Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


24 document(en) met "Nieuwe Gazet" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Emma (Binnen met koffiepot en pan spek) In godsnaam, als ge niet altijd met uw neus in die smerige gazet zoudt zitten, hoefde ge niet te vragen waarvoor dat geld moet dienen...Hahaha... (tast plotseling naar zijn rug) Zeg Emma, ik heb het nog niet willen zeggen, maar ik heb al een hele tijd zo'n pijn aan mijne rug... En nu lees ik hier juist in de 'gazet' dat ge per dag...Immi (Idem) Op het stort van de kolenmijn groeit een heel nieuwe flora

Nr. 7, Juli 1984 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Het blad schrijft: "De reacties van de pers (BRT 1, BRT2, De Standaard, De Morgen, Gazet van Antwerpen, Knack, Veto, Pallieterke, De Nieuwe) zijn overwegend slecht en vaak vernietigend

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Hoofdredacteur van De Nieuwe Gazet van 1899 af

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Ook in de pers heeft hij het zwaar te verduren gehad In De Nieuwe Gazet, toch een Antwerpse krant, brak August Monet De Gruyter geregeld af...Meester een nieuwe start neemt en het adjectief 'katholiek' voor zijn naam schrijft, volle zalen, hoewel ook zij heel wat 'moeilijkere' stukken introduceren...Ik zie nog die grote affiches als er een nieuwe première kwam: je moest ernaar gaan kijken, je moèst gaan

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
Monet, hoofdredacteur van De Nieuwe Gazet en het theaterblad Het Antwerpsen Tooneel...trok het nieuwe gezelschap, brengende overal een nieuwen adem [...] brengend ook een edelste kunstgenot [...]. Met een repertorium bestaand uit klassiek en modern werk van het beste gehalte, [...] lachend...De Melomanen, ressorterend onder de beroemde toneelvereniging Broedermin en Taelyver, geeft in 1949 een nieuwe impuls aan de De Gruyter verering wanneer hij de declamatiewedstrijd Dr

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Schouwburg zoekt directeur. En gezelschap.
benoeming van een nieuwe directeur (m/v) voor de Antwerpse KNS verliep niet zonder enige heisa...Haar bedenkingen worden gevolgd door een interview met de nieuwe directrice...Al deze vragen zouden bij het aanstellen van een nieuwe directie van welk groot theater dan ook mee op de tafel moeten komen

Nr. 14, Juli 1986 • René Verheezen • Moeder
Hij heeft in de gazet gestaan...Mijn man wil een nieuwe auto

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
een interview met Willy De Schutter in De Nieuwe Gazet van 3/2/1965 vertelt Robert Marcel, dat de laatste voorstelling van het seizoen in de Scala telkens een ware feestavond was: "Er is een keer...Alleen kan ik me niet verzoenen met dat zo 'langs de neus weg zeggen' en dat gemompel, vooral bij de Nederlandse jongeren". (De Nieuwe Gazet, 3/2/1965). Als Robert Marcel mompelde, bleef elk woord tot...wat bij mijn rol voegde" {De Nieuwe Gazet 3/2/1965). Zijn zoekwerk bracht hem bij een tekst in petit-nègre, een taal die in Noord-Afrika gesproken werd in de tijd van Lodewijk XIV en die hij - tot Diels

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Veertig jaar lang werkte hij als journalist bij De Nieuwe Gazet waar hij o.a...zijn werk inhoudelijk en structureel zo sterk blijkt, dat het boven zijn historische gebondenheid aan de Kamertoneelbeweging kan uitstijgen en tot nieuwe ensceneringen kan leiden, zal de geschiedenis...De nieuwe directie moet de kans te krijgen haar nieuwe aanpak te bewijzen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Noréns Nachtwake in KVS en BMC
Elke zin wordt een wapen en elk gesprek het sein voor een nieuwe ronde in hun onophoudelijke strijd...belangstelling: regie is voor Fonteyn, Van Den Eede, FDC (Gazet van Antwerpen) het dienen van de auteur en het drijven van acteurs tot topprestaties

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Hij moet van de nieuwe wereld gezwommen zijn...Ik dacht de nieuwe wereld... Anna We zagen het paradijs...Ik zal ullie nieuwe liedjes leren, of beter liedjes van vroeger die ullie vaders nog kenden, maar die ullie al lang vergeten zijt

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
Enkele meer spectaculaire ensceneringen (Kasimir en Karoline en De ondergang van de Titanic) gaven opnieuw hoop, maar de nieuwe uitstekende ligging aan de Kapellemarkt en de herprofilering als...Catalogiseringen als deze zijn in de genoemde context weinig ter zake -- nieuwe geïntegreerde kunstvormen ontladen immers ook nieuwe eigen codes, die weer nieuwe waardeoordelen verlangen...De vermenging van een nieuwe dramaturgie mét een reële betrokkenheid van verwante binnen- en buitenlandse artiesten geeft het artistieke profiel waarmee het veeleisende publiek zich kan vereenzelvigen

Nr. 25, Maart 1989 • De weinig culturele hoofdstad van Europa
Nand Buyl in De Vlaamse Elsevier 23 april 73) Leven en dood van de kleine theaters Vanaf de jaren vijftig ontstaan in Brussel veel nieuwe theaterinitiatieven...Gedreven door het succes kondigen de acteurs op het Brussels stadhuis de stichting van een nieuw, tweetalig gezelschap aan: de Internationale Nieuwe Scène...Nieuwe bouwplannen worden zelfs in het buitenland bekroond

Nr. 29, Maart 1990 • Erwin Jans • DE AANTREKKINGSKRACHT VAN ZWARTE GATEN
Het dramatische conflict in Richard II dat men traditioneel interpreteert als een botsing tussen de statische en ceremoniële middeleeuwse orde van Richard, en een nieuwe orde die zich, nog onzeker van...De tafel wordt voor mij wel een theatrale 'vorm' voor het dramatische conflict tussen oude en nieuwe machthebbers...De vertaling van Richard II werd in de pers omschreven als "taai maar muzikaal" (Gazet van Antwerpen), "weerbarstig" (NRC), "taaie lange lappen verwrongen tekst" (VN). Hoger werd er al gewezen op het

Nr. 47, December 1994 • Freddy Decreus • Hugo Claus en de mythe van de...
theaterdirecties en critici van de Gazet van Limburg tegen je in het harnas jagen, moeten leven met regisseurs die niet spelen wat er staat, theaterrecensenten moeten dulden die 'pissen tegen het Parthenon', waarbij...Een nieuwe bloed en bodem cultuur die op een niet gereflecteerde fascinatie voor het verleden steunt werd dan ook door Claus in ongenadige persiflages afgebroken...Van kunstenaars wordt hierbij verwacht dat ze nieuwe mythes helpen vorm geven, nieuwe verhalen vertellen die weer een voorlopige vorm van zelfkennis zouden illustreren, d.w.z

Nr. 50, Juni 1995 • Johan Reyniers • Tournée générale!
Wie voor de nieuwe bewerking instond is niet duidelijk: het programma vermeldt 'versie 1994'; blijkbaar heeft West-Vlaming Claus dus zelf voor een brabantisering gezorgd...Had ik dan toch liever het gesprek met Paul Jambers gezien in de Bourla, die zich blijkens een verslag in Gazet van Antwerpen een keer met de Meester wou meten

Nr. 50, Juni 1995 • Tom Michielsen • Opdienen als snoepgoed a.u.b.
Gazet van Antwerpen heeft sinds september '94 de uitkrant Formule 7, die volumineuzer is dan de voorganger Wegwijs...Binnen de mogelijkheden en het profiel van hun krant kan het namelijk niet hun taak zijn om het alternatieve en het onbekende nieuwe een plaats te gunnen...Een dergelijke variatie zorgt inderdaad voor een contextualisering, een nieuwe 'informatieve compleetheid', en een aantrekkelijkheid door het zoeken naar nieuwe registers en vormen om iets te

Nr. 66, December 1998 • Guy Cools • Naar de geest, niet naar de letter
Over het algemeen is Brecht als 'algemeen menselijk klassieker' behoorlijk ingeburgerd en is het enkel de rechtse pers ('t Pallieterke en Gazet van Antwerpen) die a priori met scherp schiet...De Nieuwe Gazet) De hetze in Antwerpen naar aanleiding van de opening van Het Toneelhuis toont aan dat ruim 30 jaar later een bepaald soort publiek nauwelijks meegegroeid is met zijn tijd...Ook in de nieuwe, Vlaamse dramaturgie ziet hij hoopvolle tekenen van een nieuw engagement

Nr. 72, Juni 2000 • Johan Wambacq • Wanhoop en weerzin, liefde en lust
Een nieuwe Jan Decorte is ons geboren, één die baalt van het kunstzinnig wroeten in gecanoniseerde teksten en die zijn acteurs niet langer als marionetten wil manipuleren maar met hen wil samenwerken...zijn nieuwe, anarchistisch-libertijnse partij r.o.s.s.e.m...Jan Leyers in gesprek met Jan Decorte, Terugblik Het Theaterfestival 1999 4 Beurskrant, programmakrant van de Beursschouwburg, oktober 1981 5 Ingrid Vander Veken in De Nieuwe Gazet van

Nr. 73, Januari 2000 • (advertentie)
Nieuwpoorttheater zet daarmee een nieuwe stap in ^ÉflHj het ontwikkelen van de Stadskroniek die bij j^mjm^^k Openbaar Onderzoek Kuiperskaai begon...weet het: stukken zo vers als een gazet


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK