Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


35 document(en) met "Lacan" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 5, Januari 1984 • Pol Arias • Daniel Mesguich: Stijl wordt systeem
Bij de komst ervan naar Brussel in het Théâtre 140 titelde Jo Dekmine: "Miroir de l'inconscient'. terecht, want Mesguich is ook een heel aandachtig leerling van Jacques Lacan: "... het onderbewuste

Nr. 13, April 1986 • Karst Woudstra over Lars Norén
Die "andere" mag dan een buur zijn, een fictief personage dat hij creëert of - en daar laten we het ook bij - l'Autre à la Lacan (2). Met Karst Woudstra, die we hieronder uitvoerig aan het woord laten

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Grote namen die in Frankrijk de bon ton dicteerden, bewijzen zulks: André Breton, Maurice Heine, Gilbert Lely als gangmakers van een peleton surrealisten; Michel Foucault, Jacques Lacan... allemaal

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Lacan). Redden doet het Eendagswezens echter niet

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Brandt vertaalde eveneens werk van een hele reeks Franse schrijvers en denkers die op dit ogenblik in grote mate het internationale intellectuele klimaat bepalen : Lacan, Bataille, Barthes, Derrida

Nr. 37, April 1992 • Klaas Tindemans • De deuren van de tijd gaan niet...
Veel is vreemd in deze wereld... Het onbewuste is het andere in onszelf, 'je est un autre' zegt Lacan later

Nr. 37, April 1992 • Klaas Tindemans • De tekst en zijn varianten
Het daarbij gehanteerde theoretisch uitgangspunt wordt dan ook zuiver aangegeven: 'Lacan stelt bovendien dat ook het onderbewustzijn georganiseerd is als een taal; taal dient hier eerder opgevat als

Nr. 42, Juni 1993 • Bart Philipsen • De scène, het misverstand en het ogenblik
Het verwijst naar de andere scène (en de andere tijd) van het onbewuste, waar de vergissing of 'méprise' zoals de Franse psychoanalyst Lacan heeft aangetoond, een ander soort weten articuleert, een...En dat bovendien een relatie sticht met de afwezigheid die Lacan in het hart van de werkelijkheid afgetekend ziet, met de a-symbolische naaktheid van het reële zou je kunnen zeggen

Nr. 46, Januari 1994 • Mieke Kolk • Het universum van Karst Woudstra
En dat het oedipale model in bijna ieder geschreven verhaal aanwezig is, dat constateerde Roland Barthes al in het kielzog van Freuds explicateur Jacques Lacan

Nr. 62, December 1997 • Marc Holthof • Een koning uit een washuis
Jacques Lacan geïntroduceerd vanuit de populaire cultuur

Nr. 63, Maart 1998 • Rudi Laermans • De idiotie van het menselijke
moeten ons daarom tevreden stellen met het herkauwen van de talige echo's van negentiende-eeuwse auteurs, aangevuld met wat flarden recente poëzie en enkele volzinnen van Jacques Lacan...slotregel van Le Désir een 'sublieme vergissing'. In laatste instantie is het - mét Lacan - niets anders dan de mislukte ontmoeting met het Reële: mensen komen altijd te laat, behalve op het stervensuur, dat

Nr. 64, Juni 1998 • Pascal Gielen, Kurt Vanhoutte • Theatermakers, biologen, Annemie Neyts en andere bricoleurs
Het bewuste essay stoffeerde met lange citaten van onder meer Derrida, Latour, Lacan en Deleuze de affiniteiten tussen de postmoderne cultuurfilosofie en de eigentijdse chaostheorie

Nr. 65, Januari 1998 • Koen Tachelet • Theater van de vervuiling
hunger of death, een essay van Christopher Lane over het latere werk van Giacometti, verwijst de auteur naar het begrip 'extimité' van Jacques Lacan om de anorectische lichaamsbeelden van Giacometti

Nr. 68, Juni 1999 • Rudi Laermans • De totale podiumkunst van Rosas
de door Jacques Lacan beroemd gemaakte terminologie van Roman Jakobson: in I said I is er een zichtbare, immer herhaalde splitsing of deling tussen het sujet de l'énoncé ('ik' als talige term) en het...Taligheid is inderdaad ook synoniem met regels of normen, reden waarom Lacan in zijn werk de taal tot model van de symbolische orde of cultuur heeft gepromoveerd...De elk subject kenmerkende deling of splijting ('fente', dixit Lacan) verschijnt hier namelijk als het waarmerk bij uitstek van de acteur-performer

Nr. 70, December 1999 • Rudi Bekaert • 100 Ways To Disappear And Live Free
Camille Claudel, G: dood K: mort P: hip hip W: hoera M: Fernandel, Goebbels, Che Guevara, Huston, Personne, Cobain, Queneau, Decorte, Lacan, Stein B: dood S: mort W: hip hip

Nr. 73, Januari 2000 • Rudi Laermans • Het lichaam als medium
Het waargenomen lichaam is immers altijd van de orde van het beeldmatige, van wat Lacan als het imaginaire omschrijft

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
Lacan, Kristeva, Levinas, Nancy

Nr. 74, December 2000 • Christian Metz, Rudi Laermans • 'Ik ga naar de film'
versie Jacques Lacan

Nr. 76, Maart 2001 • An van Dienderen • Het lichaam - site voor de antropologische...
Het is een soortement spiegel die voorgehouden wordt, waarbij de ander –zoals Lacan dat aantoonde – tegelijkertijd een projectie, een reflectie en een creatie is van de beschouwer

Nr. 77, Juni 2001 • Katrien Vuylsteke-Vanfleteren • Genet
De intrede van het kind in de symbolische orde wordt door Lacan de castratie genoemd: het kind -dat nu een deel van de betekenaarsketting, de taal geworden is- wordt er afgesneden van zichzelf, er...geen zelf (meer). Deze structuur duidt Lacan aan met Rimbauds gezegde:' Je est un autre...Lacan maakt in zijn psychoanalytische theorie een onderscheid tussen drie orden: het imaginaire, het symbolische en het reële


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK