Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


10 document(en) met "Moeder En Sonja"Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
nemen volgens de bezwaren en de middelen van de verdediging, naar uw geweten en uw innige overtuiging, met de onpartijdigheid en de Vastberadenheid die een rechtschapen en vrij mens betamen...Op dat nevenschikkend mechanisme is de vertoning gebouwd: ze bindt binnen en buiten, ruimte en tijd, autobiografie en algemeenmenselijkheid, intimiteit en maatschappelijk gebeuren, visuele indrukken...Johan Thielemans OOM WANJA auteur: Anton Tsjechov ; vertaling: Ton Lutz en Chiem Van Houweninge; regie: Jean-Pierre De Decker; decor en kostuums: Luk Goedertier en Jean-Pierre De

Nr. 14, Juli 1986 • René Verheezen • Moeder
Moeder En Sonja...Het bezoek is afgelopen om drie uur, en wat er daarna komt... Moeder Ik ging vorige week op mijn bed liggen, met mijn kleren nog aan, onder de sprei, en ik werd wakker om vier uur 's nachts...XIV (helpster, moeder, prinses, Jules) Moeder schilt aardappelen en gooit ze in een plastic emmer

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Moeder Courage en haar kinderen van Bertolt Brecht door Baal, regie Leonard Frank...opnieuw een erg boeiende produktie, na Kamers en Met vuur spelen, en ook hij staat voor een nieuwe professionele uitdaging met een totaal herschikte Arcaploeg (met daarin mensen uit NTG en KVS...Artikels die ingaan op de interactie tussen theater en andere media, zijn er rond performance en het werk van Spalding Gray, de Woos-ter Group, Saskia Noordhoek en Fabre, over de nieuwe dans en de

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
De ouders leven op het onveranderlijke ritme van hun jaarlijkse winterslaap, en vooral de moeder wil dat haar kind altijd kind blijft, even onveranderlijk, zonder groei...hun sprookjeskostuums bewegen vader en moeder zich als in een slordige hofdans...Ironie en schaterlach, clownerie en cynisme, grijns en weemoed, nonsens en doordenker

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
deze lezing van Oom Wanja bleven slechts de vijf protagonisten over (Jelena, Sonja, Wanja, Astrow en de Professor). Als betrokkenen en als getuigen draaien zij rond elkaar...Sara vertelt dat zij haar gevonden heeft en een bijhorend briefje van de moeder vroeg haar voor B te zorgen...Zij slaagt erin, en alleen in het eerste deel, de moeder een zweem van menselijkheid te geven in haar keuze tussen echtgenoot en kind

Nr. 41, April 1993 • Agna Smisdom • Tableau vivant van de geborneerdheid
Koprol De gebeurtenissen in Nonkel spelen zich allemaal af in het landhuis van Sonja, waar ook haar peetoom, haar nonkel Jan, zijn moeder en mémé wonen...Een externe factor - de komst van Sonja's oude, muffe vader en zijn jonge, beeldschone vrouw, Hélène -veroorzaakt bij Sonja, Jan, een bevriende dokter en bij Hélène zelf een eerste bewustwording: zij...Mieke Verheyden vertolkt deze rol echter zo ernstig en consequent dat mémé tegelijk ontroerend, komisch, geloof- en ongeloofwaardig wordt

Nr. 53, December 1995 • Register Etcetera jaargang XIII (1995), nrs 48...
Speelteater Gent, nr 48 p 17 Miles - Teatro Piccoli Principi, nr 48 p 17 Moeder en Kind - Victoria, nr 50 p 38, nr 53 p 35 Monoloog - Jan Joris Lamers, nr 49 p 18, nr 51 p 36...Jongeren, pop en theater, nr 48 p 21 Ampe, Stef en Opsomer, Geert, Kannibalisme en verscheidenheid...Pascal Gielen, nr 50 p l7 Het mooiste en het vreselijkste theatermoment van..., verzameld door Sonja Van der Valk, Tuur Devens, Lutgard Daniels, Pascal Gielen en Myriam Van Imschoot, nr 51

Nr. 66, December 1998 • Peter Anthonissen • Genotvolle wonden
Haar doel: "Theater als ontmoetingsplaats waar een levendige dialoog tussen makers en publiek ontstaat; een plaats waar actuele problemen en de individuele en collectieve menselijke realiteit kunnen...Hoe hij, in één woord, het theatermetier in ere houdt en als vanzelf bij door de wol geverfde acteurs en actrices als Ron Cornet, Marilou Mermans en Carl Ridders terechtkomt die karakteropbouw hoog...Sonja heeft contactlenzen, luistert naar punk en studeert Pers en Communicatie

Nr. 83, Januari 2002 • Loek Zonneveld • Der heimatlose Jude: de eeuwig zwervende, thuisloze...
beiden de holocaust hebben overleefd, en de arts Nico, wiens joodse moeder in een concentratiekamp is vergast...en Dory en dus haar halfbroertje - Dory heeft voor die opvoeding geen tijd, omdat ze aan een internationale carrière als violiste bouwt, en met Nico kan Isaac niet omgaan...Aan het eind van de voorstelling, als iedereen iedereen heeft gekregen, staan de twee mastodonten Shylock en Antonio, Boysen en Holzmann, als door het leven getekende en door hun titanengevecht diep

Nr. 90, Februari 2004 • Rud Vanden Nest • Onder het mes: Oom Vanja (Luk Perceval/met...
Vanja's moeder, de oude meid en Sonja's geruïneerde peter vervolledigen het in menig opzicht landerige gezelschap...Het koppel trekt terug naar de stad, Vanja en Sonja gaan opnieuw aan het werk en alles wordt weer zoals het was...de versleten mouw van Vanja's vestje...). In één geval (Sonja, zie hieronder) zijn ze overexpliciet en pleonastisch; in een ander iets minder juist (de meid in deel twee). En om welke reden er tussen


Development and design by LETTERWERK