Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


3 document(en) met "Mensch en de Dieren"Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Lamme Aan 't eind van de wereld... Tijl Naar 't eind van de wereld verhuisden we toen, wijl het eigen dak en de boomgaard en 't familjare nest van de...Tijl klimt naar de nis ' Matteys de Casteleyn boven de deur en pakt den uil beet Gij, bode en levenwekker, hier...Loopt de bar in en komt aanstonds terug met drie zilveren bekers (pour les habitués) whisky en de roulette, III In den tijd dat de beesten spraken, riepen de apen: zelfbeschikking

Nr. 36, December 1991 • Frank Theys • Lied van mijn land TV-Wagner
Siegfried en het Festspielhaus zijn de laatste offers voor de bewustwording van de mensheid (het pubhek). Deze wordt verlost uit haar historische determinatie omdat de Ring op metaforische wijze de...De overeenkomst met het verhaal verraadt eveneens deze bedoeling: het opnemen in de fictie, het afleggen van de individualiteit, vertaalt Wagner in de Ring altijd in de versmelting tussen man en vrouw...En dit lijkt ook zowat de boodschap te zijn van het verhaal: de Graal wordt twee keer opgevoerd in de opera; de eerste keer begrijpt Parsifal er niets van en staat hij er maar bij als van de hand Gods

Nr. 47, December 1994 • Inés Sauer • Grimm
Een naakt meisje (Sara De Bosschere) sluipt vlak achter hem langs en steekt op handen en voeten, soepel en snel, het toneel over, rechts de coulissen in. De man loopt achter haar aan en lijkt haar...De tekst is van Charles Darwin (uit: Het Uitdrukken der Gemoedsaandoeningen bi] de Mensch en de Dieren). Deze scène toont meteen de keerzijde van ieder onderzoek, het mogelijke misbruik van de bron...De verzamelaars hebben de oorspronkelijke verhalen herhaaldelijk herschreven en stilistisch en inhoudelijk steeds meer aangepast aan de smaak en ideologieën van de Duitse burgerij uit de


Development and design by LETTERWERK