Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "Nederlands-Vlaams Instituut voor de Podiumkunsten"Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Een misverstand is gauw ontstaan : in Amsterdam wordt nauwelijks gesproken van een Nederlands Centrum van het ITI; de betrokkenen hebben het gewoon over het Nederlands Theater Instituut...Omdat het echter zoveel méér doet", aldus Ruud Engelander, "noemen we het in de wandel het Nederlands Theater Instituut; wij weten dat het Nederlandse Centrum van het ITI daar inzit...Thans wordt een festival voorbereid in Berlijn, na de manifestaties Amsterdam-Berlijn die in 1982 voor het grootste deel door ht NThl en het Goethe Instituut in Amsterdam waren opgezet: in mei-juni

Nr. 38, Mei 1992 • Dirk Vanhaute • Het kindertheater zit in de lift. Een...
eigen muur moeten breken en zich ook eens moeten afvragen of het werken met medewerkers die kunst voor kinderen 'grote onzin' vinden wel een goede keuze is. Hoewel de beschikbare ruimte voor het...Zeker in het licht van het nieuwe, en waarschijnlijk snel goedgekeurde decreet voor de podiumkunsten is er een initiatief nodig...Om in dit stadium efficiënt te werken zou de Raad van Advies aan de Toneelkunst (RAT), vooraleer een advies aan de minister van cultuur uitte brengen voor het seizoen 1992-93, enkele zittingen hieraan

Nr. 40, Februari 1993 • Stef Ampe • Arm Brussel
De redenering in de nota is duidelijk: een groot, internationaal, kwalitatief hoogstaand festival (het middel) moet de Nederlandstalige podiumkunsten in Brussel er weer bovenop helpen (het doel...Het is een beetje jammer dat de nota een steekproef, die genomen is voor de eigenlijke start van het seizoen (half september tot half oktober) en enkel de 'gevestigden' meet, cijfers extrapoleert voor...De belangstelling voor de mogelijke potentie van een aankomende generatie is ronduit overal afwezig: in de theatersector zelf, nagenoeg op alle beleidsniveau's (met uitzondering van de Vlaamse

Nr. 51, Augustus 1995 • Hildegard De Vuyst • Tussen duivelskunstenaar en zwarte activist
Niet zozeer omwille van de inhoud van de voorstelling, wel omdat ze überhaupt Voorstelt'. Het voor-zich-stellen moet eerst het concrete bestaan van de dingen negeren...Hildegard De Vuyst Deze tekst werd geschreven voor Carnet 1995/3 (verschijnt 15 september). Carnet is een publikatie en co-produktie van Nederlands-Vlaams Instituut voor de Podiumkunsten (EESV...SPEELTEATER GENT DE KOPER GIETERY '95 - '96 Theater, dans, muziek, film en plastische kunsten samengebracht in De Kopergietery, huis voor jonge kunst in Gent DE PRODUKTIES VAN

Nr. 53, December 1995 • Register Etcetera jaargang XIII (1995), nrs 48...
41 De Graef, Peter, nr 52 p 14 De Greef, Hugo, nr 50 p 14 De Groot, Hinderik, nr 48 p 37 De Keersmaeker, Anne Teresa, nr 49 p 33 De Mey, Thierry, nr 49 p 33 De Jonge, Roberto, nr 52 p 33 De Paepe...Vyncke, nr 49 p 30 Das Stück mit dem Schiff - Tanztheater Wuppertal/Pina Bausch - nr 53 p 30 De Koopman van Venetië - Peter Sellars, nr 48 p 33 De Nacht vlak voor de bossen/La Nuit...juste avant la fôret - Dito'Dito, nr 49 p 7, nr 49 p 10, nr 50 p 61 De Opera - Het Gevolg, nr 48 p 17 De Pijl van de Tijd - Kaaitheater, nr 51 p 48 De Presidentes - Nederlands Toneel Gent, nr 53

Nr. 58, December 1996 • Register Etcetera jaargang XIV (1996), nr 54...
Podiumkunsten in Belgie/Les arts de la scène en Belgique, iste jaargang, nr 1, augustus 1996, Vlaams Theater Instituut en la Maison du Spectacle-la-Bellone, 1996, (door Pol Arias) nr...De interculturele dimensie in de podiumkunsten: Los Angeles, London, Brussel, Montreal, Brussel, Geert Opsomer (red...Pleidooi voor de verdediging van de kunst in moeilijke tijden, Marianne Van Kerkhoven, nr 54 p 2 De jicht van de zonnekoning

Nr. 58, December 1996 • Pol Arias, Claire Diez • Je t' aime, moi non plus
Ann Olaerts van het vti noemt het 'over de muur kijken, zien hoe de podiumkunsten zich hebben geaffirmeerd in beide gemeenschappen, welke de nieuwe vormen en ontwikkelingen zijn, hoe het...Podiumkunsten in België/les arts de la scène en Belgique, 1ste jaargang, nr 1, augustus 1996 is een uitgave van het Vlaams Theater Instituut en la Maison du Spectacle-la Bellone, 500 fr...Het is tevens het moment waarop het Vlaams Theater Instituut en La Maison de Spectacle, La Bellone, hun eerste drietalig volume Balcon over de podiumkunsten in België voorstellen

Nr. 58, December 1996 • Marleen Baeten • Gesprek met Guy Cassiers
Maandag Compagnie en Nederlands Toneel Gent, de precaire financiële situatie van het Vlaams Theater Instituut, enzovoort...Ze moeten een dialoog kunnen voeren met de kunstencentra, maar daar is - mede door de concurrentiestrijd tussen de kunstencentra onderling - geen tijd en ruimte voor...voor je geboren was'. En in die zin worden we voortdurend beloond voor datgene dat we ooit eens hebben gedaan, maar zijn er nooit de mogelijkheden voor de mensen op het ogenblik dat ze ze nodig hebben

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Waar zijn we mee bezig?
gecontesteerd en de ldoof tussen 'oud' en 'nieuw' in de sector zelf liet zich onder meer voelen in enkele felle reacties die de studie van het Vlaams Theater Instituut Naar een ontwikkelingsbeleid voor de...Deze interne ontmanteling van de openbare omroep als cultureel instituut voltrekt zich echter zonder noemenswaardige reactie vanwege de andere sectoren van het culturele veld...De vraag is of het argument van 'vrees voor een anti-politieke recuperatie' - zoals dit als mogelijk motief tot afwezigheid geformuleerd werd door Jozef Deleu in zijn kritiek op de houding van de

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven, Pascal Gielen • Het kostbare theaterarchief van de BRTN
Vier decennia lang heeft zij (theater)kunstenaars geïnterviewd en hun werk gefilmd, eerst voor het NIR, dan de BRT en nog later de BRTN...Na de oorlog kwam ik vaak met mijn vader naar het NIR-gebouw (NIR, Nationaal Instituut voor Radio-Omroep, van 1930 tot 1960 de voorloper van de brt, red...mei 1997 worden de bestaande culturele programma's afgevoerd en voor september 1997 wordt voor TV2, het verdiepend net, een strategie uitgebouwd op basis van het Censydiam-onderzoek dat de wensen van

Nr. 59, Maart 1997 • Personalia
Tuur Devens, leraar Duits en Nederlands, schrijft als free-lance dans- en theaterrecensent voor De Bond en Het Belang van Limburg; verder is hij dramaturg van het komende Internationaal Poppenfestival...Myriam Van Imschoot is wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Culturele Studies (KU Leuven) en publiceert regelmatig bijdragen over podiumkunsten in De Morgen en diverse vakbladen...Jakobsstraat 36 - Theater De Werf, Werfstraat 108 Brussel: De Munt, Leopoldstraat 4 - Kaaitheater, Akenkaai 2 -Vlaams Theater Instituut, Sainctelettesquare 19 - Koninklijke Vlaamse Schouwburg

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
Hoe kan deze 'authentieke' (in de hierboven aangehaalde betekenis) functie van het theater gerijmd worden met de vaststelling van de oprukkende mediatisering in de podiumkunsten, en met Baudrillards...Voor Benjamin is de revolutie niet het einddoel van de vooruitgang, maar het proces (ervaring, schok, beeld) waardoor de tijd van de vooruitgang onderbroken wordt...die vanuit hun vogelperspectief de chaos onder de orde beschrijven, onrecupereerbare en waarsprekende mythes tegen de oude uitspelen voor de duur van een performance

Nr. 67, Maart 1999 • Personalia
Hij schrijft geregeld bijdragen over de podiumkunsten voor Knack...voor Nederland op rekening 47.29.50.312 bij de ABN Amrobank te Hulst (giro van de bank is 1068635) Administratie en advertentiewerving Theaterpublicaties vzw Josepha Buyle...vormgeving Griffo, Gent Druk Imschoot, Gent Verkooppunten Theaters: Antwerpen: deSingel, Monty; Brugge: De Korre, De Werf Brussel: Vlaams Theater Instituut, Beursschouwburg, De Munt, Kaaitheater

Nr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
Dat heeft grote consequenties voor de kunstenaar uit de diaspora of de in Europa werkende kunstenaar uit de ex-kolonie en uit de migratielanden...Dit in tegenstelling tot Nederland waar net voor de zomer een hevig debat gevoerd werd rond de nota van staatssecretaris voor Cultuur Rick van der Ploeg, Ruim baan voor culturele diversiteit...Hij wijst er verder op dat de interesse voor Indië steeds een interesse was voor de traditie, nooit voor de huidige situatie

Nr. 98, Januari 2005 • Marianne Van Kerkhoven • Het ideale stuk
21 teksten Het materiaal dat als uitgangspunt voor deze dag op tafel lag waren de eenentwintig teksten die sinds 1988 bekroond werden met de Nederlands-Vlaamse Toneelschrijfprijs (van 1988 tot...De vraag rijst dan welke eisen wij hier vandaag willen stellen aan ‘het schrijven voor theater’: volstaat het voor ons dat de theatertekst –om de term van Gerardjan Rijnders te gebruiken– ‘brandstof...De metafoor van de vluchteling, van de nomade, van de unheimliche mens –letterlijk de mens die geen huis heeft, nergens thuis hoort– als beeld voor een manier van denken en in het leven staan werd

Nr. 101, April 2006 • PERSONALIA
Rudi Laermans is als gewoon hoogleraar verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de K.U.Leuven, waar hij deel uitmaakt van het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CeSO) en het Centrum voor...het Nederlands publiceerde hij recent samen met Pascal Gielen de boeken Een omgeving voor actuele kunst (2004) en Cultureel Goed...Verkooppunten Vlaanderen Theaters ANTWERPEN: deSingel, Monty BRUSSEL: Vlaams Theater Instituut, Beursschouwburg, De Munt, Kaaitheater, KVS/de bottelarij GENT: Vooruit, NT Gent LEUVEN: STUK TONGEREN: De

Nr. 106, April 2007 • (Personalia) • (Personalia)
Momenteel is ze onderzoeksmedewerker bij de Hogeschool Antwerpen, en medewerker cultuur voor De Standaard...Wouter Hillaert studeerde Germaanse en Theaterwetenschappen, werkt als freelance theatercriticus voor De Morgen en Klara, en is redacteur podiumkunsten voor het kunstkritische tijdschrift rekto:verso...Rudi Visker is hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KULeuven

Nr. 106, April 2007 • Sally De Kunst • Kimchi & cappuccino
Teken de koffiehuiskaart en je hebt een van de wezenskenmerken van de “idee Europa”.1 De koffiehuiscultuur als een metafoor voor het eengemaakte Europa...Een paar weken voor de eigenlijke start van het project werd een weblog geactiveerd om de artiesten de kans te geven om hun strategieën reeds voor te stellen, en met elkaar in dialoog te treden...Er bestaat geen Nederlands equivalent voor nunchi, wat zoveel is als de capaciteit om iemands kibun of gemoedstoestand in te schatten