Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


110 document(en) met "Louis voor" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 15, September 1986 • Johan Baele • OPERA EN ARCHITECTUUR
De grote loges van de voorscène zijn verdubbeld (één voor de koning en één voor de hertog van Brabant). Beneden is de loge voor de burgemeester en het corps diplomatique...Foto 3) Uitstekende gelegenheid om heel wat ruimte te scheppen voor de zo noodzakelijke functies: repetitieruimten voor het koor, bureaus voor de dramaturgie en een nieuw foyer...Zijn ontwerp voor de Loge Royale komt er dan wel; hij tekende er een ontvangstzaal voor het Munt-maece-naat

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
En hetzelfde geldt voor het discours van drug- of antidrugprofeten, voor variété-artiesten en alle andere verbrokkelde beelden uit The road to immortality (part two). Bij de Wooster Group ondermijnt...Voor hemzelf en voor zijn zoon ontwierp Daedalus vleugels om alzo de doolhof te kunnen ontvluchten...Dit trio, voor hun nieuwe voorstelling More Bigger Snacks Now aangevuld met een extra-acteur (les trois mousquetaires, quoi), brengen recht-voor-de-raapse slapstick

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Voor mensen of voor dieren...Noch voor dieren, noch voor mensen...Iedereen had het voor jou, en voor enkele anderen

Nr. 17, Maart 1987 • Alex Mallems • Doe maar gewoon, dan is het al...
dat de "éminence grise" onder de Nederlandse theaterrecensenten Jack Heijer (NRC) er een nominatie als actrice van het jaar voor over had...Aan de andere kant was er dan een produktie als De Pelikaan, geregisseerd door Jean-Louis Jacopin, de eerste regisseur binnen mijn professionele carrière met wie ik zeer prettig samen kon werken...Ik was er specifiek mee naar Paul Peyskens gestapt omdat het een monoloog was en omdat hij iemand is met een grote aandacht voor tekst, voor detail, en samen met mij die zoektocht naar wat er in die

Nr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
Gelijk wat er rondom heen gebeurt, is niet alleen voor jou bestemd maar voor iedereen die daar toevallig ook is of zou kunnen naar kijken...Daar moet je aan denken, zelfs als je de stemmen heel zacht Louis Houët - Foto Henny Miltenburg laat spreken, dat is mooi voor de Prix Italia, maar niet in de auto...Fernand Handtpoorter over zijn ervaringen: "Voor ik in 1980 drie korte stukjes instuurde voor de BRT-wedstrijd, had ik hooguit het boekje Het Luisterspel van Lode Weyk en Dries Poppe gelezen

Nr. 19, September 1987 • Michel De Sutter • Een kunst die het zien uitschakelt
Initiatief van de omroep De belangstelling voor het schrijven voor de radio heeft lang op zich laten wachten...FUTURA-PRIJS Bestond reeds jaren als internationale TV-wedstrijd maar werd in 1979 voor het eerst ook als (tweejaarlijkse) kompetitie voor luisterspel enerzijds en radiodocumentaire anderzijds...Behalve door het wedstrijdelement en de kans op internationale promotie voor al of niet bekroonde inzendingen, zijn deze internationale kompetities belangrijk (onontbeerlijk) voor vakmensen, omdat

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Dit jaar stond er in Avignon opnieuw een "nuit" op het programma, meer bepaald de voor het eerst integraal opgevoerde versie van Paul Claudels Le Soulier de Sa-tin, goed voor een hele nacht theater...totaal worden 25 instellingen voor toneelkunst gesubsidieerd: 4 repertoiregezelschappen (categorie A), 2 spreidingsgezelschappen (B), 5 kamertheaters (C) en 14 groepen voor experimenteel toneel...Hebben hun medewerking al toegezegd: Roger Van Ransbeek voor de Vlaamse Toneelauteurs, Rudi Vanschoonbeek voor Dedalus, Georges Adé voor Diapason en Johan Thielemans voor Etcetera

Nr. 19, September 1987 • Jef De Roeck • Geen staalkaart van het theater in Oostenrijk
Het stuk is een bewerking voor toneel van de novelle die Handke schreef na de dood van zijn moeder, einde 1971...Als Thomas Bernhard ook voor deze voorstelling maar niet dwars gaat liggen...Bruyn en Bert André, voor de bewerking van Ödön von Horváths Geschichten aus dem Wiener Wald (1931) huisdramaturg Pavel Kohout en voor de vertaling hiervan Walter Van Den Broeck

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Een studiebeurs van de Nederlandse regering voor een schrijfcursus in New York scherpte zijn belangstelling voor film en televisiedrama aan...En ik ben blij dat ik voor dit stuk de Staatsprijs gekregen heb en niet voor een van mijn volksstukken...God staat voor de mensheid, voor liefde, voor alles

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
Voor doortastende beslissingen schrikt men in Nederland inderdaad blijkbaar niet terug: Toneelgroep Centrum en het Publiekstheater werden afgeschaft om plaats te maken voor Toneelgroep Amsterdam...Ik denk dat dat wat artistiek goed is voor mezelf en voor de mensen waarmee ik werk, dan ook maar goed moet zijn voor het Noorden". Gezien de situatie in Groningen op het artistieke vlak (cf...Hij noemt het intriest dat in dit land deze laatste groep niet beloond wordt: "Zij worden gestraft voor hun integriteit, want jammer genoeg kiezen de instanties voor de dommerikken". Eb

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
De Backer heeft dat voor de onderzoekscommissie indirect toegegeven...Het gevolg laat zich raden: serieproduktie met een minder dan middelmatige kwaliteit, daar er gewoon onvoldoende tijd beschikbaar was voor de muzikale en scenische voorbereiding...Rudi Rotthier citeert in De Morgen van 26/6/'87 de volgende cijfers voor het seizoen '86-'87: gemiddeld 560,5 betalende toeschouwers in Antwerpen (capaciteit van de zaal: 1000) en 468,1 betalenden

Nr. 25, Maart 1989 • Janny Donker • Gilgamesj, Enkidu, Chumbaba, diverse dieren, drie managers,...
een ander geconcipieerd stuk, zoals de opera De Materie van Louis Andriessen, die in de loop van dit voorjaar door Wilson in scène wordt gezet voor het Muziektheater in Amsterdam...andere kant van Wilsons persoonlijkheid als theatermaker: de beeldende kunstenaar, die iets voor zich ziet en in wezen slechts marionetten nodig heeft om zijn ruimte te bevolken...Toeschouwers voelen zich teleurgesteld; voor spelers brengt het werken met Wilson niet die ervaringen die ze ervan verwacht hadden

Nr. 25, Maart 1989 • De weinig culturele hoofdstad van Europa
Die krijgen Vlaamse cijns-stemmen in ruil voor steun tot oprichting van een Vlaamse Schouwburg in Brussel...Niet altijd tot even groot plezier van het gezelschap neemt de directeur zelf een aantal regies voor zijn rekening...De Beursschouwburg neemt ook de Mallemunt voor zijn rekening

Nr. 26, Juni 1989 • Danièle Stern • Le Guide d'Or du Théâtre Bruxellois
Dezelfde produktiecel heeft ook getekend voor het project Bert Vanderslagmul-ders, dat bekroond werd met de prijs van de franse Cultuurcommissie van de Brusselse Agglomeratie voor het jaar 1988...Het Rideau de Bruxelles, in 1943 opgericht door Claude Etienne, bespeelt twee zalen in het Paleis voor Schone Kunsten : de zaal voor kamermuziek en de kleine schouwburg...1983 werd zij door Paul Collard omgevormd tot een op-vang-infrastructuur voor jonge gezelschappen die, voor hun produkties, behoefte hebben aan een repeteer- of speelruimte

Nr. 26, Juni 1989 • Jan Simoen • De God of de ledepop
GOD OF DE LEDEPOP Stelt u zich voor... Stelt u zich voor: u houdt van schaken en u woont een wedstrijd bij tussen twee grootmeesters...uw genieten is er plaats voor een deel 'nederige bewondering' én voor een groot deel emotionele opwinding wegens bijwonen van een geniaal gebeuren...Een foto aan de muur van zijn kamer: Wittgenstein voor zijn blokhut in Noorwegen (een affiche); een andere foto: de filosoof Moore, 'zijn obsessie', een tegenspeler; Verburgt observeert, interpreteert

Nr. 26, Juni 1989 • Luk Van den Dries • STAD & THEATER
Brussel moet passeren; voor de theatermakers die dicht op mekaars lip zitten; voor de toeschouwers (en zeker de Vlaamse Brusselaars) die slechts moeizaam hun weg vinden in het Brussels labyrint van steeds...per jaar een stuk voor 18-plussers voor te behouden, kwestie van de kassa te doen rinkelen...Liebens wil het theater beslist historische diepte geven, niet voor niets gaat hij tot driemaal toe in de clinch met de Hamletmachine van Heiner Müller, en vraagt hij via de auteur Louis Jouvet naar

Nr. 27, September 1989 • Frank Hellemans • LOUIS XIV EEN AUTOPSIE
Quatsch natuurlijk ! Zie ik er misschien als een kardinaal uit ? Hertog (leest voor uit de papieren die overal kriskras verspreid liggen) Toen Louis XIV (quatorze voor het hele stuk) na de dood van...Louis XIV Een doekje voor het bloeden, een troostend schouderklopje voor domme leerlingen...32 fazanten, 34 schoten, 1 jaar voor zijn dood, 1686 het jaar van de fistel, Maria Mancini, zijn voorliefde voor sinaasappelbomen... Louis XIV De 8 minnen die hij als baby gehad heeft

Nr. 27, September 1989 • An-Marie Lambrechts, Luk Van den Dries • Post-scriptum bij een dramaprijs
Drie figuren heeft F. Hellemans nodig voor leven en dood van Louis Quatorze : Duc de Saint-Simon, 'een intelligent memorialist', Blanche, 'een vrouwelijke projectiefiguur', en ten slotte Louis...Zowel in conversaties als bij de actie neemt Blanche de rol van 'elk ander' die Louis Quatorzes pad kruist, voor haar rekening...De parallel tussen de toeschouwers van dit toneelstuk (die trouwens regelmatig aangesproken worden) en de historische kijklustigen van Louis Quatorze spreekt voor zich

Nr. 27, September 1989 • Inhoudstafel
fl.120; te storten op KB-rekening nummer 433-1069951-66 van Etcetera, Abonnementendienst, Visverkoperstraat 13, bus 13,1000 Brussel; voor Nederland: Amrobank 47.29.50.312 Losse nummers kosten...10 Louis XIV Het gaat niet goed met de Vlaamse toneelschrijfkunst...Eén van de winnende stukken is Louis XIV een autopsie van Frank Hellemans

Nr. 31, September 1990 • (advertentie)
beperkte vooraad zijn oude nummers van Etcetera te koop tegen de oorspronkelijke prijs per exemplaar of tegen een vriendenprijs voor het volledige pakket...Botho Strauss - Theater en Fotografie - Klapstuk 1989 - theatertekst : Smakelijk Kerstfeest (Steven Berkhoff) 220 fr/fl 14 Het pakket van 24 nummers voor slechts 3.600 fr...200 (verzendingskosten inbegrepen). Storten kan op rekeningnummer KB 433-1069951-66 (voor België) of AMRO 47.29.50.312 (voor Nederland) van THEATERPUBLIKATIES vzw met vermelding van de gewenste


Toon volgende resultaten