Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


11 document(en) met "Kritiek van de Cynische Rede"Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
De onmiddellijke vertegenwoordigers van die wereld zijn de heksen: clowneske en cynische figuren waarbij Van Hove zich blijkbaar heeft laten inspireren door het groteske van sommige van Ensors...Gelukkig, kunnen we denken, is er dan toch nog de schone logica van Wittgenstein, de triomf van de koele, positivistische rede, de nood- zakelijke tegenhanger van zoveel...Van Marc van Eeg-hem kan men zeggen dat hij in de exuberante rol van de travestiet heel wat acteursenergie vertoont, maar dat de conceptie van de rol nergens past in het geheel: de schuchtere Vanden

Nr. 37, April 1992 • Klaas Tindemans • De deuren van de tijd gaan niet...
Ik betrap mezelf erop, dat mijn mooie filosofie zich van meet af aan voordoet als een onderricht van de politiek in naam van de rede...De kunst moet de zinnen begoochelen, moet de 'eeuwige terugkeer' van de vreemdeling mogelijk maken (de mythe van de Vliegende Hollander, of van Lulu): langs dit medium kan de mens de vreemde als de...Kristeva gelooft in de roeping van de psychoanalyse én van de kunst als nieuwe horizonten, die het vacuüm, ontstaan door de 'dood van God', kunnen opvullen: de betekenisgevende 'arbeid' aan de

Nr. 42, Juni 1993 • Bart Philipsen • De scène, het misverstand en het ogenblik
De spanning tussen de verscheidenheid van de groep en de drang tot totalisering van de fotograaf, tussen de tijd van de vereeuwigende representatie (de foto) en die van het ogenblik, tussen het vele...Uit de de tijd van de vergissing verschuift het 'abstracte' perspectief van deel I naar het meer private, intersubjectieve niveau: de architect Laurens betrapt zijn opdrachtgeefster, de mondaine Delia...slechts door een schepping te verkrijgen is. Het is noch in de empirie ('het bordeel'), noch in één of ander mythisch verleden ('de tuin van Eden') aanwezig: 'de wereld is werkelijk leeg, dat is geen cynische

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
De animator van dit proces is de verzamelaar: 'Het verzamelen is een praktische vorm van herinneren, en het is de meest overtuigende van de profane tekens die wijzen op de inwerking van het "verleden...Noch de onmiddellijke ervaring of de authentieke waarheid, noch de schijn van de mediatisering bieden een houvast: het spektakel maar ook de neomarxistische kritiek van het spektakel zijn simulacra...het binnen de crisis van de interne vitaliteit en creativiteit die we nu ongetwijfeld beleven, denkbaar een vervolg te schrijven op Sloterdijks Kritiek van de cynische rede, waarbij de kynische speler

Nr. 64, Juni 1998 • Pascal Gielen, Kurt Vanhoutte • Theatermakers, biologen, Annemie Neyts en andere bricoleurs
Pauline laat als het ware de machines ontsporen die Steels uitzet en geeft zo uiting aan de angst van de mens voor de vadermoord van de technologie...Inzet van de studiedag aan de UIA was de symbolische bestraffing van de intellectuele masturbatie van de cultuurfilosofie...Peter Sloterdijk: Kritiek van de cynische rede, De Arbeiderspers, Amsterdem, 1984, p. 238

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
67) Lehmann volgt de mogelijkheden en ontwikkelingen van een niet-dramatisch paradigma van de historische avant-garde van het begin van de eeuw over de neo-avant-garde van de jaren zestig tot...Die inwisselbaarheid betekent de vernietiging van het teken, van de theologie, van de semiotiek en van de (klassieke) theatraliteit, die alle gefundeerd zijn in het trekken van grenzen en het...geheel van tekens die de enscenering uitmaken en de performancetekst is de gehele situatie van de opvoering (de toeschouwers, de ruimte en het tijdstip van de voorstelling). Het postdramatische theater

Nr. 75, Maart 2001 • Clara Van den Broek • Een Waaslandwolf in Toneelland
De volwassene zou ook wel willen, net als Ariadne, dat het kind ‘voor die ene keer/ niet de wanhopige naam/ van een vader,/ een zoon’ gegeven wordt, dat de orde van de wet (de vader) de weg naar de...Het is het levensgevoel dat Peter Sloterdijk in zijn Kritiek van de Cynische Rede beschrijft: ‘Al het positieve [b.v...11 SLOTERDIJK, Peter, Kritiek van de Cynische Rede, Tinke Davids (vert

Nr. 87, Juni 2003 • Jeroen Laureyns • The medium is not the message: Performance...
Een dankbare figuur om het fenomeen van performance historische wortels te geven, is de Griekse cynische filosoof Diogenes (4c'e eeuw voor Christus). De methode van de cynische filosofie is er een van...Sloterdijk heeft het in zijn boek Kritiek van de cynische rede over kynisme en cynisme...Peter Sloterdijk, Kritiek van de cynische rede, Amsterdam, De Arbeiderspers, 1984

Nr. 105, Februari 2007 • Bojana Cvejić • Van performancepraktijk naar ruimtecreatie
Eén ervan gaat over de manier waarop de freelance werk- en levenswijze de projectbasis van de performancecreatie van een manier van produceren heeft omgebogen naar een reactieve, cynische en...PAF hangt exclusief af van de betrokkenheid van de artiesten: op hun financiering en zelforganisatie, die gaat van het uitbreken van muren tot het organiseren van hun eigen onderzoeksproces...paf getuigt ook van de capaciteit van performancekunstenaars om de klaagcultuur te overwinnen en om proactief het verlangen naar de uitbreiding van de mogelijkheden, interesses en uitwisseling van de

Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
Aangezien de plausibiliteit van hun ‘transculturele’ alternatief sterk lijkt af te hangen van de mate waarin men door hun kritiek van het multiculturalisme overtuigd wordt, zal ik in een eerste...36 Allusie op Levinas die graag verwijst naar ‘het gelaat van de Vreemdeling, van de weduwe en de wees’ om de gedachte van de epifanie van de Ander te illustreren (vgl...Richard Rorty). Terwijl de multiculturalist de waarheid situeert in de culturele verworteling en in de gelijkwaardigheid van culturen, is de waarheid voor de transculturalist precies de culturele

Nr. 109, December 2007 • Bojana Cvejić • We hebben geen geld, dus moeten we...
percept datgene is wat het concept ‘voor ogen had’. James’ thesis is dat de realiteit van dingen ononderscheidbaar is van de ervaring van relaties die van dezelfde grootteorde zijn als de dingen zelf...confirmeert – de praktische invloed die het zal hebben op de opleiding van de danser of het lid van het gezelschap, of een kandidaat voor de status van de performancekunstenaar...Als je uitgaat van kritiek als een algemeen werkend principe, is het bijna onmogelijk om de wereld te veranderen (‘augmenting’). Het experiment tegenover de kritiek geplaatst, vraagt om een andere


Development and design by LETTERWERK