Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


19 document(en) met "Machten"Nr. 13, April 1986 • Alex Mallems • Act V
Hercules - als mythologische figuur bestrijder van de kwade machten - wordt geïntroduceerd en sluit ook de produktie af

Nr. 15, September 1986 • Johan Thielemans, Pol Arias • Adolf Dresen:
Terwijl in de Hallen van Schaarbeek Sihanouk te zien was, programmeerde de Munt een eigen produktie waarin ook een 'spel der machten' het uitgangspunt vormde, Boris Godoenov

Nr. 18, Juni 1987 • Frank Peeters • Theater maken in de tegenstroom
Hij stond symbool voor de vele geheimzinnige en oncontroleerbare machten die in de natuur werkzaam zijn: de kracht die de bomen doet groeien; die telkens opnieuw in de lente de natuur tot leven wekt

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
De enige zinvolle wettelijke omkadering van het theater is van sociaal-rechtelijke en contract-rechtelijke aard: de juridische draagwijdte van bestuursovereenkomsten met de 'inrichtende machten

Nr. 38, Mei 1992 • Désirée Ortega Cerpa • Een theater van twee werelden
theater in Europa zich meer en meer tot een luxevoorwerp omgevormd heeft, tot een verbruiksartikel dat ertoe bijdraagt vooral de openbare machten een zeker prestige te verlenen, maar dat zich steeds verder

Nr. 48, Februari 1995 • Ali Khedher • De Arabische cultuur of... De parabel van...
Tegenwoordig, onnodig om te blijven veinzen, lijken de westerse machten toe te geven dat de subcultuur die zij voortbrengen ruim voldoende is om de Derde Wereld te verblinden en te overtuigen, en dat als hun eigen...De Westerse Machten hebben geen enkel belang bij het in stand houden van wat onmiddellijk zou kunnen functioneren als gist, als een tegenkracht, in een Arabische wereld om af te slachten of te

Nr. 63, Maart 1998 • Ritsaert ten Cate • Als het niet stuk is, probeer het...
mate worden toegeëigend door de heersende machten, en niet langer evenementen zijn die stevig doordacht zijn door de organisatoren

Nr. 65, Januari 1998 • Redactioneel
Terwijl het vti de autonomie van de kunstenaar ten opzichte van ideologische machten bepleit, laat het na om de eigen autonomie ten aanzien van commerciële machten te vrijwaren

Nr. 73, Januari 2000 • Dirk Tuypens • GELEGENHEID IS DE BEPALENDE FACTOR
grondgebied en voor de creatie van nieuwe politieke entiteiten en instellingen, zou de VS en de andere buitenlandse machten in een koloniale rol duwen... Het alternatief is het initiatief overlaten aan de

Nr. 82, Juni 2002 • Dirk De Wit • De ontwikkeling van nieuwe artistieke praktijken
Het is dus vanzelfsprekend dat zowel publieke als private machten geïnteresseerd zijn in media, enerzijds als publieke dienst, anderzijds als verspreider van producten

Nr. 82, Juni 2002 • Marleen Baeten • Theater en nieuwe media: zoeken naar linken:...
door economische en politieke machten

Nr. 85, Februari 2003 • Rud Vanden Nest • Wat is er eigenlijk met ons zilverpapier...
De afwezigheid van Afrika zegt immers meer dan de aanwezigheid ervan: dezelfde gevestigde machten gaven al geen moer om de textielarbeider uit Aalst of de mijnwerker uit de Borinage, laat staan om de

Nr. 87, Juni 2003 • Marleen Baeten • Kansen bieden tot een brede en blijvende...
Waarschijnlijk zullen de meeste directies en inrichtende machten even pragmatisch te werk gaan bij de implementatie van de nieuwe eindtermen: zonder te raken aan de tewerkstelling, maar met eventuele

Nr. 89, December 2003 • Anne Teresa De Keersmaeker • "We gaan proberen er iets aan te...
Mensen geloven niet meer in de politiek, maar denken, waarschijnlijk ook wel terecht, dat er andere machten zijn die beslissen over wat er vandaag in de maatschappij gebeurt

Nr. 97, Juni 2005 • Filippo Tommasso Marinetti • TERUGBLIK: Het manifest van het Futurisme
Poëzie moet opgevat worden als een heftige aanval op de onbekende machten, om ze zo te dwingen zich aan de mens te onderwerpen

Nr. 100, Februari 2006 • Critical Art Ensemble • Bioverzet
En daarvoor dringt zich de radicale toeëigening op van kennissystemen en van de producten en processen die ontwikkeld worden door de heersende machten

Nr. 104, December 2006 • Thomas Crombez • Massakunst en gemeenschaps­ drama
kunst samengesmolten collectief zou de kunstmatige schotten opheffen die tussen de individuen waren geïnstalleerd door heel andere soorten collectieve verbanden, namelijk de koele, nuchtere machten van

Nr. 111, April 2008 • Eric Corijn, Stefaan de Ruyck • De kunst, de politiek en de markt
Vanwaar komt die consensus over de scheiding der machten, ook tussen politiek en kunst en wetenschap bijvoorbeeld...Natuurlijk waren voorheen kunst en politiek, kunst en maatschappij met elkaar vervlochten, ter meerdere glorie van God (en de goden) en vooral van de wereldlijke machten die hun legitimiteit betrokken

Nr. 114, December 2008 • Delphine Hesters • De mythen en sagen uit Kunstenrijk
De scheiding der machten zorgt voor voldoende checks and balances zodat de willekeur van de dag het land niet kan regeren


Development and design by LETTERWERK