Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


836 document(en) met "Laatste" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
2.10.1982). Jan Fabre Antwerpen Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was Jan Fabre behoort niet tot de petit monde van de Nieuwe Esthetiek (als dat laatste al...De man die zijn vader heeft vermoord en zijn moeder gehuwd, wordt er ten laatste male geconfronteerd met de pijnlijke gevolgen van zijn fatale levenswandel, meer bepaald met de machtsstrijd tussen...Man Zoveel wat ik je nog wilde zeggen Vrouw We zijn bang voor wie het laatste woord heeft Man Ik wil het niet zijn Vrouw Ik ook niet (pauze) Vrouw

Nr. 1, Januari 1983 • Eric De Kuyper • Eric De Kuyper
Misschien wordt deze bijdrage aan Etcetera ook wel mijn laatste...Ik vergat nog een special event in Mickery, waarbij de fine fleur van het Nederlandse toneel tijdens een marathondag telkens een 'eigen' (?) versie bracht van de laatste scène uit Virginia Woolf

Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Het laatste greintje statusverschil tussen acteurs en figuranten valt weg...De meesten staan op hun laatste benen...Bij de hele Belgitude van de opzet dringt een laatste gedachte zich op: de invloed van het Frans, of liever, het afnemen van de invloed van het Frans in de Vlaamse context

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
Waarom als eerste, en laatste produktie Brecht...Fassbinder en Kroetz hebben ook op dit laatste sterk ingepikt

Nr. 1, Januari 1983 • Pol Arias • KNS Antwerpen: De Storm
Prospero is het eerste en het laatste personage dat we in dit stuk zien

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Zulk een lezing stelt natuurlijk problemen voor de laatste scène, één van Shakes-peares meest romantische momenten...Het publiek heeft deze laatste scène met ingehouden adem zitten bekijken...De titel van Marijnens volgende produktie De Laatste Dagen der Mensheid ligt dan wat in een te gemakkelijk verlengde van deze lijn

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Marijnen, zoals Johan Thielemans opmerkt, laat de laatste scène van De Koopman gewoon weg en vervangt ze door een geslaagde pantomime...die vormen zoals Shakespeares tijdgenoten te ervaren, wat een illusie is). Mnouchkine deed dit laatste met de Japanse traditie in Richard II

Nr. 1, Januari 1983 • Inhoudstafel
En welke auteur citeren A en B in hun laatste replieken

Nr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
Zijn laatste opzet, een solo, gaf blijk van nog meer karakter en assertiviteit

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
de laatste werkstukken van Bausch is het individu, de persoonlijke anekdote, het uitleven van zijn innige ik het belangrijkste thema geworden

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
En als we terugkeren hebben zij het laatste spoor verdelgd...De laatste uiteinden van de dingen wil zijn geest samen vatten...Hij zal zeker de laatste zijn, die me beleert

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
Dit laatste is één van de doelstellingen van het Centrum en deze doelstelling werd bijzonder acuut op een moment waarop nogal wat met scherp wordt geschoten op het theaterdecreet aan Vlaamse kant, en...De autonome functie van de twee secties is de laatste tijd een beetje in verval geraakt en zou opnieuw moeten geactiveerd worden

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Tabori haalt er anders ook zijn neus niet voor op: sex noemt hij de "structurele metafoor voor drama" en in zijn versie wurgt Medea haar ex-man tijdens een laatste kus...Velen hebben in de eerste plaats één van de markantste partituren van de laatste twintig jaar ontdekt...Ik heb daar in mijn laatste seizoen 13 rollen gespeeld en dat was iets teveel van het goede

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Genoemde centra hebben zich de laatste jaren laten kennen als broeinesten met een eigen, specifiek profiel...Dat wordt duidelijk bij de vaststelling dat de twee laatste telgen van 'het nieuwe circuit' uiteenlopende instellingen zijn als Magazijn (Hasselt, vanaf april 1982) en Vooruit (Gent, vanaf september

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Dit laatste is volgens de statuten ook het Nederlandse Centrum van het ITI...Sinds het laatste jaar houdt de afdeling Internationale Zaken zich minder bezig met import van buitenlands theater naar Nederland, om twee redenen

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Als we het even bij de literatuur houden, zien we dat in de laatste twintig jaar deze ambitie van de kunstenaar om de realiteit in haar totaliteit te kunnen grijpen, sterk aan kritiek onderhevig...Daarnaast moet men ook zien dat het hier niet gaat om een laatste nieuwe trend, maar dat, zoals elke belangrijke artistieke richting, ook het postmodernisme zijn grote voorgangers heeft...Deze visuele echo's ontmaskeren plots een gans deel van de geschiedenis van de Schaubühne zelf, die in de laatste tien jaar getracht heeft om zulke emoties 'recht' te laten wedervaren, in een in wezen

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
NEEM DEZE BRIEF HIJ MOET AANKOMEN AL IS DAT HET LAATSTE WAT JE DOET DIT MOET JE VOOR ME DOEN was het laatste wat hij tegen mij heeft gezegd...revolutie, Marat, gebogen over de dolk, de verbrijzelde kin van Robespierre, zijn schreeuw toen de beul zijn verband aftrok, zijn laatste meewarige blik op de jubelende menigte...Debuisson greep naar de laatste herinnering die hem nog niet had verlaten: een zandstorm voor Las Palmas, er kwamen sprinkhanen met het zand mee op het schip en ze begeleidden de tocht over de

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
matriarchale voorkeur (de sterke vrouw als rode draad in Müllers laatste stukken) vanuit een autobiografisch afscheid aan de vader te verklaren...Schütz); vijf en zes overlopen de ontwikkeling van de motieven dood, seksualiteit, arbeid en evalueren de positie van de vrouw; en het laatste hoofdstuk probeert Muller poststructuralistisch te

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
Dat laatste sloeg over op het Universiteitstheater Amsterdam en met veel rook, weinig vuur ook op Globe die het stuk presenteerde in een uitzonderlijk aanbod van vier voor één (Mauser, De...zijn eigen regie van De Opdracht kiest Muller voor het laatste

Nr. 2, Maart 1983 • Tino Haenen • HANDKE
Vooreerst dient vermeld dat alle scènes, op de eerste en de laatste na, zich binnenshuis afspelen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK