Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


10 document(en) met "OM EEN STUK GRENSGEBIED"Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Van Brussel schreef zijn eerste toneeltekstje toen hij na een zwaar ongeval op het nippertje aan de dood ontsnapt was en hij, zoals hij opmerkt, geen tijd had om angst voor de dood te hebben...die enkel een hoofd heeft, een dochter, een hoer, en een jongere zoon, een gedeserteerde soldaat wiens tong is uitgebrand...Kroetz - krijgen binnen dit concept een bredere dimensie, zodat Van Brussels uitgangspunt, dat het gaat om afsplitsingen van een innerlijke chaos binnen Jeronimus' psyche, meer overtuigingskracht

Nr. 11, Juni 1985 • Klaas Tindemans • Decortes 'Kleur is alles' en Freuds 'Der...
zonder zich in zijn angsten en bange voorgevoelens te wentelen' (uit de perstekst). Kleur is alles is inderdaad dé komedie geworden, en naar mijn weten een uniek stuk in die mate dat het op een zeldzaam...Een melige mop met een lange baard is enkel effectief vanuit dergelijke gevoeligheid, een openlijke verklaring van de komische werking van een repliek of een dialoogfragment is slechts werkzaam binnen...alles doet dit zò expliciet dat het stuk hiermee een meerwaarde krijgt, een extra belang

Nr. 27, September 1989 • Luk Van den Dries • DE SCHOONHEID VAN EEN GESPANNEN KABEL
Ik schilder trouwens nog steeds veel zelf aan de decors want het blijft fascinerend hoe je met verf van een stuk triplex een doorgeroeste plaat staal kan maken...Soms heb ik echter het gevoel dat ik als een soort plaatjesmaker ingehuurd wordt om iets sterker te maken dan het is, een verpakker van dienst, een hulpje...Ik neem tijd om na te denken en begin te schetsen, maak tekeningen of een maquette omdat dat nog duidelijker werkt naar een regisseur toe

Nr. 30, Juni 1990 • Marcel Otten • Theater voorbij de muur
Bovendien liggen de pauzes om de noodzakelijke hoeveelheid lucht te halen volkomen vrij, hetgeen betekent dat deze pauzes op volstrekt onnatuurlijke momenten in een zin klinken, vaak na een bijwoord...Er bestaat een brief van Muller aan Wonder uit 1986 : Beste Erich, In Milaan, waar ik sinds een dag of tien een stem ben in Luigi Nono's Prometeo, een poging om licht te componeren...GAAT HET OM HEEL POLEN, HEER, OF OM EEN STUK GRENSGEBIED (De Oder/Neisse

Nr. 39, December 1992 • Eddie Vaes • Twintig jaar schotten doorbreken
Grensgebied OT is een kind van die tijd, met een flinke dosis anarchisme in haar basisfilosofie...Het ging niet om de boodschap, die toen zo nodig moest, zeker niet om een verbale boodschap zoals bij andere jonge gezelschappen en al helemaal niet om een eenduidige boodschap...OT was altijd al een randgeval en daardoor een beschermd reservaat van waaruit mensen werden gelanceerd om op een andere manier theater te gaan maken

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
Het gaat niet om een terugkeer naar een vroeger stadium in de geschiedenis...de vertaling van Willy Courteaux besluit hij zijn vraag aan het publiek met een door ons niet mis te verstane waarschuwing, een appèl om de ontmoeting met de ander als wezenlijk voor onszelf te...Intercultureel theater is per definitie een vraag om gastvrijheid, een oproep om ontvankelijkheid

Nr. 42, Juni 1993 • Marleen Baeten • De verbeelding na de revolutie
Die Stunde heeft Handke het gewaagd om een theatertekst te schrijven als een stille vertelling waarin de zintuiglijkheid van het episch dromen doorklinkt in de mild humoristische observatie van onze...Het Heengaan, eveneens een woordeloze voorstelling: 'Het is hard werken om de poses te vermijden waartoe een publiek dwingt...Mededogen Een toneelvoorstelling als tijd om inzichten en dromen te laten groeien: een mooie taakomschrijving, zowel voor de theatermaker als voor de toeschouwer

Nr. 65, Januari 1998 • Marleen Baeten • Een verlangen naar onsterfelijkheid
Ze zouden misschien nog kunnen overkomen indien de acteurs langdurig geoefend hadden om de woorden bij elke voorstelling als het ware opnieuw uit te vinden, een uitgangspunt van Jan Ritsema dat een...Patricia de Martelaere besluit: 'Het schrijven van een dagboek zou zodoende, vreemd genoeg, een manier kunnen zijn om het leven te beleven alsof het een droom, of een roman was...Daarbij gaat het minder om een herkenning van een ervaringswereld dan om een herkenning van levenservaring (en de worsteling die daarmee gepaard gaat). Zo kom ik bij een tweede reden waarom ik Weg als

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
Europa wordt een stuk dat een half uur duurt beschouwd als zijnde te kort om alleen te worden getoond...Als de tot stand gekomen relatie met het medium heeft geleid tot een voorstelling, drijft dat me in een getto, waarin ik alleen maar angst voel om een volgend stuk te maken...dit verband was het materiaal van De Wonderbaarlijke Mandarijn problematisch, juist omdat het zo een overweldigende eenheid kent, een stuk met een kop en een staart, verdeeld in fragmenten

Nr. 91, April 2004 • An van Dienderen • Collectiviteit in beeld: Het productieproces van The...
daarbij niet als een spiegel om te reflecteren wat in de realiteit wordt ervaren, maar als een systeem waarbinnen een andersoortige identiteit wordt gecreëerd en gereconstrueerd via parameters, wetmatigheden...Deze citaten zijn door elkaar geweven als in een gesprek, om een veelstemmig discours uit te bouwen, en zo een soort performance te recreëren in plaats van een representatie...Het gaat erom te proberen om met dit collectief een film te maken die hun levens en hun emoties voor een stuk weergeeft