Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


15 document(en) met "Koninklijk Conservatorium te Gent"Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Ook in de conservatoria van Gent en Antwerpen begon ze op dat moment les te geven...muziek: men heeft soms niet de moed en het doorzettingsvermogen of men begint te laat om reëel eerst die solfège van de danskunst te gaan leren...hebben wel wat stokken- en eierdan-sen; maar dat is alles te kort, te klein

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Speeltheater Gent Nacht in februari Een jongen, die in het stuk verder de Jongen blijft, ligt te slapen in zijn kamertje...Rodolphe De Buck, Het beroepstoneel te Gent tussen 1944 en 1965, feiten en gebeurtenissen...De auteur was, als directeur van de Gentse toneelschool en werkzaam in allerlei verenigingen, nauw betrokken bij het geijver om Gent opnieuw een professioneel gezelschap te bieden en geeft dan ook met

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Het is de opdracht van de leraars niet om zichzelf op te dringen, maar om de persoonlijkheid van de leerling te ontdekken, te begeleiden, te behouden, niet te beschadigen...Gent Jef Demedts staat sinds 1976-'77 aan de leiding van de toneelafdeling van het Gentse conservatorium...Ik geloof dat dat de grootste verandering is." Facts and Figures Adres: Koninklijk Conservatorium, Hoogpoort 64, 9000 Gent

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Je kan ervan uitgaan dat Shakespeare prachtig is om te lezen, maar niet langer relevant om op een moderne theaterscène te brengen...Hoe feestelijk de aanleiding ook mag zijn, Anne Teresa De Keersmaeker is te sterk, en tegelijk te zwak, om zich voor de kar te laten spannen van welke vorm van artistiek triomfalisme dan ook...De kerende post tracht daarop te antwoorden door nieuwe vragen te stellen, door iets over het creatieproces te vertellen, door Bernhard te parafraseren, door pedagogisch te willen overtuigen van het

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Museum voor Hedendaagse Kunst van Jan Hoet in Gent te zien was...Beginnend bij de jaarlijkse theater-produkties op het Sint Jozefscollege te Herentals en de persoonlijke scholing in voordrachtkunst bij Ast Fonteyne aan het Koninklijk Conservatorium te Gent - hij...Hoe dichter 1992 nadert en hoe minder er van het IJzeren Gordijn overblijft, des te kleiner wordt België en des te groter dreigt de landelijke verveling te worden

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Begin november trad Discordia ook nog aan als 'stukkenlezer' op het Stekel-beesfestival te Gent, waarbij The Hunting of the Snark (van P. Pour-veur, naar L. Caroll) tot een frisse salade herlezen werd...Gezien in het Nieuwpoortthea-ter te Gent op 1 februari en in de Beursschouwburg pp 8 februari 1990...Etienne Chary, Christophe Salengro; bruiteur Patrick Martinache Gezien in Nieuwpoorttheater te Gent, 6 februari 1990 Andante Théâtre Brussel Binocchio...V Het aandeel van de

Nr. 30, Juni 1990 • KAMEROPERA ANTWERPEN TRANSPARANT,,
het Koninklijk Conservatorium Gent TRANSPARANT vzw Frankrijklei 14 B-2000 ANTWERPEN Dansstudio Rockit Direktie: Fanny Peeters - Modern Jazz - Modern...Jan Oscar De Gruyter en het Vlaams Volkstoneel Frank Peeters ; 1.495,- THEATER 1 Te bestellen bij : Theaterpublikaties vav Anspachlaan 141-143 1000 Brussel

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Dirk Verstockt Gezien te Brussel, Koninklijk Circus, op 17 juni 1990 Arca Gent Emilia Galotti Tijdens één van de repetities van Lessings Emilia Gallotti werden de...Vincent houdt er trouwens aan - ook nu hij directeur is van het Théâtre des Amandiers - om te blijven lesgeven aan het Conservatorium, hij beschouwt het als een opdracht om mee te werken aan het...Zijn opleiding volgde hij aan de Koninklijke Toneelschool en aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Gent

Nr. 33, Maart 1991 • Caroline Derycke • Hervormingen Hoger Kunstonderwijs
Men werd verondersteld een blind vertrouwen te hebben in de ministeriële plannen, voor problemen die men reeds twintig jaar tracht op te lossen...een debat over de hervormingen met als panelleden Johan Huys (directeur Koninklijk Muziekconservatorium Gent), Kamiel Cooremans (directeur Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium Antwerpen), Herman...Johan Van Assche (acteur bij De Tijd en leraar op het conservatorium Antwerpen) en Peter Rouffaer (leraar conservatorium Brussel) hadden in laatste instantie afgezegd

Nr. 50, Juni 1995 • (colofon)
Griffo, Gent Druk Imschoot, Gent Advertentiewerving Christa Heremans Dienst voor Cultuurpromotie Vooruitgangstraat 323, 1210 Brussel tel...Schouwburg, Lakensestraat 146 - Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23 - Théâtre Varia, Scepterstraat 78 - Vlaams Theater Instituut, Sainctelettesquare 19 Gent: Area, Sint-Widostraat...Kostprijs 750 Bf (korting leden VTI) Inlichtingen: vlaams theater instituut Sainctelettesquare 19 • 1210 Brussel • 02/201 09 06 Koninklijk Conservatorium Brussel afdeling

Nr. 60, Juni 1997 • Pol Arias, Marleen Baeten • Van kermisspelers en religieuze spelers
Vallombrosa), Koninklijk Ballet van Vlaanderen (Sacco en Vanzetti) en Kaaitheater (Hersenschimmen). Etcetera: Toen je begon te acteren was regie niet meer dan 'bewegingsregie'. Nand Buyl: Dat hing...Hersenschimmen - Kaaitheater / Jerome de Perlinghi Hersenschimmen Etcetera: Hersenschimmen, waarin je onlangs te zien was, is een heel ander soort voorstelling dan we van je gewend...Op het ogenblik dat de repetitie een poging tot voorstelling wordt, werkt er een soort adrenaline waardoor ik me er opeens van bewust tracht te worden hoe het publiek mijn personage ziet, hoe het bij

Nr. 62, December 1997 • Marleen Baeten, Wouter Van Looy • Huisje kunst
De luxe van het Koninklijk Jeugd Theater is dat er geen verhuis moet gebeuren om andere dingen te laten doorgaan...Maar dat belet hem niet te poneren dat producties als Beeldenstorm de bedoeling hebben 'om in te gaan tegen alles wat de leraar tracht te doen...Middelen om werkplaatsen in te richten, om beginnende kunstenaars tijdelijk onderdak te verlenen of artistiek te ondersteunen zijn geen overbodige luxe

Nr. 69, Januari 1999 • Katrien Darras, Clara Van den Broek • Gebroken spiegel?
Etcetera: Je moet wel specifiëren dat ook de hedendaagse choreografieën die het Koninklijk Ballet van Vlaanderen brengt, in een academische context te situeren zijn...Choreografie 2 Etcetera: Daarnet lichtte Aysem al een tipje van de sluier op over hoe het is om in het Koninklijk Ballet van Vlaanderen met een choreograaf te werken...Als men mij bijvoorbeeld vraagt Julia te spelen en ik vind dat een interessant personage, zal ik het ook interessant vinden om zelf te zoeken wat ik er mee kan doen

Nr. 72, Juni 2000 • Johan Wambacq • Wanhoop en weerzin, liefde en lust
1980 gaat zijn naam met de snelheid van een nieuw virus door het wereldje: hij heeft Cymbeline van Shakespeare geënsceneerd met studenten van het Koninklijk Conservatorium van Brussel, waar hij op dat...Want, zoals men weet, het is de eeuwige taak van de kunstenaar tegenstrijdigheden te verenigen, en als ik me aan een zo lichtzinnige vorm heb gewaagd, dan is dat om er ernst en leed aan toe te voegen...Ik ben echt door God geschapen om door de media gemediatiseerd te worden en zó mezelf beter te kunnen begrijpen,' zegt hij in een interview met Mark Schaevers

Nr. 113, September 2008 • Thomas Crombez • Ik ben het die Artaud zal spelen
Artaud wordt door Vlaamse journalisten voornamelijk vermeld wanneer hier te lande een nieuwe (theater) productie te zien is die op zijn oeuvre is geënt...Hij laat zich te extreem uit, weet zich niet door te zetten, zijn teksten grijpen naar de keel maar overtuigen niet...de Universiteiten van Gent en Antwerpen, de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (Gent) en het Koninklijk Conservatorium Gent