Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


66 document(en) met "Moeder Jouw" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Ik was van alle fantasie genezen, van elke neiging, van elke valse drang met een blik in jouw blik...De erfenis van mijn moeder komt me toe en ik wil graag voor hem helpen zorgen...Wat hielp ons het verstand van onze moeder ? Leonore Wat rest je niet, prinses ? Prinses Wat me rest ? Geduld, Eleonore

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
De centrale rol in Lorca's stuk (en dit blijft behouden in Tavora's interpretatie) wordt echter gespeeld door de moeder van de bruidegom, die al eerder haar echtgenoot en andere zonen verloor en méér...Nu krijgt de ene de naam van 'de moeder', een andere de naam van 'de verloofde' enz...Op jouw verjaardag

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Het is jouw en jouw en mijn vlees...Jouw dood heet vrijheid, Sasportas, jouw dood heet broederlijkheid, Galloudec, mijn dood heet gelijkheid...die mij blind heeft gemaakt voor jouw, Sasportas, jouw smerig slavenvel, en voor jouw hondse boerengang, Galloudec, je hebt het juk op je nek, waarmee de ossen in de voor lopen op je akker, die niet eens

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Ik heb op mijn veertiende voor mijn moeder de wereldkaart opengelegd en gezegd "daar ga ik naartoe". Ik wéét dat ik nog naar Parijs zal gaan werken met Tiedrie, hoewel ik daar geen contacten heb...Ik kan die bom toch niet alleen dragen ?" Beweging Bread & Puppet is een groep die activistisch én diep religieus is. Is dat ook jouw ideaal van het theater

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
musschen in onzen vettigen broekzak niet langer waren verwante strofen van moeder's daaglijksche litanie... Brabo Dat was begrip... Lamme ... van de werkelijkheid...Uw assche priemt naar wraak, en moeder, gij, gij lijdt tormenten om den hoon aart uw gedachtnis...Tijl De boezem onzer weeldrige moeder Aarde

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Mijn vader, zwijgt me daar van, die was ziek... Mijn moeder, dat was een mens naar mijn hart, en die heeft heel wat afgezien met dien azijnpisser, en ons Vera he, awel, dat is mijn moeder, niet teveel...Als uw moeder dat moest weten... En wat is daar nu aan...Onuitstaanbaar snerpen van snaren, waarin nog af en toe herkenbaar: het zelfde tema) Haar lichaam lag voor mij open, jouw geest stond voor mij open, en ik, dwaas wou in haar lichaam jouw glimlach

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Emma En dat tegen uw moeder...Moeder breit...Emma Als haar moeder moest worden geopereerd, zou ik direct zeggen... Johan Haar moeder moet verdomme niet worden geopereerd; maar volgende vrijdag vertrekt er een trein naar Turkije

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
Nu is de schuld toch aan jouw kant en zal op jouw geweten blijven rusten...Nadert met kruisbeeld in de hand) Maar ik zal voor je bidden, zoals ooit mijn gelukzalige moeder heeft gebeden, geknield voor de maagd van zeven smarten, het bloedrode hart geopend door de stekende...Jij kunt dat niet begrijpen, in jouw huis kan geen kreet doordringen, binnen is het doodstil

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • NACHTELIJKE BEZOEKERS
TWEEDE VERSCHIJNING (De bezorgde moeder en de krantenlezende vader) Moeder Voel je je niet goed mijn jongen...Moeder zingt ijl wiegelied, de ikfiguur valt in) Ik-figuur Wacht maar, tot ik groot en sterk zal wezen...Hij heeft de vader een bijl in zijn handen gestopt, maar deze weet niet wat ermee aan te vangen, de moeder duwt de vader weg met haar dikke buik) Moeder Na echtelijke twist ? Vader (valt en grijpt

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
ïk zal jouw naam uitspreken en zodra mijn stem jou bereikt heeft, moet je hem onmiddellijk herhalen...Ik neem haar met mijn ogen dicht en mijn beurs open, Moeder ! Hoe zit het met het huwelijk van een zekere jongedame, die u goed kent en dat dinsdag moest plaatsvinden...Daardoor is alles wat ik heb liefgehad, bemind en geëerd, vernietigd; vaderland, vrouw, kinderen, vader en moeder

Nr. 9, Januari 1985 • Thomas Brasch • MERCEDES
zich maar te vervelen Kent alleen maar vakantie Oi Vakantie Werkloos Ken het verschil niet Vrije tijd is dubbele tijd Zegt mijn moeder altijd En die kan 't weten Veertig jaar heeft ze biergetapt in de...alsof ze moeder en kind zijn of een verloofd stel of zelfs Goden, die zich gereedschap en wezen scheppen al naar gelang hun behoefte, die zich verplaatsen in elke gewenste maatschappij, zich dus aansluiten...Maar langzamerhand begon ik ze te begrijpen, mede dankzij jouw hulp, jouw raad en tenslotte jouw deelgenootschap

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
het leven voel je het niet mijn vlees in jouw vlees mijn bloed in jouw bloed je antwoordt niet waarom wat heb je gedaan dat...Daniël Paul ja Het meisje omdat je zo lief bent voor mij Daniël Paul ja Het meisje moeder is veel strenger Daniël Paul ja Hei meisje mijn echte moeder was...helemaal niet streng Daniël Paul ja Het meisje net als jij Het meisje maar mijn echte moeder is dood en nu ben ik maar een pleegkind Daniël Paul ik zal je adopteren Het meisje omdat moeder

Nr. 13, April 1986 • Willy Thomas, Guy Dermul • FRANS FRANZ
Frans Ach ruiter fel, ach ruiter fel, laat toch die bloemen staan, valera, totdat eens mijne moeder voorbij zal gaan...Wat geef ik om uw moeder, wat geef ik om uw graf, Ik ben een trotse ruiter en breek ze af...Ik zeg niets over jouw geween, jij laat me eten

Nr. 13, April 1986 • Luk Perceval, Dirk Roofthooft • ALLES LIEBE...
En als ge het niet voor mij doet meiske, doe het voor uw moeder...Het is alsof het heelal vol spiegels hangt en elke spiegel jouw beeltenis vangt...Eén: ik vermoord mijn moeder

Nr. 14, Juli 1986 • René Verheezen • Moeder
Moeder Jouw vader en ik vertrouwen mekaar...XII (moeder, dochter) (Moeder omhelst dochter) Moeder Jij bent mijn dochter...XIV (helpster, moeder, prinses, Jules) Moeder schilt aardappelen en gooit ze in een plastic emmer

Nr. 15, September 1986 • Paul Pourveur • Le diable au corps
Ik durfde het haar niet vragen, hoopte dat zij ze zelf zou aanbieden... In feite was het jouw aanwezigheid die mij ervan weerhield het haar te vragen... Anderzijds dacht ik: wat een geluk dat ik niet...de verschrikkelijke pijn om uit de buik van de moeder te geraken... de scheurende pijn... en dan plots het verblindende licht... de koude... de afgrijselijke koude... wat kunnen we nog naar boven halen

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Alice, moeder van Jonathan Lydie, buurvrouw en vriendin van Alice De notarisvrouw De buurvrouw De moeder van een leerling Suzanne De hoedenmaakster Solange...Toen we jouw telegram ontvingen heeft je moeder geweend van vreugde...Een moeder, Jonathan, men heeft er slechts één

Nr. 17, Maart 1987 • Federico Garcia Lorca • Zonder Titel
Bijna al degenen die naar me luisteren hebben ooit de deur dichtgegooid en zijn vertrokken, hun vader of hun moeder achterlatend op een moment dat die ze voor hun bestwil kapittelden, en op dit moment...Stem Ik geloof niet in jouw God

Nr. 20, December 1987 • Guy Joosten • Een stuk Sehnsucht van
Moeder en zoon kijken door het raam...Bruno Jouw zorgeloosheid... Herinner jij je eigenlijk nog wel dat er tussen ons eens een innigheid heeft bestaan die inging boven het feit dat wij man en vrouw waren en die er toch door werd bepaald...TWEEDE BEDRIJF Eerste scène: moeder en kind II Marianne en Stefan zitten aan tafel

Nr. 25, Maart 1989 • Janny Donker • Gilgamesj, Enkidu, Chumbaba, diverse dieren, drie managers,...
Maar de lijst van personages geeft op zich al aan hoeveel eigen motieven Wilson om de oude mythe heengeweven heeft: Gilgamesj' moeder, diverse dieren, drie managers, een Japanse boer, een 'lange...Hij wijst op een voorbeeld dat bij zijn Medea-ensceneringen van enkele jaren geleden een rol heeft gespeeld: als je filmopnamen van een moeder, die een huilende baby oppakt, zeer vertraagd afdraait...zie je dat de moeder in de eerste fracties van seconden niet troostend reageert, maar afwerend: laat me met rust, ik wil jouw narigheid niet


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK