Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


15 document(en) met "Nationale Conventie"Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
De voorstelling van Freshwater negeert net als de tekst de schijn-deftigheid en de conventie van een historische periode en dat komt al van bij de aanvang tot uiting: de nationale hymne waarmee het

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
decor: Heestermans, De Cremer, Deyaert ; spelers : Viviane De Muynck, Lucienne De Nutte, Daan Hugaert, Els Olaerts, Rafaël Troch, Dirk Van Dijck, Johan Van Lierde Nationale Opera Brussel Le...muzikale conventie

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries • Dantons dood in het NTG
Centraal in Dantons dood zijn de scènes in de Nationale Conventie

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
De Studio was nog meer een Antwerpse dan een nationale aangelegenheid...Waar door een conventie niets kon of mocht verteld of getoond worden dat niet in overeenstemming zou geweest zijn met de kloosterlijke geplogenheden of denkwereld

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Het is een soort nationale hymne, want ze betekent de onafhankelijkheid...Het ene al leuker dan het andere, vooral wanneer hij begint te delven in een door de conventie verdrongen vocabularium

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Sire, er zijn geen grenzen meer
Het westen met zijn stevige drama-traditie krijgt nog vaak bezoek van de meer op conventie gestemde schouwburgen...must go on" theatersysteem en proeven van de grote artistieke verschillen binnen het Franstalige aanbod: de nationale repertoireopdracht van Théâtre National, de klassieke stijl in het Parc, het

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
Carlos Tindemans, "om te ontkomen aan de sleur en de conventie die op dat ogenblik op het officiële theater in Vlaanderen woog...die opzet was voor Vlaanderen een nationale opdracht toevertrouwd aan de KNS, die Antwerpen en Gent moest bespelen, en met de meer prestigieuze produkties moest rondreizen

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
De Théâtres Conventionnés zijn per conventie aan de geldgevers gebonden: die conventies gelden voor vier jaar en worden, behalve bij slechte prestaties, normaal verlengd; de details van de conventies...Opera en haven hebben dit gemeen; om Aantwaarpse Kuituur uit te dragen hebben ze beiden een smak geld van de nationale gemeenschap nodig

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
De Conventie staat open, andere theaters kunnen toetreden, we zijn op zoek naar Grieken en Denen en naar theaters uit Centraal- en Oost-Europa...Benoin : "Aanvankelijk dachten we niet aan een festival, maar we wilden dat de theatermakers die de Conventie ondertekend hadden elkaar één keer per jaar zouden ontmoeten, die ontmoeting wilden we ook...Zo zijn we niet moeten gaan bedelen om met de Conventie te starten en het festival uit te werken, want we hebben daar drie jaar aan gewerkt

Nr. 63, Maart 1998 • Gerd Taube • Poppentheater in het niemandsland tussen traditioneel en...
Meestal is het karakter van een nationale, regionale of lokale traditie met een bepaalde grappige figuur verbonden...beïnvloed door deze nationale en regionale speelwijzen die op hun beurt meestal in de negentiende eeuw zijn ontstaan...Deze neemt de theatrale conventies over maar is blijkbaar niet bereid rekening te houden met de connotaties van deze conventie

Nr. 73, Januari 2000 • Peter Verlinden • RECHT OP RECHT
Door een tekort aan magistraten - vermoord of gevlucht in 1994 - en door een tekort aan middelen voor de Rwandese justitie, zowel vanwege de nationale overheid die liever 30 tot 40% van haar budget...De internationale gemeenschap, vertegenwoordigd door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, vindt, in tegenstelling tot de nationale Rwandese rechtbanken, de doodstraf onaanvaardbaar...De Verenigde Naties hebben het Tribunaal impliciet opgedragen om de topfiguren van het Rwandadrama te berechten en de 'kleine garnalen' over te laten aan de nationale justitie in Rwanda zélf

Nr. 83, Januari 2002 • Loek Zonneveld • Der heimatlose Jude: de eeuwig zwervende, thuisloze...
Rijgdraad (geschreven in 1995, in opdracht van het Nationale Comité 4 en 5 mei) speelt in 1980, het jaar waarin Ada sterft aan een kapot- etcetera 83 OOO 41...Het is een keuze ook voor traditie, conventie, de oerkracht van Duitse toneelspelers, het vermogen om een grote zaal (en ze zijn werkelijk massief groot hier) te bespelen

Nr. 89, December 2003 • Jean-Marc Adolphe • Kortcontractbreuk
De interprofessionele solidariteit inzake de werkloosheid wordt geregeld door de nationale conventie van de Nationale Unie voor Werk in de Industrie en de Handel (UNIDEC), ondertekend in 1958...Maar dat heeft niet verhinderd dat er zich binnen de Europese en nationale grenzen zelf gigantische industriële concentraties vormen, die de productie- en distributiemiddelen inpalmen...nationale en Europese programma's opgelegd, en een minimum hoeveelheid 'audiovisueel werk'. naamd cachetregeling, en hebben het zogenaamde 'statut en cachet', of in de volksmond 'kunstenaars

Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
verklaring te vinden voor het feit dat hun zo gevierde nationale culturen dan toch jarenlang communistische regimes hebben gevoed: er moet iemand achter het communisme gezeten hebben, een andere etnische...Waarom maakt Arabisch geen deel uit van het nationale curriculum...Een aantal jaar geleden, toen de Europese Conventie gedurende maanden samenkwam om de Europese Grondwet op te tekenen, vond er een verhit debat plaats over de sectie met betrekking tot de Europese

Nr. 111, April 2008 • Erwin Jans • What if God was one of us?
Teirlinck, 13) Maar ondanks alle optimisme weet Teirlinck dat hij zich in tussentijd moet beroepen op een loutere conventie wil hij het theater in een God en dus een gemeenschap funderen...De angst voor vervreemding en voor het onbekende heeft de identiteit van religieuze, etnische en nationale gemeenschappen verstevigd


Development and design by LETTERWERK