Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


9 document(en) met "Marilyn Monroe"Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Hij ging uit van een vrij benaal gegeven: Marilyn Monroe maakt zich klaar voor de opname van een filmscène...Het Marilyn Project stond dus zowel in een gespannen verhouding tot het eigen vroegere werk als tot de gangbare theaterpraktijk daarbuiten...Elke woordgroep, begeleid door een vrij klein I was sitting on my patio (Robert Wilson) Foto Babette Mangolte The Marilyn Project (The Performance Group) Foto

Nr. 6, Maart 1984 • Bart Patoor, Paul De Bruyne • Ceci n'est pas het Epigonentheater
Het is een open, kleurig wit café waar de hele nacht de nieuwste video-clips te ondergaan zijn, maar waar terzelfder tijd James Dean en Marilyn Monroe de muur versieren

Nr. 12, Januari 1985 • Frieda Pittoors • HADEWYCH
De stem van Marilyn Monroe klinkt: my name is Lolita

Nr. 61, Januari 1997 • Griet Op de Beeck • 'k Moest alleen JA zeggen
Marilyn Monroe, het bezoek, de waterput en de revolutie', met portretten van Paul Pourveur, Peter De Graef, Arne Sierens en Willy Thomas

Nr. 62, December 1997 • Willem Dauw • 'Star Quality'
Dat hoort er altijd bij, kijk naar Callas en Marilyn Monroe

Nr. 70, December 1999 • Rudi Bekaert • 100 Ways To Disappear And Live Free
mmmmmmmmmmmmmmmm M: le muscle le plus fort de notre corps est la langue B: klak, klak, klak, klak W: klak klak klak klak G: Marilyn Monroe heeft zes tenen M: leve de overvloed...Hari S: dood M: mort K: hip hip P: hoera W: Rosa Luxembourg, Marilyn Monroe, Nathalie Sarraute, Elfriede Jelinek, Karel Kapek mort M: dood G: hip hip S: hoera

Nr. 82, Juni 2002 • Walter Verdin • Video, of hoe een puber moeders beauty-case...
de beauty-case van mijn moeder ziet er anders uit dan die van marilyn monroe er zitten ook andere spullen in. (en die van cleopatra had je moeten zien

Nr. 99, December 2005 • Maaike Bleeker • Moet theater de wereld redden?: Over We...
No more Lord of the Rings, no more blonds, no more Mona Lisa, no more Marilyn Monroe and Marilyn Manson, no more underpaid artists, no more me, no more Mariene Dietrich

Nr. 106, April 2007 • Gniewko Pankowicz • Over verwantschappen en huiskamers
Ik zag me daarin minstens bevestigd doordat in de opkomende pop-art Marilyn Monroe en Mao Zedong naast elkaar stonden als schelle, bonte – of zoals u ze in uw vraag noemde, ‘glowing icons’ – en dat


Development and design by LETTERWERK