Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


13 document(en) met "Nieuwe Wereldorde"Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
om Lebensraum te scheppen voor de nieuwe mens die ik vormen zal uit Schreberse geest (Daniel Paul springt totaal onverwacht van de WC op en kijkt met ontzetting naar de pot, waar langzaam het...verbleken terwijl ik zeker mijn hart trilt drempelvrees God zal me volgens de wereldorde moeten neuken ik die met mezelf verenigd vrouw...het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis net als ik gaf Maria zich over aan de wellust der ziel en niet aan een neukerij tegen de wereldorde in Sabine Paul Daniël Paul dat ben ik niet dat

Nr. 32, December 1990 • Erwin Jans, Dirk Verstockt • Love Theater
Op dit ogenblik ontstaat er zoiets als een nieuwe wereldorde... ST : "Wereldorde ?" PH : "Het probleem is zo historisch, zo complex en zo abstract, terwijl het leven uit zoveel dingen

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
eigenbelang - verduidelijkt nog maar eens dat 'een nieuwe wereldorde' een zeer irreëel begrip is en blijft...Elke scène bouwt op nieuwe elementen die toch telkens op een bepaalde manier vanuit de ruimte zelf ontstaan zijn : de horizontale projectie-opening in de achtermuur geeft zicht op hoofd en bovenlijf...het bon ton werd, waren op Mallemunt al de eerste afropop-klanken te horen), voor een stukje nieuwe muziek, voor dans en Nieuw Variété... Dirks programma was een beetje als de muziek van de

Nr. 36, December 1991 • Frank Theys • Lied van mijn land TV-Wagner
De andere interpretatie, dat de dictatuur van het geld alles reduceert tot zijn marktwaarde, is in onze Nieuwe Wereldorde actueler...Maar Wagner voegt er een nieuwe held aan toe, en tegelijk een nieuwe vorm voor zijn theater...Maar Wagner verwerkt dit ook vormehjk en dat is het nieuwe aan deze opera

Nr. 37, April 1992 • Klaas Tindemans • De deuren van de tijd gaan niet...
Tegenover de kritisch-rationele wereldorde van Kant, staat echter een andere opvatting over de moderne samenlevingsvorm, die even 'aufgeklärt' is, maar die wel de eigenheid van de natie (het verschil...Kristeva gelooft in de roeping van de psychoanalyse én van de kunst als nieuwe horizonten, die het vacuüm, ontstaan door de 'dood van God', kunnen opvullen: de betekenisgevende 'arbeid' aan de...Er ontstaat een bijna even pijnlijk gevoel als bij de 'Kulturkampf' van de nieuwe bruinhemden

Nr. 51, Augustus 1995 • Marianne Van Kerkhoven • De stem van een toneelspeler
Waarom (en hoe dan) vandaag met theater bezig zijn, in de context van de wereldorde zoals die voor ons ligt...Met andere woorden: de woede waaraan door Frank Vercruyssen en Willy Thomas vorm gegeven werd in Het is nieuwe maan en het wordt aanzienlijk frisser heeft enkel waarde én kracht omdat het een

Nr. 54, Februari 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Van nu tot het einde van het...
hebben in de jaren tachtig in het theater spannende momenten meegemaakt; een nieuwe generatie kunstenaars, zowel in het domein van het theater als in dat van de dans, gaf in een agressief-nieuwe taal...Toch doet de nieuwe wereldorde zich niet aan ons voor als een helder veld waarin het makkelijk is lijnen te trekken en wegen uit te stippelen...Wij juichten, maar 't verkeerde gauw in jammer; want van het nieuwe land vlaagde een storm die 't schip bestookte en havende aan de boeg

Nr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
Boven' wijst op de superieure plaats in een politieke, economische en culturele hiërarchie die nog steeds en op een bepaalde manier meer dan ooit de wereldorde bepaalt...Vanuit een westers perspectief wordt de term opgevat als een teken van een nieuwe culturele vitaliteit, een opening naar onvermoede mogelijkheden...kunnen zijn: het scheppen van nieuwe beelden, verhalen en talen om het geweld van onze tijd tegen te gaan

Nr. 73, Januari 2000 • Jean Baudrillard • GEEN MEDELIJDEN MET SARAJEVO
Overal volgt de Nieuwe intellectuele Orde de wegen die de Nieuwe Wereldorde heeft gebaand...logische en opwaartse fase in de Nieuwe Europese Orde, filiaal van de Nieuwe Wereldorde, die overal gekenmerkt wordt door 'blank' integrisme, protectionisme, discriminatie en controle...De operaties tegen Irak en Somalië waren relatieve nederlagen vanuit het gezichtspunt van de Nieuwe Wereldorde

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • 'I HAVE THIS GRIEF AND I DON'T...
Nog voordat de Golfoorlog goed en wel begonnen was, werd er al gesproken van een Nieuwe Wereldorde...De les die we uit Kosovo moeten trekken, is dus dat de tegenstelling tussen de Nieuwe Wereldorde en de neoracistische nationalisten in wezen niet bestaat: het zijn twee kanten van dezelfde medaille...de Nieuwe Wereldorde broedt zelf de monsters uit die ze daarna bestrijdt', aldus Slavoj Zizek

Nr. 73, Januari 2000 • Dirk Tuypens • GELEGENHEID IS DE BEPALENDE FACTOR
grondgebied en voor de creatie van nieuwe politieke entiteiten en instellingen, zou de VS en de andere buitenlandse machten in een koloniale rol duwen... Het alternatief is het initiatief overlaten aan de...Dat houdt onvermijdelijk in dat de interne strijd en de conflicten tussen staten worden voortgezet, tot een nieuwe stabiliteit wordt gevonden...De akkoorden voorzien 'inter-Congolese onderhandelingen' om een 'nieuwe politieke orde' te bereiken

Nr. 91, April 2004 • Maaike Bleeker • Verhalen voor een nieuwe wereld: Een repliek...
Andere hedendaagse theatermakers laten het drama helemaal achter zich en gaan op zoek naar andere vertelvormen en nieuwe verhalen, zoals bijvoorbeeld Carina Molier met haar organisatie 2012 Unlimited...Globalisering opent nieuwe mogelijkheden, maar brengt ook nieuwe bedreigingen met zich mee...Appadurai legt de kern van moderne identiteit in dit vermogen om dingen anders te gaan doen, om nieuwe relaties aan te gaan, om te transformeren wie 'wij' zijn

Nr. 97, Juni 2005 • Erwin Jans, Ivo Janssens • Een horizon van belangrijke vragen
Die ontwikkelingen duiden we meestal aan met termen als ‘globalisering’, ‘nieuwe wereldorde’ en ‘multiculturalisme’. Tegenover die ingrijpende veranderingen zijn er twee fundamentele houdingen...Kunst is tenslotte nauw verweven met ‘interdependence’, het besef van een fundamentele wederzijdse afhankelijkheid in de nieuwe wereldorde...Een verbeelding die de platgetreden paden verlaat en resoluut nieuwe wegen inslaat