Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


23 document(en) met "Lijmen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • (advertentie)
DINSDAGCYCLUS LIJMEN EN HET BEEN van Willem Elsschot telkens te 14 uur en te 20.30 uur Plaatsbespreking via het centrale secretariaat, Eikenstraat 12-16 te

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries • Zuidelijk Toneel Globe: Pericles
En tenslotte is er nog de verteller Gower (in Globes voorstelling vervangen door Shakespeare zelf) die probeert de brokstukken te lijmen

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Voor de meeste toeschouwers (en critici) wordt dat allemaal wat te veel omdat ze met het voorstel om het stuk aan mekaar te lijmen niets kunnen aanvangen

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Als toeschouwer moet men zich schrap zetten, want er wordt vanop de scène geen enkele toegeving gedaan, men probeertje niet te lijmen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Als toeschouwer moet men zich schrap zetten, want er wordt vanop de scène geen enkele toegeving gedaan, men probeertje niet te lijmen

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
ïk koos dan zelf voor Lijmen/Het been van Elsschot

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
Directeursmoeheid Na deze openlijke afwijzing van de eerste door hem gekozen produktie trachtte Van Schoor de scherven nog te lijmen door een adviesorgaan te installeren

Nr. 15, September 1986 • Johan Baele • OPERA EN ARCHITECTUUR
Goed gezien deze verhoging te beëindigen precies aan de Muntpleinkant en het hoogteverschil te lijmen met een imperiale borstwering

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
Na enkele beschouwingen van deze heren kreeg je het gevoel in 'Lijmen' van Willem Elschot te zijn verzeild

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
NTG Gent Lijmen/Het Been Willem Elsschots Lijmen/Het Been, dat een meesterlijk karikaturaal beeld geeft van de cynische pu-bliciteitswereld, werd reeds in 1961 door Manuel van...Boorman, een "sluwe jongen van de negotie", zal Laarmans een opleiding geven in de weinig scrupuleuze praktijk van het "lijmen", die eruit bestaat zowel meer als minder argeloze slachtoffers zodanig...Van Loggem al in 1961, het NTG weer in 1986, namen de uitdaging Lijmen/Het Been naar het toneel te brengen met succes aan

Nr. 16, Januari 1987 • Inhoudstafel
recensies van "Moves" (Ballet van Vlaanderen), "De biechtvaders" (Arca), "Lijmen/Het been" (NTG), "Daedalus" (Guy Cassiers met gehandicapte kinderen), "Wolfsklem" (Jan Decleir), werk van oud-leerlingen van

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
jongste theater en a fortiori bij Muller is de klassieke tekst niet meer te lijmen, evenmin als het subject trouwens

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Daarmee kun je wel charlatans en bureaukraten, maar geen bevlogen opera-direkteur blijvend lijmen

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
Van hun verleden, hun identiteit, hun onderlinge verhoudingen krijgen we alleen fragmenten aangeboden : scherven die niet te lijmen zijn

Nr. 44, Februari 1994 • Ignace Cornelissen • Hoezo repertoire?
Omdat ik voor verschillende gezelschappen werk, laat ik het aan de theaterdirecteurs over om te proberen hun zoveelste theaterseizoen spitsvondig te lijmen met vage interpretaties

Nr. 60, Juni 1997 • Ronald Geerts • Dictionnaire du théâtre van Patrice Pavis
Voorstellingen slaan ze stuk in ontelbare, ongrijpbare scherven ('tekens' heten die dan). En achteraf blijken ze niet in staat de scherven weer te lijmen

Nr. 63, Maart 1998 • Luk Van den Dries • Ten Oorlog
vertaling W. Courteaux). Met een belofte van koninklijk bloed, vrouwelijk vlees en een vettige volksfiguur probeert Shakespeare het publiek te lijmen voor een nieuwe aflevering

Nr. 66, December 1998 • Stephan Moens • Is er een toekomst voor de opera?
zijn meester zwart) alleen maar het donkere spiegelbeeld van Otello is. Otello breekt het kruis in zijn woede en zal het niet meer kunnen lijmen

Nr. 74, December 2000 • Jeroen Peeters • Het kijken vormt de inzet
Maar voor je goed en wel de stukjes aan elkaar begint te lijmen gaat het licht uit, eerst in de zaal, en dan pas op de scène

Nr. 83, Januari 2002 • Griet Op de Beeck • Beklijvende trip langs zee van emoties
De oudste van alle gedetineerden, een zestiger, in zijn eentje in de weer met lijm en de scherven van de kapot gegooide porseleinen bal: een hopeloze poging om de brokken te lijmen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK