Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


25 document(en) met "Lehmann" • Resultaten 21 tot 25 worden getoondNr. 108, September 2007 • Pieter Verstraete • Het exces in het luisteren. Performativiteit van...
Thies Lehmann (1999; 2006) noemde deze modus van perceptie ook in het kader van het ‘postdramatische’ theater: ‘Rather one’s perception has to remain open for connections, correspondences and clues...Thus, meaning remains in principle postponed’ (Lehmann 2006: 87). Deze parate luisterbereidheid om niet meteen alles te interpreteren en ook open te staan voor onbewuste verbanden is misschien wel dé...Lehmann, Hans-Thies, Postdramatic Theatre, vert

Nr. 112, Juni 2008 • Elke Decoker, Geert Sels, Elke Van Campenhout • Boek
De publicatie bevat nog een paar andere interessante theaterwetenschappelijke teksten van onder meer Hans-Thies Lehmann, die een grondige analyse maakt van de voorstelling Karl Marx: Das Kapital

Nr. 113, September 2008 • Frederik Le Roy • Needcompany’s Sad Face / Happy Face. Verhalen...
Volgens Hans-Thies Lehmann leidt deze onthechting (hij noemt het ‘détachement’) tot de verzelfstandiging van de acteur tot zelfbewuste, autoreferentiële performer, maar ook tot de verzelfstandiging...Lehmann wijst er terecht op dat deze verzelfstandiging ook de aandacht vestigt op de lichamelijkheid van de acteurs...Lehmann Hans-Thies, ‘Détachement

Nr. 113, September 2008 • Karel Vanhaesebrouck, Ivo Kuyl, Johan Thielemans • Boek, DVD
de ogen van Lehmann zijn al deze reddingspogingen echter niets anders dan fases in een beweging die enerzijds leidt tot de ontmanteling van het dramatische theater en anderzijds tot het ontstaan van...Theater after Theater behandelt Hans- Thies Lehmann hetzelfde gegeven, maar dan vanuit het perspectief van de toeschouwer...Zij inspireerden zich op de volgende vraag van Lehmann, in zijn boek Postdramatisches Theater: als er theater zonder drama bestaat, zou er dan ook een spreken zonder hiërarchie bestaan

Nr. 114, December 2008 • Martin Nachbar • Doe mij na
Struikelend, trillend, zwevend... vertaling Johan Wambacq Martin Nachbar © Fabian Lehmann


Development and design by LETTERWERK