Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


25 document(en) met "Nieuw Volkstoneel" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Bij Netwerk zit in het kleine pakket van acht voorstellingen bijvoorbeeld het plaatselijk 'volkstoneel', het spektakel van Vuile Mong, de poëzie van Theater Poëzien en ook het door de overheid...Terwijl in het verleden oogluikend werd toegestaan dat het tweede (en derde en vierde) jaar telkens een nieuw plan werd ingediend (om die 25%-maatregel te omzeilen). Philippe May-stadt handelt dus...Alleen 't Stuc is nu bereid de verlenging aan te vragen (na afwijzing van een nieuw - het vijfde - plan). De keuze was duidelijk: ofwel sluiten op 1 maart 1983, ofwel één miljoen betalen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
De twee schoonzoons van Lear worden door één acteur gespeeld, die een bordje op de borst draagt met zijn naam erop, een techniek die aan het Vlaamsch Volkstoneel doet denken...Nieuw is vooral die emotionele inbreng, die zich uit in naturalistische bewegingen...Dat is een nieuw feit, maar de culturele instanties snappen niet wat er gaande is, zoals blijkt uit het geval Theater Frederik

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
sinds lang niet meer opgevoerde lijfstuk van Jan-Oscar De Gruyter (zowel opgevoerd bij het Fronttoneel als bij het eerste Vlaams Volkstoneel) en Pirandellos Zes personages op zoek naar een auteur...de niet-tekst-sector komen Jan Fabre (waarschijnlijk) en het Epigonen-theater met nieuw werk, maar dit kan natuurlijk geen absoluut alternatief zijn

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Volkstoneel betekent dat de toeschouwer zich kan identificeren met de personages die het verhaal doen ontwikkelen, maar impliceert tegelijkertijd een stijl die rechtstreekse herkenbaarheid in de hand...Bij volkstoneel moeten acteurs gekozen worden omwille van type-casting...Het MMT weet waarom het volkstoneel brengt, maar nog altijd niet hoe

Nr. 5, Januari 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Dit NVT heeft zich zelf voor zijn 10-jarig bestaan een verjaardagsgeschenk aangeboden : een boek, dat de titel kreeg Nieuw Vlaams Theater...het stilaan tot legende gepromoveerde Vlaamse Volkstoneel) sinds ca...Marianne Van Kerkhoven Nieuw Vlaams Theater

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
Genuanceerder is de kritiek van de nieuw-zakelijke schrijvers van wie Hermann Kesten in 1928 bij Kiepenheuer te Berlijn voor het eerst verhalen publiceert onder de titel 24 neue deutsche Erzähler...Wisselwerkingen tussen het Belgische en het Duitse gebeuren gelden eveneens voor de Latemse expressionisten, Frans Masereel, het Vlaamse Volkstoneel

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Staf Bruggen (1893-1964) Acteur onder De Gruyter bij het Fronttoneel (van 1918 af) en het Vlaams Volkstoneel (1920-1924). Acteurregisseur bij het Katholiek Vlaams Volkstoneel onder Johan De...Meester (1924-29). Stichter van het Nieuw Volkstoneel (1930), dat van 1931 tot 1940 optrad als Nationaal Vlaamsch Toneel

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
acteurs van het Vlaamse Volkstoneel...Eén beeld heeft het ontoereikende van deze toestand altijd gebald samengevat : in een nieuw stuk van de onzalige Herwig Hensen moest een schurk in het struikgewas verdwijnen...Nochtans lijkt het ons van groot belang: het acteren in de officiële theaters is zo oubollig dat men er geen nieuw publiek kan voor werven

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Hij begint mee te spelen in het Nieuw Volkstoneel van Jef De Potter en in het Jeugdtheater dat toen onder de leiding stond van Fred Engelen (gevestigd in Zaal Concordia in de Antwerpse Lange...Precies deze gevoeligheid maakt het naar alle waarschijnlijkheid mogelijk hem met evenveel kwalitatief resultaat te laten werken in een nieuw soort repertoiretheater dat zich steunt op een actuelere

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
De Meester verlaat het Volkstoneel nog voor de financiële catastrofe en de splitsing in 1929 en treedt opnieuw in dienst van Verkade als regisseur...Als hij de principes van het Volkstoneel (waarmee hij populair werd in Vlaanderen, Brussel en Parijs) had doorgetrokken dan was hij misschien consequenter geweest, maar wellicht stond dat gelijk met...Gewoon, een nieuw danstijdschrift zegt het redactioneel dat "een serieuze journalistieke respons op het werk van danskunstenaars" wil zijn en "een zoeklicht over de handel en wandel van beleidsmakers

Nr. 13, April 1986 • Geert Opsomer • "Frans Franz" en "Alles Liebe"
Het RVT, een structurele epigoon van het Vlaamse Volkstoneel in slechte dagen en kampioen van kostuum- en museumtheater, toont verborgen talenten in een produktie die wellicht voor de komst van...Ze verraadt een heel nieuwe dramaturgische werkwijze en mikt in de regie van Luk Perceval op een nieuw en jonger publiek

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
van het Vlaamse Volkstoneel tot het Théâtre du Pare). Toch schreef hij pas in 1956 zijn eerste recensies o.m...Toen die houvast van 'toneel zoals dat nu eenmaal altijd was' verdween, zocht je een nieuw houvast en merkte je dat dat alleen nog je eigen reacties konden zijn...Ze noemden zich het Nieuw Anarchistisch Program

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
stemtraining, pantomime-oefeningen,...), op de adaptatie en actualisering van het klassieke repertoire en op de overdracht van een hedendaags bewustzijn voor een nieuw te vormen publiek...3.1) Zoeken naar een gemeenschapstoneel dat de spectaculaire elementen van het volkstoneel en de inhoudelijke en structurele complexiteit van het gecanoniseerde theater verenigt en dat de massa nog kan...Gilis (1985-86) pogingen waren om een nieuw publiek en een nieuwe manier van coderen uit te proberen rond voorstellingen als Door de liefde verrast, Bouwmeester Solness, Demonen

Nr. 25, Maart 1989 • Thierry Lewyllie • Het carnaval van Romans
Hij is de initiatiefnemer van de molenstoet die driejaarlijks in augustus door de straten van Ruiselede trekt en probeert er al jarenlang het volkstoneel nieuw leven in te blazen...Luc Lema doet een beroep op mythologische verhalen en folklore, omdat daarin een kracht zit, die het volkstoneel een nieuw elan zou kunnen geven...Nog een criterium voor het volkstoneel is dat het moet regionaal blijven -- en ik zie dat niet als scheldwoord

Nr. 25, Maart 1989 • De weinig culturele hoofdstad van Europa
De krant deinsde er niet voor terug te bekennen: 'het toneel, het volkstoneel is dan ook een der machtigste agenten der liberale propagan-de' (A. Van Impe in Over Toneel). Terwijl Edmond Hendrickx al...Een paar straten verder heeft Jan Boon, in de kantoren van De Standaard, het secretariaat gevestigd van het Katholiek Vlaams Volkstoneel dat met het regiewerk van Johan De Meester faam tot over de...Gedreven door het succes kondigen de acteurs op het Brussels stadhuis de stichting van een nieuw, tweetalig gezelschap aan: de Internationale Nieuwe Scène

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Na slechts drie jaar antichambreren verscheen het proefschrift bij naamgenoot uitgeverij Peeters onder de enigszins aangepaste titel Jan Oscar De Gruyter en het Vlaamse Volkstoneel (1920-24). Een...groot deel geënt op (en vorm gegeven aan) de mythe van het Volkstoneel...Op zijn beurt nuanceert Peeters het overgeleverde beeld van het Volkstoneel

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Dit lijkt een nieuw begin en meteen ook een nieuwe fase in de discussie over God...Erwin Jans Gezelschap : Pro Forma/Nieuw-poortheater; Tekst : Per Aage Brandt; Regie : Kirsten Thomas Dehlholm; Regie-assistent : Alain Platei; Spelers : elf Gentse kinderen...Tijdens de Gentse Feesten nam Romain Deconinck, boegbeeld van het Gentse volkstoneel, afscheid van de Minardschouwburg waar hij 50 jaar op de planken had gestaan

Nr. 39, December 1992 • Geert Opsomer • Van schilder tot schrijver van de ruimte
De Gekroonde Laars, zijn eerste scenografie voor het Vlaamsche Volkstoneel (8 februari 1925), schildert hij een stad in expressionistische stijl met schuine Caligareske gevels, zwevende huisjes...Tijl, Het Vlaamsche Volkstoneel / J. Hersleven Verenigbaar met het vaste dispositief van de architecturale scène is b.v...Tijl, Het Vlaamsche Volkstoneel/ J. Hersleven Zo wordt de vrije beweging van de acteurs moedwillig ingeperkt door de hinderlijke en reusachtige kostuums met uitvergrote revers in Tijl en Adam

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven, Pascal Gielen • Het kostbare theaterarchief van de BRTN
Jan Boon, de toenmalige directeur-generaal van het nir, had voordien sterke bindingen gehad met Het Vlaamse Volkstoneel...Ik was niet per se op zoek naar 'nieuw' of 'jong' materiaal voor mijn programma's, maar eens je op een gerichte manier bezig bent, brengt elke informatie er nieuwe aan...tvi heeft met succes een nieuw profiel uitgebouwd

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Produceren in een groot huis - 1
willen proberen het schisma op te heffen tussen dor repertoiretoneel (de vroeger kns), plat volkstoneel of commercieel theater (de Arenbergschouwburg), het marge-gebeuren in de Monty en het betere...avontuur: het feit dat het nieuw is en dat nog alles zijn vorm moet krijgen...Zien jullie daaruit een nieuw evenwicht ontstaan


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK