Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


21 document(en) met "Michel Foucault" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Het is dit keer pedant en irriterend: het bevat teksten die uit de goed gestoffeerde boekenkast van de Bon Chic Bon Genre-lezer gevallen zijn: Foucault, Ariés, Illich en de onvermijdelijke Baudrillard...De grootste, bepalende ingreep kwam van de decorateur Michel Gerd Peter, die een armzalig Belgisch stationsbuffet had geconcipieerd...Het gebroed onder de maan Arca -Foto Luk Monsaert Johan Thielemans HET GEBROED ONDER DE MAAN auteur: Gildas Bourdet; regie: Jos Verbist en Jappe Claes; decor: Michel Gerd Peter

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Grote namen die in Frankrijk de bon ton dicteerden, bewijzen zulks: André Breton, Maurice Heine, Gilbert Lely als gangmakers van een peleton surrealisten; Michel Foucault, Jacques Lacan... allemaal...Regisseur Michel van Dousselaere, overgewaaid uit De Voorziening, heeft aan Mishima's tekst niet veel veranderd...Geert Sels MADAME DE SADE auteur: Yukio Mishima; vertaling: Peter Versteegen; regie: Michel Van Dousselaere; decor en kostuums; Luc Dhooghe en Roos Werckx; spelers: Goele Derick

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • Van op een afstand indrukken bij Das...
zoals Michel Foucault de laatste illusies omtrent vrij menselijk gedrag doorprikte, precies door een 'verhaal' te kiezen dat afweek van alle gebruikelijke schema's en zich toe te leggen op de 'micro

Nr. 32, December 1990 • Luk Van den Dries • De man, hij wankelt
relatie met een ander lezen, spreken (Foucault). De wereld als een netwerk van relaties waarin de werkelijkheid verschijnt en verdwijnt...Foucault heeft in zijn Geschiedenis van de sexualiteit aangetoond hoe ons spreken over de sexualiteit gekenmerkt wordt door Ta volonté de savoir' : kennis van de sexualiteit staat daarbij voorop als...licht: Steve Kemp; dramaturgie : Luc Joosten; spelers : Gilda De Bal, Katelijne Damen, Vic De Wachter, Victor Löw, Michel Van Dousselaere

Nr. 40, Februari 1993 • Erwin Jans • 'Elk mens kan slechts één keer zijn...
een opstel van Michel Foucault lees ik eenzelfde inzicht: "Met de dood voor ogen haast het spreken zich voort, maar ook begint het opnieuw, vertelt het over zichzelf, ontdekt het verhaal in het...Met de dood voor ogen betrapt het verhaal zichzelf, zoals Foucault zegt: "Vertwijfeld loop je door de kamer, herhaalt de zinnen voor jezelf; niet slecht gezegd

Nr. 46, Januari 1994 • Mieke Kolk • Het universum van Karst Woudstra
zoals Michel Foucault stelt: "Het lichaam is het oppervlak waarop de historische gebeurtenissen zijn beschreven, ingegraveerd, de plaats van een gespleten zelf, dat de illusie van substantiële eenheid...Waar het ook bij Foucault om gaat, is dat onze lichamen altijd zijn gecodeerd en als zodanig worden 'gelezen'. Schoonheid, lelijkheid, seksuele uitstraling, bewegingsmotoriek enz

Nr. 49, April 1995 • Ludo Abicht • Zestig jaar vreemdeling
Etcetera: De Franse filosoof Michel Foucault heeft gezegd, dat zijn filosofie een soort gereedschapskist is ten gebruike van saboteurs

Nr. 53, December 1995 • Peter De Jonge • Een zacht memento van alle verdrukten
Het zijn foto's van Aids-slachtoffers: Ron Vawter, Rock Hudson, Michel Foucault... Is dit een heropstanding uit de doden

Nr. 55, April 1996 • Adri De Brabandere • Toonladders van de beweging
Representatie versus subject Er zijn aanzetten geweest om de muziekgeschiedenis te interpreteren met behulp van Michel Foucaults epistèmè-begrip...Volgens Foucault wordt deze epistèmè dan ook ingeleid door Kant...Moduleerbare ruimte Volgens Foucault is de moderne epistèmè waarin het menselijk subject verscheen echter voorbij

Nr. 55, April 1996 • Marc Holthof • De jicht van de zonnekoning
Surveiller et punir drukte Michel Foucault enkele afbeeldingen af uit een Frans militair handboek: L'art militaire français uit 1696 waarmee de vernieuwingen van prins Maurits ook in het Franse leger

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
een poging om zoals Michel Foucault, in het volle besef dat je ficties maakt, onze moderniteit op een zodanige manier te ervaren dat we er veranderd uit te voorschijn komen (Foucault over het...Hoeveel duurzamer is niet de ervaring van historiografen, mythologen of chroniqueurs als Foucault, Roland Barthes e.a...Eerder een théâtre de variétés dan een materialistisch-episch theater à la Benjamin/Brecht, een theater van het anonieme à la Braudel of een theater van de wantrouwige geschiedschrijving à la Foucault

Nr. 62, December 1997 • Gojim 5.1 • Doodgewoon en levensecht
het eerste deel van zijn Histoire de la sexualité legt Michel Foucault (hij experimenteerde eind jaren zeventig, begin jaren tachtig uitvoerig met sm en stierf in juni 1984 in het Parijse ziekenhuis...Midden in de jaren zeventig kon Foucault nog schrijven dat 'la représentation du pouvoir est restée hantée par la monarchie...Michel Foucault, Histoire de la sexualité I. La volonté de savoir, Gallimard, 1976

Nr. 67, Maart 1999 • Pascal Gielen • Twintig jaar Kaaitheater: een kleine sociogenese
De orde van het spreken wijst Michel Foucault op de relatie tussen een discours en de instituties waarmee het samenhangt...Michel Uytterhoeven (Klapstuk) en Frie Leysen (deSingel) kon de programmatorengeneratie van De Greef zich dan ook een free-riders-positie permitteren...Michel Foucault (1988) De orde van het spreken

Nr. 72, Juni 2000 • Steven Engels • Claude Mauriac en Le temps immobile
Zijn intellectuele engagement neemt de vorm aan van een reeks punctuele interventies in erg diverse kwesties, meestal aan de zijde van Michel Foucault, in wie hij een nieuw type geëngageerde...Hierboven werden er reeds een aantal genoemd: François Mauriac, André Gide, Charles de Gaulle, Jean-Paul Sartre en Michel Foucault...Het derde volume bijvoorbeeld is haast integraal gewijd aan zijn politieke bemoeienissen, eerst aan de zijde van De Gaulle en het rpf, later met Foucault en zovele andere links-radicalen

Nr. 88, September 2003 • Rudi Meulemans • Waar, waarover, waarvoor: Drie snapshots over het...
Waarover Op 2 december 1970 hield Michel Foucault zijn inaugurale rede voor het Collége de France...De persoonlijke zoektocht van Michel Foucault, waarbij hij zich stortte in 'grenservaringen', vormde, geloof ik, een even belangrijke inspiratiebron voor zijn teksten als de vele geschriften die hij...Geraadpleegde literatuur Beckett, Samuel, L'intwmmable, Paris: Les Editions de Minuit, 1953 Foucault, Michel, L'ordre du discours, Paris: Gallimard, 1971 Nussbaum, Martha C., Love

Nr. 90, Februari 2004 • Paul Kuyper • Het engagement van het woord
Het zwakke toneelvertoog Om terug te keren naar de oproep van Michel de Certeau om het woord te nemen: het toneel doet dat, maar op welke wijze neemt het het woord...Voor Foucault bestaat het subject eigenlijk niet, het is niet meer dan de contingente verschijningsvorm in een voortdurend proces van subjectivering...Le marcheur blessé, La Découverte, Paris 2002 • Antoine Mooij, Psychoanalytisch gedachtegoed, Boom, Amsterdam 2002 • Michel Foucault, Le souci de soi (Histoire de la sexualité, III

Nr. 93, Januari 2004 • Elke Van Campenhout • De autobiografie en de kunst van het...
Onder zijn bewonderaars zijn namen te tellen als Marcel Proust, Marcel Duchamp, André Breton, Alberto Giacometti, Michel Leiris, Alain Robbe-Grillet, Harry Mathews, Georges Perec en John Ashbery...Sjef Houppermans, Raymond Roussel, Ecriture et désir, Librairie José Corti, Paris 1985, p. 189 3 John Rajchman, Trutli and Eros (Foucault, Lacan and the Question of Ethics), Routledge, London

Nr. 95, Februari 2005 • ?
Michel Foucault

Nr. 98, Januari 2005 • Jeroen Versteele • Het theater volgens René Pollesch
Daartoe put ik veel inspiratie uit de maatschappijtheorie van bijvoorbeeld Michel Foucault en Giorgio Agamben1...Wat Foucault schrijft over subjectiveringsprocessen, self-technology en governmentality2, trek ik vaak zelfs letterlijk binnen in mijn theaterteksten...De Franse filosoof Michel Foucault ontwikkelde de term governmentality tussen 1979 en 1984

Nr. 100, Februari 2006 • Jason Farman • De virtuele Artaud: het computervirus als performance...
Surveiller et Punir bespreekt Foucault de rol van controle in een stad die getroffen is door de pest...Foucault schrijft: ‘Hij roept elk van hen bij naam; stelt zich op de hoogte van ieders situatie ... en als iemand niet naar het raam komt, moet hij vragen waarom niet...www.0100101110101101.org/home/ biennale_py/story.html 8 Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison (New York: Vintage Books, 1995) 9 Andrew Ross, ‘Hacking Away


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK