Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


318 document(en) met "medium" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
Teksten die tegen het theater geschreven zijn, zijn het produktiefst: ze dagen het theater als medium uit

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Maar wat wanneer een regisseur beslist elk voorlopig compromis met het medium achter zich te laten en niet meer via partiële identificaties probeert een standpunt af te dwingen, maar er op aanstuurt

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Ondanks zijn achtergrond weigert hij gebonden te zijn aan de etiketten of conventies van welk medium ook

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Ik werd wel gegrepen toen ik ontdekte dat ik met een medium bezig was waar je met relatief eenvoudige middelen de meest fantastische en ingewikkelde dingen kunt vertellen

Nr. 3, Juni 1983 • Walter van den Broeck • Men hoede zich voor toverlantaarns
identiteitsverlies met het nieuwe medium te flirten...Want het ziet ernaar uit dat Hesitate and Demonstrate met dit stuk een achterhoedegevecht levert met het medium film

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Callens • KAAITHEATER
Theater is immers een paradoxaal, twijfelachtig en verdeeld medium: een kwestie van zien (spektakel) en gezien worden (reflectie), van schijn en werkelijkheid ("a 'descriptive plenitude' on the edge

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
De vraag moet gesteld of zijn haat-liefde tot het medium hem er niet toe drijft precies die elementen verder te radicaliseren die zijn toneelactiviteit in een uitzichtloos straatje doen belanden

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
De vraag moet gesteld of zijn haat-liefde tot het medium hem er niet toe drijft precies die elementen verder te radicaliseren die zijn toneelactiviteit in een uitzichtloos straatje doen belanden...Theater is immers een paradoxaal, twijfelachtig en verdeeld medium: een kwestie van zien (spektakel) en gezien worden (reflectie), van schijn en werkelijkheid ("a 'descriptive plenitude' on the edge

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Bovendien moet je, om soap te parodiëren, de vaardigheid van het oorspronkelijk medium minstens e-venaren zoniet overtreffen (tenzij je het abstraheert, maar daaraan is hier blijkbaar niet gedacht...Daarom moet allicht een matte Dertiende nacht afgevoerd worden en blijft het publiek storm lopen voor Eindspel'. En dan wordt er nog altijd wel ergens een goede film gedraaid, een medium dat voorheeft

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Niet toevallig ontstond film als medium op het consolideringsmoment van de Amerikaanse staat

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Niet toevallig ontstond film als medium op het consolideringsmoment van de Amerikaanse staat

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Niet bij middel van (toevallig-)actuele thematiek waarvoor het theater als artistiek medium enkel fungeert als transportband

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
John Hartelap, je bent toch geen medium in zijn (Lamme's) handen

Nr. 4, September 1983 • Annie Declerck, Luk Van den Dries • Heiner Müller
Gebruikt u daarom het theater als medium ? "Ik denk dat dat sterk autobiografisch bepaald is. Ik ben opgegroeid in een schizofrene situatie

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Velen zijn duidelijk verstard geraakt binnen de struktuur en de onderlinge verhoudingen van hun gezelschap; anderen (bij nogal wat „regisseursteater") geven de indruk dat ze zichzelf van het medium

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
Daarbij beheerst Mesguich het medium niet voldoende, zodat zijn scènebeeld vaak opvalt door een gebrek aan een esthetische verdeling: niets is op de lange duur zo deprimerend als een rommelig

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Dit soort houding tegenover het medium theater interesseert ook Peter Handke, die voortdurende vraag naar de verhoudingen binnen het theater

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Wambacq • And now for something completely different... Radeis...
Alleen kwam het de jongste jaren zo uit dat de groep zijn ideeën best kwijt kon in het medium theater, zij het dat ook uitstapjes werden gemaakt naar film, televisie en fotocartoons en dat een...De Radeizen zijn geen acteurs maar 'performerende artiesten' voor wie elk medium bespeelbaar is. Daartegenover staat een charmerende onbevangenheid - Radeis zie je niet spelen op 'métier', zelden ben

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
De tekeningen zijn uitgevoerd in blauwe bic (arm materiaal, beperkt in mogelijkheden, leent zich uitstekend tot mystificaties als "de ontheiligende bijwerking van dit triviale medium"), ogen stuntelig...Danstechnische bijscholing (België heeft helaas weinig te bieden op dat vlak) en een grondige structurele en historische reflectie over en aanpak van het medium dans kunnen dat sterk verhelpen

Nr. 6, Maart 1984 • Paul De Bruyne • De tweede generatie in De lege cel...
René Swartenbroekx is op zijn vijftigste voor het eerst met het medium toneel aan de slag gegaan


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK