Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


10 document(en) met "Ontwikkelingssamenwerking"



Nr. 64, Juni 1998 • Jef Aerts • Voorbij het tellen van verschillen
Door ook de sociale en ontwikkelingssamenwerking in de dialoog te betrekken ontstaat een veel ruimer - en gefundeerder - denkkader dat het interculturele discours diepgang kan geven...Het is in dezelfde optiek dat het jonge discours rond glokale kunst een aantal uitdagingen omsluit, zowel voor het publiek, de artistieke wereld, de interculturele sector, de ontwikkelingssamenwerking

Nr. 73, Januari 2000 • Personalia
Sinds 1989 volgt hij de regio van de Grote Meren in Centraal-Afrika (Kongo/Zaïre, Rwanda, Burundi): eerst als persattaché bij minister van Ontwikkelingssamenwerking André Geens, sinds 1992 als

Nr. 73, Januari 2000 • Peter Verlinden • RECHT OP RECHT
De Belgische ontwikkelingssamenwerking heeft al laten weten bereid te zijn dat project onder bepaalde voorwaarden, te steunen

Nr. 73, Januari 2000 • Dirk Tuypens • GELEGENHEID IS DE BEPALENDE FACTOR
Evenmin wordt er gesproken over het failliet van de westerse ontwikkelingssamenwerking...opdracht van de Belgische overheidsdienst voor ontwikkelingssamenwerking onderzochten een aantal economen in 1993 de opportuniteit van het mogelijk hervatten van bilaterale hulp aan het Zaïre van

Nr. 85, Februari 2003 • Marianne Van Kerkhoven • Carrière van een nachtmerrie: De levensloop van...
Ontwikkelingssamenwerking) zeer ver gevorderd, maar toen werd Kabila vermoord en de operatie als niet opportuun afgeblazen

Nr. 85, Februari 2003 • Peter Verlinden • Belgisch Congo is in: Over de moeizame...
alle ontwikkelingssamenwerking stopgezet werd, gaf vrij spel aan de meest uiteenlopende voluntaristische initiatieven, die nooit een echt beleid konden voeren, zeker niet in relatie met de vele Congolese...Iets meer dan tien jaar geleden kwam de Nederlandse tentoonstelling Wit over Zwart naar Brussel, medegefinancierd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking...Tenzij dan heel informeel, bijvoorbeeld binnen het besloten kader van de administratie Ontwikkelingssamenwerking, waar enkele tientallen oudkolonialen jarenlang een onderkomen hebben gevonden

Nr. 90, Februari 2004 • Marianne Van Kerkhoven • Cultureel kolonialisme: Gesprek met Mark Deputter (Danças...
Dat is een typisch probleem van de ontwikkelingssamenwerking, de brain drain: mensen die in het buitenland gaan studeren en dan dââr achterblijven in plaats van naar hun land terug te keren...Praktisch alle steun komt uit de budgetten van ontwikkelingssamenwerking en veel minder vanuit cultuur, tenzij een ldein beetje via het Goethe-Institut, Pro Helvetia, AFAA (Association Française...Wat België betreft is er de steun van Africalia, een initiatief opgezet door de Belgische ontwikkelingssamenwerking; ze hebben het Alma Txina-project gesteund en hebben zopas beslist om onze partner

Nr. 93, Januari 2004 • Guy Poppe • Rwanda 2004, alesbehalve verzoening
mei ondertekent minister voor Ontwikkelingssamenwerking Verwilghen een akkoord, het eerste sinds de genocide, dat zijn belofte bezegelt om de komende drie jaar 75 miljoen euro uit te trekken, een forse...de praktijk staat België nu al op de tweede plaats wat uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking betreft

Nr. 97, Juni 2005 • Jeroen Versteele • Het cynisme voorbij
Ik heb ontwikkelingssociologie gestudeerd op de Landbouwuniversiteit, met de bedoeling aan ontwikkelingssamenwerking te gaan doen in Afrika, waar ook mijn vader en grootvader gewerkt hebben

Nr. 105, Februari 2007 • Christophe Van Gerrewey • Blanco
Over liefde, toch... of was het over ontwikkelingssamenwerking






Development and design by LETTERWERK