Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


7 document(en) met "Muziekdecreet"Nr. 66, December 1998 • Peter Vantyghem • Roest op het huwelijk tussen woord en...
Dat het Muziekdecreet nu, althans qua intentie, de vastgeroeste grenzen opengooit en de 'lichte muziek' kans op subsidiëring gunt, zie ik daarom als een positief teken

Nr. 68, Juni 1999 • Koen Gisen, Marleen Baeten • Popmuziek in Vlaanderen!?
Hillaert: Neen, totnogtoe niet, maar ik weet niet hoe dat nu met dat muziekdecreet zal zijn...Etcetera: Er is nu eindelijk een muziekdecreet dat ook open staat voor popmuziek, maar wat wordt er dan precies gesubsidieerd...Maar waarom hebben ze popmuziek nu toegevoegd aan dat muziekdecreet

Nr. 68, Juni 1999 • Katia Segers • Zin en onzin van sponsoring
Ze is ook terug te vinden in het vorig jaar gestemde muziekdecreet(1): enkel muziekorganisaties die 'onafhankelijk zijn van het commerciële concertcircuit' komen in aanmerking voor erkenning en...Zo worden de muziekorganisaties via het muziekdecreet verplicht een minimum aantal 'Vlaamse en/of hedendaagse muziekwerken' op te nemen...Het subsidiebudget voor muziek is sinds het in voege treden van het muziekdecreet verhoogd met 108 miljoen BEF tot 380 miljoen BEF (exclusief de subsidies voor de drie nominatim betoelaagde orkesten

Nr. 70, December 1999 • Katrien Darras • Het nieuwe podiumkunstendecreet...
Als voorbeeld voor het nieuwe decreet lag het vorig jaar goedgekeurde muziekdecreet voor, algemeen beoordeeld als een stap in de goede richting naar een transparant en rationeel beleid...Erkenning en subsidiëring Met het oog op gelijklopende procedures voor alle kunsten en in navolging van het muziekdecreet behandelt het nieuwe decreet erkenning en subsidiëring in twee aparte

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • Culturele competenties verhogen: Ann Olaerts over kunsteducatie...
Alleen binnen het muziekdecreet - dat pas in 1999 in voege is getreden - bestaat de mogelijkheid tot ondersteuning van muziekeducatieve organisaties (zoals Musica, Jeugd en Muziek, De krijt

Nr. 89, December 2003 • Marleen Baeten • Monteverdi op Petroleum Zuid: Jongerenopera Drift (Muziektheater...
Vanaf 2000 werd Musica in het kader van het kersverse muziekdecreet gesubsidieerd als educatieve organisatie; Mallemuze hield op te bestaan

Nr. 114, December 2008 • Delphine Hesters • De mythen en sagen uit Kunstenrijk
Tevoren waren er aparte decreten per sector (‘podiumkunstendecreet’, ‘muziekdecreet’) of louter reglementen (voor beeldende kunst) die niet eens de kracht van een decreet hadden


Development and design by LETTERWERK