnen dit concept niks aanvangen, zij worden dan ook consequent

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • NACHTELIJKE BEZOEKERS
Knecht Toch niet, ik heb het belsignaal gehoord...Ik-figuur Verdwijn ! Knecht Maar meneer ! Ik-figuur Niks te maren, verdwijn ! Knecht Tot uw dienst en wel te rusten...moeten hem toch niet in 't fluweel leggen, hij voelt er toch niks meer van

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • Tsjechov in handen van Karge & Langhoff,...
Ondertussen staat de burgerlijke wereld van Tsjechov verder van ons af dan ooit, maar toch stellen we vast dat hij alle grote theatermakers blijft boeien...Het was slechts één van de twee stukken waarmee dit theater zijn seizoen stoffeerde : hoe verwaand Wachten op Godot ook was, of hoe klassiek De Kersentuin, toch kende dit gezelschap een groot succes...De scène moet geladen worden en toch is er niets

Nr. 9, Januari 1985 • Johan Thielemans • Don Giovanni of Herrmanns dialoog met de...
het stuk zijn ze gedeeltelijk spitsbroeders en ondanks het geweeklaag en gesteun van de knecht, voert de meester toch diens intiemste lustdromen uit...Al hebben ze voor mij wel duidelijk een betekenis; toch wil ik graag iedereen zijn gang laten gaan...Deze persoonlijke toets leidt de aandacht niet af van het essentiële, namelijk de tekst van Don Giovanni zichtbaar maken, maar ik kan me van de indruk niet ontdoen dat hier toch een soort

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Grotowski heeft toch uitgebreid onderzocht hoe een stem in de buik, in de borst of in de mond klinkt...Hij heeft toch voldoende in zijn eigen produkties aangetoond welk een sterk muzikaal element de spreekstem is. En als men Grotowski te exotisch vindt, kan men de hele acteursbent alleen maar de raad...Herman Gilis heeft met Marivaux verdienstelijk werk geleverd (en voor het eerst getoond dat met een klein talent als Herman Coessens toch nog interessant theater kan gemaakt worden). Regisseur Ulrich

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Zelf herinnert hij zich vooral zijn werk in Langendijks De Gecroonde Leerse, Goldoni's De knecht van twee meesters, de theaterbewerking van Dickens' Pick-wick Papers, Jozef K. in Het Slot van Kafka...Een repetitie afbreken midden in een zin, omdat het 'tijd' is, dat is toch niet gepermitteerd...Waar het op aan komt is toch de context van elke zin aan te geven: wat heeft de auteur ermee bedoeld

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
Berliner Ensemble, Piccolo Teatro met zijn Knecht van twee meesters (Goldoni), Teatro Campesino, Bread and Puppet..." Allemaal buitenlandse groepen... "In Vlaanderen vind ik Claus een...toch een soort houvast aan het toneel 'zoals toneel nu eenmaal was'. Alhoewel... Je was al een beetje voorbereid door wat Mickery hier met die kleine Engelse en Amerikaanse...Toch wel grappig als je van al die dingen de oorsprong gezien hebt

Nr. 15, September 1986 • Johan Thielemans, Pol Arias • Adolf Dresen:
Hij neemt geen blad voor de mond, relativeert graag maar blijft toch sterk ideologisch getint; daar zal de invloed van Brecht niet vreemd aan zijn...Ik vind ze allemaal verschrikkelijk 'geniaal'. Dat kan ook, maar toch wil ik met hen kunnen blijven praten...Het is uiteindelijk toch een overwinning als het als kunst verschijnt

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Toch wil ik daar aan toevoegen dat er tegenover de nieuwe Vlaamse golf niet altijd kritisch gereageerd wordt...Walter Moeremans zet een leuk typetje neer, maar in de laatste peripetieën (waarbij hij twee zusters tegelijk het hof maakt, wanhopig toch met zijn ware liefde wil trouwen, en dan niet tot een besluit...Ik ben een veel te wereldse figuur") en die van knecht ("Misschien omdat ik niet onderdanig genoeg ben"). Om dezelfde reden zag hij zich wel een commis-saire spelen maar geen agent (cfr

Nr. 18, Juni 1987 • Johan Thielemans, Pol Arias • Peter Sellars, Amerikaanse wonderknaap
Laat ons toch niet vergeten dat de meeste van de stukken, Shakespeare op kop, slechts schetsen zijn...Dat is toch wel ongewoon, hoewel ik dat dan weer gewoon vind...Toch niet, want zelfs daar kun je in de bewegingen een ambiguïteit inbouwen

Nr. 20, December 1987 • Johan Thielemans • Brecht is een zwembad, Molière een oceaan
Toen dacht ik dat zo een koor toch wel een grote dramatische kracht heeft...sterk als gefrustreerde knecht (deze vertolking moet een maatstaf zijn, waaraan hij zijn andere vertolkingen toetst), Magda Cnudde, intrigerend omdat ze tegen de verwachting in is bezet...Magda Cnudde is de lange split in de rok van dit toch wel deftige (bij Molière zelfs onschuldige) meisje zo opzichtig, dat het ongeloofwaardig is. Deze contradictie tussen het nauwkeurig waarachtige en het

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
Goldoni -- De knecht van twee meesters, door Strehler in 1947 van onder het stof gehaald -- en Gozzi...Toch heeft deze 'culturele revolutie' indruk gemaakt op het theater en naast de onontkoombaarheid van een politieke vraagstelling bij elke nieuwe produktie, zijn er ook ensembles ontstaan vanuit die

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Toch zijn er momenten in de voorstelling die het 'theaterrealisme' ombuigen...Dit beweren uiteraard nog wel meer mensen uit de theatersector maar toch gaf, volgens directeur Van Vlaenderen, precies een opmerking van een criticus de doorslag tot het programmeren van De...Zijn enthousiasme voor de wondere wereld in de kast wordt daarbij nauwelijks verholen, en toch tracht hij genuanceerd en kritisch het snel evoluerende gezelschap in beeld te brengen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK