Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


74 document(en) met "Nederlandse Dramatische Kunst" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Hierin heeft kunst in het algemeen en theater in het bijzonder een concrete functie...Twee jaar later kwam het reeds in een Nederlandse versie terecht in Rotterdam, met in de hoofdrol Rudi Van Vlaenderen en onder regie van Ernst Wendt, ook al een erg grote naam uit de toplijst van...een 'goed gemaakt stuk', een toneelgenre dat bij het leven van Labiche erg populair was en steunde op 'de kunst om verwikkelingen en spanningen voort te brengen, de knoop te compliceren en de

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Het is in zijn ogen rampzalig dat café-théâtre, music hall, one man show en dramatische kunst door elkaar worden gehaspeld: "Theater met een krukje en een glas water is niet de artistieke creatie die...Herman Vinck werkzaam in het Nederlandse toneel...de steeds weerkerende yerslagen-met-foto's over Yangdagen en -prijsuitreikingen waar "druk gepalaberd wordt over kunst en cultuur, hoppebieren andere facetten van het leven" - Yang, nr

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Maatschappij Discordia) speelde in Leuven de enige Belgische voorstellingen van An Ideal Husband (Oscar Wilde, 1894). Bij de schaarse Nederlandse voorstellingen - O.T...Onafhankelijk Toneel, ooit reeds door Ruud Engelander 'het geweten van het Nederlandse toneel' genoemd (Alter-natives Théatrales, oktober 1980), diende zicht dus behoorlijk controversieel aan...Toneel is eigenlijk geen echt serieuze kunst

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Zo drijft de bibliotheek zo goed als volledig op tijdelijk personeel en moest twee jaar geleden het Museum van Hedendaagse Kunst sluiten bij gebrek aan personeel...Andere zijn de bouw van een stadsbibliotheek en een nieuw museum van hedendaagse kunst...De bedragen voor deze gezelschappen schreven op de begroting maar worden uit de globale pot voor amateuristische kunst geput

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Documenta is het herwerkte mededelingenblad van de VZW Documentatiecentrum voor Dramatische Kunst en het Documentatiecentrum voor Dramatische Kunst van de RUG...Alleen bij het Hoger Instituut voor Dramatische Kunst (Studio Herman Teirlinck) bestaat er een systeem van permanente evaluatie, waarbij de vier workshops gelijkwaardig zijn voorde evaluatie...Het Hoger Instituut voor Dramatische Kunst leidt cabotins op, geen acteurs

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Dat is alles wat er van een verscheurende dramatische sterfscène overblijft...Tegenwoordig gebruiken performers de realiteit om kunst te scheppen (vroeger gebeurde het omgekeerde). Gray's autobiografische monologen en de Rhode Island stukken (met LeCompte) illustreren dit, maar...de deconstructivistische benadering van dramatische teksten). Maar diezelfde veelzijdigheid in post-moderne voorstellingen is vaakde oorzaak van betekenisverwarring en obscurantisme, zelfs

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
toneelvorm die meer in de richting gaat van de beeldende kunst...Fabre zet zich af tegen de structuren die de kunst omringen (het opiniën-tendom, de markt, waar ik het over had) en zegt te willen infiltreren in het kamp van de Vijand door diens taal te assimileren...de Nederlandse creatie van Don Juan of de schimmige gelieven

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Merkwaardig genoeg weet deze eigenzinnige interpretatie de dramatische potentie van het stuk te herwaarderen...Net deze dramatische meerwaarde bleef afwezig in de Clavigo-voorstelling van vorig jaar, waar een skeletachtige analyse leidde tot een parodie bedolven onder een bonte chaos van regievondsten en...Vermeylen, "De Kunst in de vrije Gemeenschap", in Van Nu en Straks (Eerste Reeks), 6-7 (1894), pp

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
met dat wezenlijke gevecht van elke kunst om zich niet tot gestandardiseerde patronen te laten verleiden, kiest een groep als het MMT bewust en resoluut voor een zuiver reproducerende bezigheid...Er zijn natuurlijk artistieke ambities aanwezig, waarbij kunst echter als een maatschappelijke en minder als een formeel-esthetische term begrepen wordt, en in die zin kan je heel streng oordelen over...Het toegepaste procédé zelf helpt hiervan het komisch-dramatische effect opleveren

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Blauwe Maandag breekt (tot tweemaal toe) zijn tanden op dramatische verveling die, helaas, heel reële vormen krijgt...wel meer intrinsieke dramatische kracht bezitten), zodat wij niet zelden in creaties van deze laatsten de ruimste dimensies van zowel Pinters gedach-tenwereld als van zijn talent ervaren...Als de staat geen aandacht heeft j voor het poppenteater als uiting van ! dramatische kunst in Vlaanderen, dan heb ik daar alle begrip voor als ik zie wat er hier in Vlaanderen aan poppenteater

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Daarop antwoordt Hans Sachs verontwaardigd dat de meesters de Duitse kunst hebben laten voortleven, en dat het dus geen schande maar een eer voor een man van adel moet zijn om als kunstenaar door hen...de geestelijke kunst), dat later wordt opengescheurd door de burgers (een wat zwaar symbolisch thema over de verburgerlijking en dus ontwaarding van de kunst, dat de strekking van Wagners gedachte...Ik heb nog lesgegeven in dramatische kunst, het was toen al zo

Nr. 12, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
De boom van het theaterdecreet staat in de wind, Tien jaar geleden werd hij door de toenmalige 'Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap' in vaste grond neer-geplant...1954 werden de 'toelagen aan de dramatische kunst/ die voorheen in een unitaire regeling ftfty-fifty over Franstalig en Nederlandstalig toneel in België werden verdeeld, voor het eerst afzonderlijk...Aangezien het decreet destijds goedgekeurd werd door het Vlaamse parlement, de hierboven genoemde 'Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap', kan het alleen door dit wetgevend lichaam, de

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
De Belgisch-Nederlandse produktie (geregisseerd door Wim Meuwis-sen) was dus ruimtelijk iets vrijer, vooral door de figuur van de Verteller (Herman Verbeeck) die wel overal tegelijk present leek...Hij had een grote invloed op hedendaagse Nederlandse theaterpersoonlijkheden als Erik Vos...een krachtige dramatische lijn, waarlangs andere acteurs hun personage meer hadden kunnen nuanceren en het tegelijk als actief onderdeel in de ontwikkeling hadden kunnen inpassen

Nr. 13, April 1986 • Edward van Heer • Jan Ritsema: "Ik maak graag mooie produkties,...
Hij is ook de regisseur van een aantal zeer opgemerkte theaterprodukties bij diverse Nederlandse groepen...Als student had hij in 1969 de Nederlandse première van Masscheroen van Hugo Claus geregisseerd...Poll, chef kunst van NRC Handelsblad, die zijn Anna, een tragisch gedicht in drie bedrijven op de planken bracht

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Nederlandse Tweede Kamer om advies gevraagd kunnen worden, niet langs de minister om, maar rechtstreeks...van "goede" kunst). De strikt theoretische maar duidelijk gefundeerde beschouwingen van Tindemans kregen een pragmatisch tegengewicht in het referaat van Robert Abirached, ambtenaar...Aan de top zijn er vijf nationale theaters (openbare instellingen). Dan volgen de "nationale dramatische centra", in privé-handen en gesubsidieerd op basis van een bepaalde termijn (3 jaar), met een

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Hoe zit dat vandaag, vroegen de samenstellers van dit Vlaams-Nederlandse jaarboek zich af, en zij stuurden de vraag door naar toneeldeskundigen en toneelmakers...Een puntje nog: in plaats van de ouderwetse foto op de voorpagina van de Cle-menza di Tito - enscenering van de Nederlandse Opera Stichting had men beter een opname van de Munt-enscenering gebruikt...Ghetto evoceert de Israëlische schrijver Joshua Sobol de gebeurtenissen van de jaren 1942-1943 in het getto ("ghetto" is geen Nederlandse spelling) van de Litouwse stad Vilna

Nr. 17, Maart 1987 • Monique Spithoven • De Spaanse burgeroorlog in het theater
Verderop publiceert Etcetera dan voor het eerst de Nederlandse vertaling van een onvoltooid stuk van diezelfde García Lorca...Een ervaring die ook vandaag nog haar dramatische invloed doet gelden...Het vertrouwen in het theater - en in de kunst in het algemeen - als emancipatoir medium, was volledig verloren gegaan

Nr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
Dat is het essentiële verschil tussen luisterspelen en alle andere vormen van dramatische kunst...ideeën aan de oppervlakte komen en opnieuw jonge radiomakers via dit medium dramatische mogelijkheden gaan onderzoeken...Met het hoorspelblad SYNOPSIS waarin elke maand het hele Nederlandse en Vlaamse aanbod wordt afgedrukt, willen we de luisteraar goed op pad zetten voor selectief luisteren en dat is ook de reden dat

Nr. 19, September 1987 • Michel De Sutter • Een kunst die het zien uitschakelt
Nederlandse Taalunie, waaraan tot heden negen Vlaamse en negen Hollandse schrijvers konden deelnemen...bij de BRT maar ook geregeld in het Nederlandse repertoire op...gericht is op documentaire of docu-dramatische produkties enerzijds, en het courante repertoire, dat vaak produkties in afleveringen bevat anderzijds

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Theater-op-zolder veranderde later zijn naam in Nederlands Kamertoneel en nog later (1967) in Groot Limburgs Toneel, die eigenaardige Belgisch Nederlandse constructie, waarbinnen het in 1975 een...Etcetera ontving Vlaams Theater jaarboek 1985-1986 Theater is een directe, onmiddellijke kunst...Wanneer men het jaarboek vergelijkt met de Franse, Duitse, Nederlandse jaarboeken, houdt het Vlaamse zich wel strikt aan de gegevens; ook het Frans-Belgische doet dat, maar voegt er een economische


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK