Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


110 document(en) met "Louis voor" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
De gebeurtenissen in Hoboken waren voor Jo Coppens, regisseur van de plaatselijke socialistische amateurtoneelkring 'Recht voor Allen', aanleiding om zijn wat mistige bestaan als acteur van de KNS te...Frans is 27 en hij kiest vanuit een angst voor de toekomst op een nieuwe manier voor een strijdsyndicalisme...Dit geldt met name voor het Fakkel-Meirteater, maar in meer of mindere mate ook voor het EWT, het Nieuw Vlaams Toneel en het Toneelgezelschap Ivonne Lcx

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Misschien mooi, maar met de achterliggende ethiek kan men niet akkoord gaan, zodat het voor mij lelijk blijft...Door al die structuren naast elkaar te plaatsen, ontstaat er voor mij een soort braakliggend terrein waaruit je kan ontginnen...Iedereen heeft die agressiviteit in zich, maar de meeste mensen zijn er bang voor

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Blijf gij voor ons, als voor aüe zoekers, een koesterende benedictie... Moeder van Vlaanderen, bid voor ons...Die is voor m'n liefde,.. Deze is voor Assepoes...Die is voor mij, en die voor Brabo, deze voor Lamme... Pas op, nog één: Dit is m'n laatste: Voor de toekomst

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Bob Wilson heeft voor de Olympische spelen in Los Angeles de wilde gedachte gehad om een reuzespektakel op te zetten...Hij kijkt reeds uit naar de muziek die Philip Glass voor een later deel heeft gemaakt...Het woord opera betekent voor mij gewoon 'werk' en niet een specifieke vorm van werk

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
De Nederlanders bleken over het algemeen gevoeliger voor de welsprekendheid van Saemund dan voor Starkadds retoriek die minder Salonhfähig was...Zo is het bekend dat de grote Louis Bouwmeester, die de hoofdrol vertolkte voor het Nederlandsen Tooneel van Amsterdam (1900), de archaïsche, Germaanse verwoording van Starkadd niet waardeerde...Een podium voor Sae-mund, de charmezanger, voor Ingel met zijn Brechtsong maar ook een podium voor Starkadd, die zijn lied van koning Froth als een rede van verontwaardiging laat weerklinken

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Ook voor Hilde, die het verhaal vertélt, is een lichtbron voorzien voor als zij uit de toneelhandeling stapt (1 op bank en 1 in woonkamer) Indien de ruimte groot genoeg is, kan, achter de decorstukken...Kijkt naar het decor) Ik snap wel dat jullie zich afvragen: Wat stelt dit allemaal voor, is het nou buiten of binnen, stelt het één of twee kamers voor; het lijkt erg verward...Dan is het voor de missies, dan is 't voor een boek, dan is 't voor de A-11

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Zolang er een publiek voor dit genre bestaat, zal dit theater winstgevend zijn en dus is niemand gerechtigd het regels voor te schrijven...Nero staat nu voor de keus, verwoord door Burrhus: "U moet kiezen u hoeft maar voor te schrijven/Deugdzaam tot hiertoe kunt u dat altijd blijven/De weg is uitgestippeld u kan niet anders handelen...Annuaire du spectacle de la Communauté française de Belgique 1982-1983 L'annuaire du spectacle is het theaterjaarboek voor franstalig België, verschijnt voor de tweede maal en is gemodelleerd

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans, Pieter T'Jonck • Gerardjan Rijnders : "Ik heb vanuit mezelf...
De opkomst van film heeft uiteraard ook veel bijgedragen tot de gevoeligheid voor dit soort details...Hoe bouw je zo'n stuk op ? "Als ik al notities maak voor stukken die ik wil schrijven, dan zijn het meestal gesprekken die ik opvang...Het meest kritische moment in het denken heb je volgens hem als mensen, die voor een probleem staan dat blijkbaar binnen een bepaald kader op te lossen is, plots op een heel andere plaats gaan zoeken

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Het was erg voor Oostvlamingen, maar nog veel erger voor Westvlamingen...Wat is dat nieuwe ? "Het hele gezelschap bereidt er zich op voor...Het is echter voor veel theaters, vooral voor de A-gezelschappen vijf voor twaalf

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries • Dantons dood in het NTG
de Franse Revolutie (het stuk bestaat voor een groot deel uit historische redevoeringen): streef je een wereld na waarin het goed wonen is voor jezelf, of ga je, met de deugd als vaandel, nog verder...Toch blijft altijd het theaterteken aanwezig, want de revolutie is in de eerste plaats een maskerspel; tijdens de hele voorstelling staat midden voor het tafeltje van Simon, de souffleur...Onderaan het pleidooi van Robespierre en Danton in verdediging: voor de laatste maal een spiegelgevecht

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Intussen is het gordijn voor de grote ruit opgetrokken en er wordt een grote waterkolom zichtbaar, Als die zakt, staat daar, als het ware poserend voor een daguerrotypie, de familie) (Uit de...Voor mij, voor haar, voor ons allemaal...mijnheer, hoe prozaïsch ! De parel is voor de dichter een traan van de zee, voor de Oosterling een gestolde dauwdruppel, voor de vrouw een kostbaar kleinood... Grauben Zie je deze schelp ? (Ze snijdt hem open

Nr. 8, September 1984 • Klaas Tindemans • REPERTOIRES IN HET SEIZOEN 1984-85
Nog voor de verdicten van de Raad van Advies bekend werden, stelden de gezelschappen hun repertoire voor het komende seizoen samen...Op een moment dat elk verstandig plannend theatergezelschap zijn repertoire voor het nieuwe seizoen '84-'85 heeft opgesteld, deelt de overheid, die het advies van de Raad van Advies voor de...Franz Marijnen, voor het eerst als toneelregisseur terug in het land, monteert Ionesco's De koning sterft

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Als directeur had hij een geweldig prestige en een gevoel voor planning: hij kon lang vooruit kijken...Hij was een ideaal directeur voor een officiële schouwburg: zijn repertoire bood een waaier die voor iedereen iets bevatte...Toen hij de KNS verliet was dit een onherstelbaar verlies voor het toneel gebeuren in Vlaanderen en voor de KNS in het bijzonder

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Dat waren toen de zeer eerbiedwaardige mevrouw Dilis-Beersmans en Louis Bertrijn voor wie ik daarna het grootste respect heb gekregen...hij in zijn café wat het publiek vond van dat 'je' en 'jou'. Hij sprak dan van: "ne pils voor mij en ne koffie voor jij". Er werd de spot mee gedreven, er was een weerstand...verantwoordelijke voor de opera en Lode Monteyne als verantwoordelijke voor de KNS

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Bourdet is voor zowel Le Saperleau als voor Une Station Service uitgegaan van de typische Franse komedie, maar telkens heeft hij deze traditionele vorm volledig doorbroken en naar zijn hand gezet...Als ik dit verslag niet voor een theatermaar voor een muziektijdschrift zou schrijven, dan zou ik nu met plezier lang uitwijden over de prestatie van het orkest...Het theater van Botho Strauss dat zijn kracht voor een goed deel haalt uit het meerduidig-chaotisch wereldbeeld dat erin opgebouwd wordt, volwaardig pendant voor onze complexe samenleving, is tot een

Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
Alle deuren gingen voor hem open en hij kon werken met de beste talenten van zijn tijd: Laurence Olivier en Vivien Leigh waren zijn hoofdrollen in Titus Androntcus (1955), dat opzien baarde door zijn...bijzondere, en toen vernieuwende aandacht te besteden aan de materiële kanten van het theatrale (stilte, geluid, ruimte, objecten, licht). Deze zin voor inslaande spectaculaire effecten is één van de kenmerken...Deze verschillende tendensen hebben Brook dan klaar gemaakt voor de tweede, internationale periode uit zijn leven

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Geplaatst voor de keuze tussen de echte en de stand-in Amphitryon kiest ze bewust voor de laatste...Lucifer (31 mei en 22 juni 1927), Tijl (23 juni 1927) in het Théâtre Louis Jouvet te Parijs, de gemeenschappelijke theateravond van het Volkstoneel en het gezelschap van Copeau voor koningin Elizabeth te...Het stuk dat evolueert tussen drang naar idealisering, zin voor harmonie en orde / hang naar banaliteit en destructie, laat ruimte voor het opentrekken van vele registers

Nr. 13, April 1986 • Luk Perceval, Dirk Roofthooft • ALLES LIEBE...
Jean-Louis en Pedro Turin af; even later komt Jean-Louis terug) Jean-Louis Pardon...Jean-Louis Hoe bedoelt u? Octaaf Wat doet u voor het gewin...II.6 23.35 u (Heieen, Jean-Louis, Laurent) (Jean-Louis ontmoet Heieen) Jean-Louis Pardon

Nr. 13, April 1986 • (advertentie)
Joop Admiraal kreeg hiervoor van de Vereniging voor Schouwburgdirekteuren de 'Louis d'Or' voor de beste acteurprestatie

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Met Tone was dat zowel voor kinderen als voor volwassenen...Die mensen probeerden allemaal theater voor kinderen te maken, voor jongeren, op een eerlijke manier, geen goedkoop-geheimzinnige machinaties en daar sloten wij bij aan...zouden voor zes maanden naar Joegoslavië gaan om een produktie voor te bereiden


Toon volgende resultaten