Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


7 document(en) met "Memorie van Toelichting"Nr. 31, September 1990 • Hildegard De Vuyst • Een lege plek om te blijven
de Memorie van Toelichting die bij het nieuwe decreet hoort, wordt verder gestipuleerd dat de kunstencentra belast zijn "met het ontdekken van nieuw talent dat zij zelf moeten selecteren en begeleiden...Het badwater Er zitten in de Memorie van Toelichting nog een aantal uitspraken die om ontkrachting smeken...Een eerste bedenking hierbij is dat er vanalles onder één hoedje gevangen wordt wat daar niet onder te vangen is. Neem alleen nog maar de drie 'grote', waarvoor volgens de Memorie van Toelichting

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
de tegenstelling tussen de memorie van toelichting die het decreet begeleidt en de wettekst zelf...Deze memorie van toelichting is een document waaruit een voor de overheid zeldzaam juist inzicht blijkt in de problematiek van het Kunstonderwijs: het legt de nadruk op de noodzakelijke gelijktijdige...Raad van State reageert op het decreetontwerp voor de podiumkunsten Onlangs gaf de Raad van State zijn mening te kennen over het 'ontwerp van decreet houdende regeling van de subsidiëring voor

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
Eind januari 1991 legde de Gemeenschapsminister van Cultuur Patrick Dewael voor de derde keer zijn 'ontwerp van decreet houdende regeling van de subsidiëring voor de werking en de infrastructuur van...de 'Memorie van Toelichting'' wijst de Gemeenschapsminister er op dat de Raad van State hiertegen geen enkel bezwaar formuleerde...63 en memorie van toelichting

Nr. 38, Mei 1992 • Erwin Jans • Kunstencentra: de noodzaak van keuzes
Vanaf het midden van de jaren tachtig erkende de overheid weliswaar een aantal receptieve produktiecentra die vernieuwend werk mogelijk maakten, maar het merendeel van de produkties die het elan van...Uit de 'Memorie van toelichting' licht ik volgende passage: "Belangrijk in de constructie van het voorliggende ontwerp van decreet is de plaats die wordt toegekend aan de kunstencentra...De overheid geeft het failliet van haar beleid via het decreet toe als ze de opdracht van het ontdekken van j ong talent aan de kunstencentra toevertrouwt

Nr. 70, December 1999 • Katrien Darras • Het nieuwe podiumkunstendecreet...
Dit project beoogde een reorganisatie van de administratie, met als doel bij alle bevoegdheden van de voormalig minister van Cultuur - Welzijn, Volksontwikkeling en Cultuur - een eenvormige erkennings...hebben als opdracht de ontwikkelingen in de nationale en/of internationale kunstproductie te volgen op een receptieve wijze (...) en op productieve wijze'. Maar de Memorie van Toelichting bij het decreet...Zelfs de notie van 'kwaliteit', de enige die een inhoudelijke discussie mogelijk maakt, wordt ingevuld aan de hand van formele normen als publieksspreiding en diversiteit

Nr. 76, Maart 2001 • Dries Moreels • Culturele centra new look
Culturele centra Het ontwerp van decreet betreffende de culturele centra (in de versie van 1.12.2000, memorie van toelichting van 18.12.2000) lijkt op het eerste gezicht vooral de...Onder cultuurspreiding valt het tonen van ‘een zo gediversifieerd mogelijk aanbod’ (memorie van toelichting, p. 2) van kunst, zowel professionele als amateurkunsten...memorie van toelichting van 18.12.2000) biedt de minister onmiddellijk een alternatief aan voor de gemeenten die geen centrum- of spreidingsfunctie vervullen, maar toch een cultuurbeleid willen

Nr. 98, Januari 2005 • Delphine Hesters • Criteria voor een kunstendecreet
De kracht van ‘het men’ binnen een veld koopt zich via de selectie van de commissieleden vrij spel in het geleiden van de vanzelfsprekendheid van bepaalde tendensen in de beoordeling...gestuurd op basis van de bespreking van één criterium, doorgaans dat van ‘kwaliteit van inhoudelijk concept en (uit)werking’. Het Kunstendecreet geeft aan dat de evaluatie van de subsidiedossiers gebeurt op...Voor een uitgebreide toelichting over de achterliggende motivaties van de Vlaamse overheid, zie Memorie van Toelichting bij het Kunstendecreet, te downloaden op http://www.wvc.vlaanderen.be


Development and design by LETTERWERK