Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


10 document(en) met "Muller aan Wonder"Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
Het vasthouden aan de oorspronkelijke bedoeling de gelaagdheid van de tekst concreet te maken in een hiërarchisering van de ruimte, veroorzaakt een over en weer geloop en een openen en sluiten van...Niet voor een idee over zo'n tekst, maar voor de woorden, de zinnen zoals Muller die neerschreef...Dat merk je ook aan de vertaling die de zinsbouw en woordkeuze van het origineel zo nauw mogelijk volgt

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Ik schrijf 'bewogen' met een glimlach als ik terugdenk aan de (h)eerlijk naïeve manipulatie van tijd en ruimte, aan schildknaap en ridder b.v...Sinds regisseur Claus Pey-mann en zijn ploeg in 1979 naar Bochum kwamen, waren zij al elk jaar in Mülheim van de partij, met een werk van Brasch (1980), Bernhard (1980 en 1981), Muller (1982...Ons standpunt is duidelijk: het is aan de Minister onze adviezen openbaar te maken, het is aan ons de grootste openbaarheid te hanteren bij het voorbereiden van het advies, En daar zullen wij in de

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Sire, er zijn geen grenzen meer
Aan zijn minderheidspositie wordt hard gewerkt door de vele receptieve organisaties die de theaterwereld aan zijn voordeur brengen...Bij de aanvang definieerden we de metthode als "onderzoek van de persoonlijke expressie getheatraliseerd in zijn bijzonderheid". We dachten te ontsnappen aan de interpretatie en een nieuwe werkwijze...Daarnaast zijn er reminiscenties aan een communistisch verleden: een Brechtlied uit Die Massnahme, vele Stalinportretten

Nr. 21-22, Mei 1988 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
stoten" is correct, maar een lelijke en arme vertaling wanneer blijkt dat Muller niet twee keer "stoten" gebruikt, maar "ausstossen" en "Schüben". Het is een lastig vertaalprobleem: de vertaling geeft wèl...concrete beeldenreeks die Muller hier neerzet, lijkt "miskraam" me ver gezocht, hoewel Muller misschien wel beide betekenissen gelijktijdig hanteert (een tollet is een bekende plek voor het plegen van abortus...Aan lichtpalen". Was de vertaler hier nodeloos bang voor een germanisme

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Noréns Nachtwake in KVS en BMC
Enkel Van Heer en Breyne (De Standaard) besteden aandacht aan de tekenselectie, bespreken de voorstellingstekens als aflijning van een regie-intentie...Tal van recensenten denken bij het zien van Nachtwake (BMC) met weemoed terug aan De Witte Kraai-versie van Who's Af-raid of Virginia Woolf . Behoeft Norén ook geen commentaar, afstand, relativering...De dieptepsychologie en het relatiegewroet zijn inmiddels tot vermaak geworden, het is niet meer aan het theater om het probleem van de identiteit in al zijn serieusheid aan ons voor te schotelen

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Zijn teksten blijven weerbarstig: Muller levert materiaal waarmee aan beide kanten van de muur gevochten moet worden...Godard, Tarkow-sky, Fassbinder, Body); Erich Wonder, Heiner Goebbels en Muller verenigden zich tot een multi-media project; daarnaast viel er nog uit alle hoeken van de wereld Mülleriania te volgen...aangename aan Muller is dat hij toelaat eigen stukken te maken zonder er zelf te moeten schrijven

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Men gaat te snel voorbij aan de vraag die zich opdringt bij Het haar van de hond: hoe het lijdensverhaal van een hoer ensceneren waarvoor het passieverhaal van Jezus Christus een zinnebeeld is? Het...Het geheel werd vakkundig gedirigeerd door toetsenman Heiner Goebbels, die ook niet aan zijn proefstuk is. Na zijn studie in de sociologie wordt zijn passie voor de muziek hem fataal en sedert zowat...Waar hij zich waagt aan het goed gecoördineerde groepswerk, aan de mooi gelijk uitgevoerde bewegingen, die in totale tegenspraak zijn met zijn stijl, scheert Vanrunxt rakelings langs de grenzen van de

Nr. 28, December 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
De weinigen die daar, zoals Maatschappij Discordia, op één of andere manier aan ontsnappen en niet voorwenden te zijn wat ze niet zijn, worden in Vlaanderen met gejuich begroet...Blokdijk schrijft het sukses van de 'Vlaamse golf die -tekenend toch- Nederland pas vijf jaar na haar ontstaan bereikt, wanneer ze al aan het uitkabbelen is, toe aan de speeldrift en de dynamiek van...de jonge Vlaamse groepen en die dynamiek aan 'de noodzaak zich te bewijzen'. Mag ik er dan toch even aan herinneren dat het Vlaamse gezelschap dat de 'golf in populariteit in Nederland vooraf ging

Nr. 30, Juni 1990 • Marcel Otten • Theater voorbij de muur
Voeg daarbij het feit dat Muller de laatste jaren hardnekkig volhoudt aan Erich Wonder als decorontwerper : iemand die toch ook niet al te toegankelijk genoemd kan worden...Er bestaat een brief van Muller aan Wonder uit 1986 : Beste Erich, In Milaan, waar ik sinds een dag of tien een stem ben in Luigi Nono's Prometeo, een poging om licht te componeren...Groetjes, Heiner Müller De beeldwerking waar Muller van uitgaat overstijgt ten enenmale het momentane taalkarakter en het lijkt wel of Wonder zich letterlijk aan deze brief gehouden

Nr. 38, Mei 1992 • Johan Thielemans • Sexbommen en televisieschermen met ruis
Ze zingen allen de woorden van Medea, maar nergens wordt duidelijk welk structurerend principe hier aan de basis ligt...Om eerlijk te zijn kan het mij niet schelen, want net zoals Dusapin, kunnen noch Delcuvellerie noch zijn dramaturg Jean-Marie Piemme mij tonen of zij iets van Muller begrepen hebben...Geen wonder dat het geheel gewoon verveelt