Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "Nederlandse Comedie"Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Comedie komen de winstgevende activiteiten (café en bioscoop), het beheer van de infrastructuur (kapitaalinbreng via bankleningen) en de personeelsaanwerving (twee zaakvoerders). Alle...Elders wordt er evenveel aandacht geschonken aan concerten, soms tentoonstellingen en in Lime-light, Comedie en De Spiegel vooral aan film...Ook Magazijn heeft zich een promo-torentaak voorgenomen, zij het dan vooral voor Nederlandse groepen (Toneelgroep Nijinski, Hare Majesteit, Dynastie van Oer). Niet onbelangrijk is dat al deze

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • 150 jaar Bourla: De geschiedenis van een...
De 'Bour-la' paste zijn naam aan aan de geschiedenis : van 'Koninklijke Franse Schouwburg/(Grand) Théâtre Royal Français' naar 'Stedelijke Schouw-burg/Théâtre Communal' tot 'Koninklijke Nederlandse...Dezelfde slopershamer die de andere prachtige 'Koninklijke Nederlandse Schouwburg' aan de Kipdorpbrug in 1960 met de grond gelijk maakte...De bevoegde dienst van de Stad Antwerpen (nog steeds eigenaar van het gebouw) gaf als officieel standpunt dat minister voor Nederlandse Cultuur Poma initiatieven genomen heeft om het gebouw over te nemen

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
André Rutten De Nederlandse criticus André Rutten heeft Joris Diels gevolgd, vooral in zijn Nederlandse periode...Na de tweede wereldoorlog trok ze naar Nederland, waar ze werkte bij het Residentie Toneel Den Haag (1946-1947), vanaf 1947 de Haagse Comedie

Nr. 14, Juli 1986 • Jan Joris Lamers • Jan Joris Lamers
Nederland heeft men nu een rapport doen verschijnen waarin wordt aangekondigd dat er een andere structuur komt voor het Nederlandse bestel...Hij is erg oud geworden want hij zei: "het is nu allemaal anders" (hij had het over 25 jaar Haagse Comedie) "want als je het er vroeger niet mee eens was" (hij bedoelde de jaren '20-'40) "dan begon je

Nr. 15, September 1986 • Wim De Mont, Marc Didden, Ivo Van... • De bijna utopische perfectie zoekend
Nederlandse gezelschap Ensemble, in 1964-65 wordt dat de Nederlandsche Comedie...Ten gevolge van Aktie Tomaat - een reeks van activiteiten tegen het 'gevestigde theater', in de nasleep van mei 68-wordt de Nederlandsche Comedie ontbonden...acteur Alex Van Royen, lid van de Nederlandsche Comedie, de desolate lokaaltjes van het RITCS omtoverend tot de planken van de Amsterdamse stadsschouwburg, meestal een beetje stuurs alsof dat lesgeven hem

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
presenteren, met een opvoering door de Nederlandse Comedie in Claus' eigen regie en vertaling...Hoe zit dat vandaag, vroegen de samenstellers van dit Vlaams-Nederlandse jaarboek zich af, en zij stuurden de vraag door naar toneeldeskundigen en toneelmakers...Dit seizoen hebben we twee smeuiige Hamlets uit Vlaanderen op bezoek gehad en een Othello die alles sloeg wat er deze winter op het Nederlandse toneel te zien was

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Een studiebeurs van de Nederlandse regering voor een schrijfcursus in New York scherpte zijn belangstelling voor film en televisiedrama aan...haar eerste rol sinds zij de belangrijkste Nederlandse toneelprijs heeft gewonnen, laat de Vlaamse actrice Viviane De Muynck zien dat zijzelf steeds meer een gang naar de schouwburg waard...Hans Oranje, De Muynck als godin en lellebel (recensie van Eenoog koning van Carlos Fuentes) in het Nederlandse dagblad Trouw, 10 oktober 1987

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
Voor de Nederlandse gastoptredens in Vlaanderen baseren we ons op de cijfers van de Nederlandse Ambassade voor kalenderjaar 1987; de gegevens i.v.m...Indien het Nederlandse kabaret en amusementstheater op bezoek in Vlaanderen erbij gerekend zouden worden, zou het aantal hier gespeelde Nederlandse vertoningen beduidend hoger liggen...Onder acteurs De scheidingslijn tussen het Vlaamse en het Nederlandse publiek blijkt een aantal gemeenschappelijke kenmerken te vertonen met die tussen de Vlaamse en de Nederlandse acteurs

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Het Publiekstheater en Centrum gingen op in de radicale Toneelgroep Amsterdam en de Haagse Comedie zal wellicht nooit meer worden wat ze was...13-19). De evolutie in Nederland heeft ook het bij decreet beveiligde bestaan van de Koninklijke Nederlandse Schouwburg (Antwerpen), de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (Brussel) en het...Onze repertoiretheaters hebben al de trein gemist die het Nederlandse repertoiretheater na Actie Tomaat en het Duitse onder impuls van eminente artistieke leiders als Stein, Gosch, Flimm, Grüber

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Beperkt in zijn uitstraling: met het fel verminderd buitengebeuren op het Muntplein roert het stadsbeeld nauwelijks een rimpel; beperkt in het aanbod: enkel Nederlandse en Vlaamse groepen kwamen er...Ensemble en de Nederlandse Comedie...Eerst vooral bij het prestigieuze Nederlandse Kamer Toneel te Antwerpen, dan vooral in Nederland in produkties als My Fair Lady, waar hij de rol van Professor Higgins vertolkte en Vrijdag, waarin hij

Nr. 29, Maart 1990 • Mieke Kolk • MOZART
Nog steeds stevig aan het Cosi Fan Tutte (De Nederlandse Opera) - Foto Jaap Pieper formele spel gebonden -en zonder vaste afspraken geen spel -lijkt de (vormentaal...Op het eerste gezicht nog schatplichtig aan de commedia dell'arte en de zich daaruit ontwikkelende intrige-comedie is Cosi fan tutte daar ook lichtjaren van verwijderd...Zowel het beklemtonen van de intrige, de sociale comedie, de buitenkant van Cosi fan tutte, als een duidelijk inweven van het 'rites de passage'-motief als inwendige structuur, lijkt onvermijdelijk

Nr. 31, September 1990 • Johan Thielemans • HET SPOOK VAN DE OPERA
mijn studententijd heb ik verschillende regie- assistenties gedaan, onder meer bij de Nederlandse Operastichting...Dat een Nederlandse krant vindt dat we met Onegin de Munt naar de kroon steken maakt ons natuurlijk blij maar we weten dat zoiets niet haalbaar is. Je kan niet de kwaliteit van een...zijn uiteindelijk terecht gekomen bij de Nederlandse theaterspecialist Hans Wolf, die voorheen de Haagse Comedie heeft vernieuwd en o.a

Nr. 42, Juni 1993 • Johan Thielemans • Dora Van der Groen
Cees Lasseur van de Haagse Comedie wilde me engageren, maar, net zoals in Antwerpen, kwam mijn privé-leven dat dwarsbomen, en ben ik niet gegaan...Nederland hebben ze me wel kwalijk genomen wat ik in een interview over Nederlandse acteurs heb gezegd

Nr. 74, December 2000 • Jac Heijer • Toneelkijken, een lust
Een keuze uit zijn artikelen (IT&FB, Amsterdam 1994) leest, krijgt een indringend beeld van het Nederlandse theater tussen 1970 en 1990 én van het buitenlandse theater dat Nederland in die periode...Ik zou graag de nieuwe trend in de Nederlandse toneelkritiek, die gebaseerd is op het marxisme, willen volgen, maar helaas, dat lukt me niet...Vaak volsta je met de informatie in het programmablad, dat soms zeer goed is samengesteld (bij de Haagse Comedie, Publieksteater, toneelgroep Theater, toneelgroep Centrum). Als je je goed hebt

Nr. 77, Juni 2001 • Loek Zonneveld • 'En toch beweegt ze'
televisie (donderdagavond was op de Nederlandse televisie in die tijd een vaste 'dramaavond', met soms rechtstreekse uitzendingen van een voorstelling uit een Nederlandse toneelzaal). In het voorjaar van 1963...Het hoofdstedelijke stadsgezelschap (Nederlandse Comedie) speelde Het Leven van Galileï van Bertolt Brecht, in de regie van Ton Lutz, met Han Bentz van den Bergh in de titelrol...Ik zag nog een Nederlandse uitvoering (Toneelgroep Theater, 1971, regie Hans Croiset, titelrol diens vader Max Croiset, met in een van de kleine rollen Ger Thijs), een bewerking van het stuk tot

Nr. 90, Februari 2004 • Paul Kuyper • Het engagement van het woord
Voor het Nederlandse toneel is die context minder duidelijk dan voor het Vlaamse toneel...Het Nederlandse toneel is vermoedelijk op te weinig weerstand gestuit...Aktie Tomaat: de Nederlandse theaterrevolte die begon in 1969 toen toneelschoolstudenten met tomaten smeten naar de acteurs van de Nederlandse Comedie op de scène van de Amsterdamse Stadsschouwburg

Nr. 111, April 2008 • Johan Thielemans • Boek
Het protest, dat zich geuit had tijdens een voorstelling, had duidelijk gemaakt dat een jonge generatie niet gediend was met het soort toneel dat gemaakt werd bij de Nederlandse Comedie – één van...Hiermee sneed iemand in het Nederlandse toneel een heel nieuwe laag aan...De remedies voor het Nederlandse bestel zijn behartigenswaard, en het bewijst dat Blokdijk vandaag de dag nog steeds relevante opinies blijft koesteren

Nr. 113, September 2008 • Johan Reyniers • ‘Het enige wat je aan oorspronkelijks kunt...
het circuit van jonge huizen als Monty, Kaaitheater, Stuc en Limelight – die later kunstencentra zouden worden – was één Nederlandse groep incontournable...Toen ik eind jaren zestig begon, had je de Nederlandse Comedie en nog een aantal andere groepen...De Nederlandse Comedie bestond in die tijd voor een goed deel uit mensen die tijdens de oorlog hadden doorgespeeld en ook daarna hadden gedaan alsof er niets aan de hand was


Development and design by LETTERWERK