Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


30 document(en) met "marxistische" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
De meest beproefde piste in Müllers werk is de marxistische: uitgangspunt daarbij is de reflectie over de vooruitgang van de geschiedenis

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
Ook politiek-ideologische accenten werden binnen de gedeelde marxistische visie verschillend gelegd en er waren problemen met het collectieve karakter van het zelfbeheer

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
veranderingen en bijdragen tot de toenemende bewustwording (dit lijkt verdacht veel op een combinatie van een Hegeliaanse vergeestelijking en een Marxistische teleologie). Concreet betekent dit dat theater

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het teken van de recuperatie
Het verdwijnen van de brede maatschappelijke context, die in een marxistische analyse ook bepalend is voor de deelgebieden, maakte dit soort onderwerpen makkelijk recupereerbaar binnen een

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • Tsjechov in handen van Karge & Langhoff,...
Deze opvoering geeft ons onopzichtig een marxistische visie op de feiten

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
Het 'anti-autoritaire' werd er tot leidraad in een nieuwe ontwikkelingsfase van de marxistische theorie

Nr. 10, April 1985 • Klaas Tindemans • Herman Gilis' problemen met 'la séduction chronique'
als deel van een klassestructuur, zoals die door de met name marxistische Marivaux-exegese is gesuggereerd, botst op de bewuste onduidelijkheid hieromtrent in Mari-vaux' tekst zelf

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
zijn 'puur-marxistische', haast dogmatische interpretatie van de economische vervreemding van de mens) komt in Nora alleszins op losse schroeven te staan

Nr. 16, Januari 1987 • Klaas Tindemans • Waal in hart en nieren: Jean Louvet,...
Mullers discours bevindt zich binnen een (marxistische

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • "Kunstenaars moeten elke keer opnieuw beslissen"
Het stalinisme heeft natuurlijk fascistische trekken, maar binnen het algemene socialistische of marxistische model bestaat er wel mogelijkheid tot bijsturing

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
Nochtans, als ik mijn dagelijkse dramaturgische praktijk bekijk, moet ik vaststellen dat een aantal van de marxistische ideeën er permanent hun waarde bewijzen : - het primaat van de praktijk...van dat andere gevecht tegen sociale onrechtvaardigheid, dat vandaag nog even geldig is, als ten tijde van Marx zelf; - of van de utopische kracht van de marxistische ideeën, van het verlangen

Nr. 38, Mei 1992 • Johan Thielemans • Sexbommen en televisieschermen met ruis
Wat is de wereld mooi als men 'de waarheid' (van christelijke of marxistische oorsprong) in pacht heeft

Nr. 46, Januari 1994 • Marianne Van Kerkhoven • Het theater ligt in de stad en...
De categorie van de totaliteit, het bewustzijn van de dominantie van het geheel over de delen, één van die essen- tiële elementen van de marxistische filosofie, doet

Nr. 47, December 1994 • Freddy Decreus • Hugo Claus en de mythe van de...
van alle Grote Verhalen over de mens, christelijke paradijzen, marxistische, liberalistische en socialistische eindtijden

Nr. 50, Juni 1995 • Herman Asselberghs • Polemiek: Brief van Herman Asselberghs
De categorie van de totaliteit, het bewustzijn van de dominantie van het geheel over de delen, één van die essentiële elementen van de marxistische filosofie, doet zich vandaag voor als een 'goeie

Nr. 51, Augustus 1995 • Marianne Van Kerkhoven • De stem van een toneelspeler
de week van het beëindigen van dit artikel ging Ernest Mandel dood, de marxistische econoom, erfgenaam van Trotski, die door alles heen in de mogelijkheid van de revolutie bleef geloven en die in mijn

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Luisteren naar wie niet wordt gehoord
Een hernieuwde aandacht voor het marxistische ideeëngoed voorzag de beweging van een theoretische basis

Nr. 59, Maart 1997 • Christoph De Boeck • Politiek theater?
Kerkhoven plaatst de hedendaagse variant van dat politieke theater argeloos in het verlengde van zijn marxistische verleden...traditionele, marxistische (?) kader gevat kunnen worden

Nr. 67, Maart 1999 • Marianne Van Kerkhoven • Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan
Een voorbeeld: de periode van het politieke theater in de jaren '70 werd sterk gevoed door het marxistische erfgoed, maar begrippen als arbeidersklasse, klassenstrijd of vakbonden hebben ondertussen

Nr. 77, Juni 2001 • Katrien Vuylsteke-Vanfleteren • Genet
De marxistische theorie wordt voorgesteld als hét antwoord op de problemen van het gewone volk, problemen die gecreëerd worden door de kapitalisten


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK