Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


326 document(en) met "Moderne Tijd" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
stellen dat het nu de tijd is 'een forum van gemeenschappelijke terreinen te openen...ontknoping te vertragen, de wendingen in de handeling voor te bereiden en de toeschouwer er toch mee te ve verrassen, de regels voor het juiste verdelen en op tijd aanbrengen van de toneeleffecten, de grote...Men spreekt altijd in de derde persoon -- zowel over zichzelf als tot de andere(n). En wat de tijd betreft: in de tekst van Jandl 'bezigen' de personages uitsluitend de alleen in het Duits voorkomende

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Daarnaast vind je de moderne vertalingen van Gerrit Komrij die b.v...Ze zijn best leuk en alhoewel de precisie en meerduidigheid van het origineel soms plaats ruimen voor vlotheid en verstaanbaarheid, maakt een moderne taal een meer directe, realistische speelstijl...De tijd is wel voorbij dat tekstuele of scenische actualiseringen heiligschennis betekenden

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Hij wil laten zien en horen dat La Clemenza een volwaardig pro-dukt is uit de tijd van Mozarts meesterschap...Herrmann heeft ook gebaren en handelingen van de natuurlijke tijd ingebouwd, die zich als het ware niets aantrekken van wat er in de orkestbak gebeurt...Zo kan men de verloren objecten een functie geven in verschillende ketens van betekenis: ze functioneren in het paar echt/onecht; tijd van de Bühne/tijd van het verhaal; netheid/bezoedeling

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
hij zonder nadenken zichzelf bewaard heeft voor de tijd...Onder het mom van 'filmische schriftuur' veroorlooft de hedendaagse auteur zich de onmogelijkste sprongen in tijd en ruimte, verdeelt hij zijn drama in kleine onderdeeltjes, maar verliest daarbij uit...Het spelen van klassiekers en hun relatie met onze tijd is als problematiek zeker aanwezig binnen het toneelbeeld van 1982, maar deze problematiek aanpakken door Jef De Roeck een artikel te laten

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Terzijde dient opgemerkt dat deze risicobereidheid een schaduwzijde wordt wanneer - dikwijls door gebrek aan tijd of geld - aan de programmatie geen prospectie voorafgaat...De moderne dans zou zonder deze drie theatertjes van een groot deel van zijn podiumkansen beroofd zijn

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Zo zag ik in een paar dagen tijd Torquato Tasso (Het Trojaanse Paard, regie Jan Decorte) en Belgische Cirque Beige (NTG, regie Walter Moeremans). In beide gevallen staat men voor merkwaardige ac...De lezer zal begrepen hebben dat onze eerste oppositie tussen Jef Demedts en Willy Thomas een rechtstreekse illustratie van het onderwerp was: Jef Demedts behoort tot de moderne school, Willy Thomas...Om maar één voorbeeld te noemen : Howard Brenton, wellicht de beste schrijver die uit de Engelse fringe-beweging van rond 1970 is voortgekomen, heeft aan de moderne regisseurs niets opwindends aan te

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Ze zijn veelduidig, ze geven de toeschouwer inzicht in de gespeelde tijd, onze tijd, de sociale status, smaak, karakter, opvattingen en levenswijze van het personage en de relatie van de acteur tot...De acteurs zijn duidelijk niet gekleed als mensen van onze tijd...Hoewel de gespeelde stukken niet 'hedendaags' zijn, gaan de voorstellingen op een zeer sterke wijze over onze tijd en de plaats van het theater in deze tijd

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Bij het lied dat er op volgt voert Eilif een moderne krijgsdans uit...Er komt vaart in. Het lijkt wel of de oorlogsmachine tijd nodig had om op snelheid te komen, maar eens zover, is ze nog moeilijk te stoppen...Op deze manier dacht men het essentiële te kunnen overhouden en tevens een tijd-loze stijl te ontwikkelen die de voorstelling een universeel karakter moest geven

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Dat was zo interessant dat ik af en toe de nota's van die tijd nog nasla...Het ergert mij dat er in de opera met de moderne muziek zo weinig gebeurt, op het klassieke nummer na van eens om de zoveel jaar een hedendaagse componist...Ik krijg nu vrije tijd en zou dus erg graag opera's aanpakken

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Ze heeft niets gezien, geen tijd gehad, vraag maar aan Sonja...Het post-industriele tijdvak en de post-moderne dans hebben met mekaar te maken...Voor deze nieuwe vormen van arbeid moeten tijd, ruimte en middelen vrijgemaakt worden

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
hem voorgijgegaan, of heeft hij te veel tijd in interne ruzies met zijn gezelschap gestoken, of heeft hij zijn repetitietijd niet met de elementaire vakkundige planning kunnen ordenen...Het was een fijne tijd...Het post-industriele tijdvak en de post-moderne dans hebben met mekaar te maken

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Hij heeft de tekst in een indrukwekkende ruimte geplaatst: we bevinden ons in een betonnen ruimte, met reminiscenties aan moderne parkeergarages...Dit is een moderne manier van spelen, die men in Frankrijk nauwelijks voor mogelijk acht...Toby Cole "Uit de zeer uitgebreide verzameling teksten van moderne toneelauteurs over het schrijversmétier, heeft Toby Cole een selectie gemaakt

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
Integendeel, Graham benadrukte dat de dans thema's en problematieken moest aanbrengen die relevant waren voor de maatschappelijke en psychologische situatie van de moderne Amerikaan...De idee dat elke beweging binnen een choreografie bruikbaar kan zijn, zou echter veel aanhang vinden onder de post-moderne choreografen die de toeschouwer werkelijk confronteerden met de meest...Cunningham zelf benadrukt dat hij de dans een ruimtelijk concept heeft willen geven dat aangepast was aan de wetenschappelijke en technologische evolutie van onze tijd

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Het verhaal, de tijd, de psychologie zijn niet belangrijk in North Atlantic, de ruimte, het geweld en de acteurs wél...Moderne literatuur is modern omdat ze reflecteert op wat literatuur tot dan toe geweest is; en daarbij moet je natuurlijk wel de realiteit om je heen meenemen...de deconstructivistische benadering van dramatische teksten). Maar diezelfde veelzijdigheid in post-moderne voorstellingen is vaakde oorzaak van betekenisverwarring en obscurantisme, zelfs

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Het moderne theater tracht op de lineaire voortgang, de verhalende logica van de dramatische actie de dubbele bodem van de metafoor te enten; het rechtlijnige drama wordt stukgebroken en er ontstaat...De auteur legt een tekst uit zijn eigen tijd vast, de regisseur schrijft hem in zijn eigen tijd in, de schriftuur plaatst ons oog in oog met ons eigen tijdsbewustzijn

Nr. 4, September 1983 • Johan Callens • De politiek van de verbeelding
Hoog tijd dus om de apocalyptische klok te luiden...de deconstructivistische benadering van dramatische teksten). Maar diezelfde veelzijdigheid in post-moderne voorstellingen is vaakde oorzaak van betekenisverwarring en obscurantisme, zelfs

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
gereduceerd tot een scène van een twintigtal minuten, waarbij het opbouwen van de scène nog het meeste tijd in beslag neemt...Dat geeft de toeschouwer de tijd deze nogal verwarde tekst tot zich te nemen, de verschillende realiteitsniveaus uiteen te houden en de soms nogal gemakkelijke modieusheid (in de buurt van Thomas...Dat Victoria door een mannelijk acteur (Jean-Paul Aron) gespeeld wordt is overigens geen toevallige keuze: uitgerekend in een tijd waarin de vrouw het enorm zwaar te verduren had door een repressieve

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
Ik heb bewust moderne instrumenten weggelaten: geen marimba's, geen exotisch slagwerk...Men vraagt zich zelfs af welk soort theater deze mensen de laatste tijd zijn gaan bekijken

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
De vertoning moest op veel te korte tijd worden klaargestoomd...Het vroeg zoveel tijd om iedereen duidelijk te maken dat dit geen Aziatisch sprookje was...Ik herinner me nog zeer goed dat Luc Philips mij kwam vragen: "Kunnen we 's middags niet repeteren, want ik krijg het er niet in." Zie je: men moet tijd krijgen om te repeteren

Nr. 6, Maart 1984 • Jef De Roeck • K R O N I E K
Kritiek krijgt het Ballet van Vlaanderen de jongste jaren in toenemende mate uit avante-gardekrin-gen, Het gezelschap zou verstard zijn, niet mee met de eigen tijd...De dansers hadden zich te schikken in vastgeroeste akademische patronen, altijd dezelfde 24 zwanen als decor voor een pas-de-deux... Maar tegenwoordig zijn de vooruitstrevende, moderne koreografen...Ik heb de indruk dat hun ongenoegen minder de moderne dans geldt, dan het moderne leven in zijn geheel


Toon volgende resultaten