Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


69 document(en) met "Oost en West" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 64, Juni 1998 • Ludo Verbeeck • Littekens schreeuwen om wonden
Misschien ligt daar het diepe misverstand dat de geesten in Oost en West gedurende enkele maanden op scherp hield...En het gedreun van tanks richting Moskou en weer terug tijdens de Tweede Wereldoorlog en daarna vanuit Moskou richting Boedapest en Praag, maakt hem tot een geschikte metafoor van een fatale omarming...tijd van het 'Lehrstück' teruggekeerd was en de quarantaine van de geschiedenis opgeheven, maar dan wel in de gedaante van een historische catastrofe en als de tragedie van een door enkelingen gedragen

Nr. 65, Januari 1998 • Naomi M. Jackson • Postmodernisme met nationalistische trekjes
Het in elkaar stuiken van het onderscheid tussen kunst en natuur, mens en machine, mens en dier, man en vrouw, dat is de kracht van het postmoderne schrijven van mensen als Donna Haraway in haar...Zwart en blank als metaforische raciale referenties worden belichaamd door de belichting, die ook verbergt en onthult, spelend met aan- en afwezigheden, een steeds veranderende visuele en auditieve...Clive Barnes begint zijn recensie uit 1994 met de bewering: 'Oost is oost en west is west en, tenminste in artistieke termen, lijkt het over het algemeen verkiesbaar om deze twee zo min mogelijk te

Nr. 66, December 1998 • Guy Cools • Naar de geest, niet naar de letter
Brecht-voorstellingen in Vlaanderen - moest ik dagelijks in station Friedrichsstrasse de overgang van West naar Oost maken omdat mijn visum niet tijdig klaar was...Maar tot mijn grote verbazing waren er toen in heel Oost-Berlijn maar enkele stukken te verkrijgen en verdere navraag leerde dat er ook de volgende jaren slechts een handvol herdrukken van enkele...De schaarste waarin zijn werk terug te vinden is in de gespecialiseerde, Oost-Duitse boekhandel en waarover er over hem gesproken en geschreven wordt - anno 1986 was Brecht niet echt een modieus

Nr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
Het verdient aanbeveling om naast landkaarten die Noord bovenaan hebben, ook kaarten uit te geven met Oost, West en Zuid boven...Hij herleest de geschiedenis van het moderne theater en beschrijft de verhouding tussen West en Oost in termen van toe-eigening en misbegrip...Op het ogenblik dat ik dit schrijf liggen de beelden van het sektarische geweld in Kosovo nog vers in het geheugen en worden we dagelijks geconfronteerd met het sektarische geweld in Oost-Timor

Nr. 73, Januari 2000 • Peter Verlinden • RECHT OP RECHT
zijn verblijfplaats in Oost-Zaïre en daarin zélf gevraagd om voor het Rwanda Tribunaal te mogen verschijnen...President Juvénal Habyarimana heeft zijn land 21 jaar lang bestuurd met en dankzij een elite die vooral uit Noord-West-Rwanda afkomstig was...De sterkste politieke - en langzamerhand ook militaire - oppositie binnen het Rwanda van de jaren negentig kwam uit Zuid-West-Rwanda en behoorde in meerderheid tot de Hutubevolkingsgroep

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • 'I HAVE THIS GRIEF AND I DON'T...
Een plek die zich tussen hier en daar, tussen de tijd en het oneindige, tussen het rijk van de levenden en het rijk van de doden bevindt: 'Het belangrijkste personage, de dode, beleeft tegelijk het...De officiële legerleiding en de krankzinnige generaal in het oerwoud staan niet tegenover elkaar als een rechtvaardig en binnen de perken gehouden geweld aan de ene kant en een onaanvaardbare en...loopt uit op totale destructie - de namen en de data van die oeuvres zijn bekend: Auschwitz, Hiroshima, Bosnië, Rwanda, Kosovo, Oost-Timor... Wanneer Yolande Mukagasana zichzelf introduceert 'comme être

Nr. 76, Maart 2001 • Dries Moreels • Culturele centra new look
Kortrijk, Antwerpen). Bovendien waren de decreten en subsidieregelingen in het verleden vooral gericht op de infrastructuur en op het bevolkingsaantal van de gemeente, en amper (of helemaal...categorie B is toegankelijk voor de ‘centrumgemeenten in regionaalstedelijke gebieden’ en voor Dilbeek en Grimbergen (want nabij Brussel en er is een erkend CC +II, cf...Waarom wordt er steeds een eenmakend, regelend beleid uitgedokterd en niet één dat ingaat op de bestaande diversiteit: de verstedelijking in Limburg is niet te vergelijken met die in West

Nr. 76, Maart 2001 • An van Dienderen • Het lichaam - site voor de antropologische...
De politiek-economische relaties tussen oost en west, noord en zuid vinden hun uitdrukking in de aankooppolitiek van dergelijke ‘westerse’ instellingen...probeer een kritische positie in te nemen ten overstaan van de dominante televisiepolitiek en dat dat geen sinecure is aangezien dit een politiek van uitsluiting, recuperatie en stereotypering...MONTAGE Rudi Maerten PRODUCTIE KunstenFESTIVALdesArts en Brussel/Bruxelles 2000 UITVOEREND PRODUCENT Elektrischer Schnellseher vzw en KunstenFESTIVALdesArts Mentat@pandora.be Site wordt

Nr. 76, Maart 2001 • Marianne Van Kerkhoven • Dansen tussen Oost en West
zijn werk – en in hem – lijkt er een complete versmelting tussen ‘OostenWest’ te hebben plaatsgevonden...hem lijkt er een complete versmelting tussen ‘oostenwest’ te hebben plaatsgevonden...om in vijf minuten tijd drie bewegingszinnen te maken A, B en C en die dan aan zeer hoge snelheid te verwerken in een patroon ABCACBCBCBCA; wat dan gebeurt is dat ze soms fouten maken en

Nr. 76, Maart 2001 • Nezha Haffou • De vrouwelijke figuur in Azetta
Uit de schering en de inslag van Oost en West, theorie en praktijk, denkwerk en handenarbeid werd iets nieuws geweven...van verschil tussen man en vrouw, maar het is de oorspronkelijke seksuele differentie die het subject positioneert in een semiotisch en imaginair veld dat niet fallisch, maar subsymbolisch is, en dus de...Iedere reis van de inslag, iedere beweging heen en weer, is een nieuwe rij, en na een aantal van die rijen begint het tapijt – als een lichaam – te groeien in vorm en textuur en beginnen zijn geuren

Nr. 76, Maart 2001 • Redactie Etcetera • De weefsprong
De verhouding tussen kunst en cultuur, tussen kunstenaar en gemeenschap wordt in dit debat in alle scherpte gesteld...Het begrijpen van en het omgaan met culturen heeft met permanente beweging en dynamiek te maken...de frustratie van de fallische blik, de blik die alles wil duiden en controleren, verschijnt een andere manier van kijken, minder dwingend, minder begaan met hiërarchie, met Oost of West, meer open

Nr. 76, Maart 2001 • 
Dansen tussen Oost en West Marianne Van Kerkhoven in gesprek met de Engels-Bengalese danser-choreograaf Akram Khan Yol of het Turkije van Yilmaz Güney Marianne Buyck...over de film Yol, een drama over migratie en het conflict tussen traditie en moderniteit...Goossens (Cultureel Centrum Berchem), Guido Minne (Brussel 2000), Marc Verstappen (Villanella), Jos Verbist (Theater Antigone) en Pol Vervaecke (De Markten). de vier kolommen Een complete

Nr. 81, Februari 2002 • Marc Hooghe • Waarover we het hebben als we over...
traditionele vijandsbeeld tussen Oost en West...Als protestant is men er heel sterk van overtuigd dat de katholieken het verkeerd voor hebben met hun Mariaverering, maar desondanks laat men ze toch maar doen en staat men zelfs toe dat ze hier en...Precies diezelfde mechanismen zien we nu opnieuw aan het werk: racistische organisaties doen hun uiterste best om etnische en culturele minderheden van hun persoonlijkheids-status te beroven, en ze te

Nr. 81, Februari 2002 • (personalia)
Ze doceert iconologie van de Middeleeuwen aan de KU Leuven en iconografie en iconologie aan de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst Sint-Lucas te Gent...Haar recentste project Fluid Flesh van het FYVO-Vlaanderen aan de KU Leuven en de Universiteit Trier betreft de incarnatieproblematiek als metafoor van het beeld in Oost en West...Raymond Detrez doceert slavistiek en Oost-Europakunde aan de RU Gent

Nr. 81, Februari 2002 • (advertentie)
BROODS, JOLENTE DE KEERSMAEKER, TINE EMBRECHTS, TIAGO RODRIGUES EN FRANK VERCRUYSSEN COPRODUCTIE STAN EN THÉÂTRE GARONNE TOULOUSE, FESTIVAL D'AUTOMNE A PARIS EN THÉÂTRE DE LA BASTILLE PARIS...Montpellier (f) DE SCHRUVER, SIEN EGGERS, LIES PAUWELS, BARBARA SARAFIAN, +33 4 67 99 25 2 PETER SEYNAEVE, PETER VAN DEN EEDE EN BRUNO VANDEN BROECKE COPRODUCTIE STAN EN DE KOE 3, 4 lantaren | venster...de Nationale Lotenj, de Ptovincie Oost Vlaanderen, de Provinue Antwerpen, de Stad Gent en de Stad Antweipen Het seizoen 2001-2002 wordt mogelijk gemaakt dankzij deieun van Betgacom, Sidstahl Watco

Nr. 89, December 2003 • Loek Zonneveld • Het carnaval van Josef Stalin: Frank Castorf's...
Het carnaval van Josef Stalin FRANK CASTORFS LEVEN EN WERKEN IN DE VOLKSBÜHNE BERLIN De snackbars in Oost-Berlijn waren altijd net even treuriger en smeriger dan die in West-Berlijn...De Rote Salon, voor rockgroepen, experimenten, cabaret en rebellen uit de vroegere subcultuur van de DDR, en de Grüne Salon, voor discussies, films en video's, en een aantal keren per maand een...Frank Castorf (Oost-Berlijn 1951) studeerde tussen 1976 en 1979 theaterwetenschappen aan deHumboldtUniversiteitinBerlijn.Van 1981 tot 1985 leidde hij het theater in de Hansestad Anklam in Mecklenburg

Nr. 90, Februari 2004 • Het Vlaamse theaterleven anno 1980: In memoriam...
Voor wie zich kon ergeren aan dat -in Vlaanderen sterker dan elders, West-Duitsland en Nederland buiten beschouwing latend- door elkaar vloeien, in de programmatie, van werk uit verschillende...Vooreerst werkt in het Vlaamse theater de algemene West-Europese tendens door om (hoofdzakelijk in direct politiek werk, of'vormingstheater') 'auteurs' te laten voor wat ze zijn, en collectief een...En dan is er -sterker of acuter als een 'must' aangevoeld dan bij de ons omringende cultuurgemeenschappen of volkeren, nogmaals op West-Duitsland en Nederland na- de prospectie

Nr. 90, Februari 2004 • Pieter T'Jonck • Improviseren als denkproces: Xavier Le Roy en...
Iets wat aanleiding gaf tot een hevige onderdrukking van de eigen gemoedstoestand, met als gevolg ook meer twijfel en onzekerheid over eigen en andermans gevoelens en drijfveren...En hoe bepalen de verschillende geschiedenissen van Oost- en West-Europa de benadering van dit probleem...Dat logboek mondt uit in een vijf-puntenmanifest dat samenvat wat ondanks alle verwarring en dwaalsporen de artistieke en politieke relevantie van dit werk is gebleken

Nr. 91, April 2004 • Erwin Jans • Oedipus, Echnaton en Nasser: De Griekse tragedie...
Toch voltrekt zich daar, ergens tussen Griekenland en Turkije, de breuk tussen West en Oost...Er zijn dus redenen om -zoals in het hier besproken colloquium-van de Griekse tragedie een kruispunt te maken waar academici, critici en theatermakers uit West en Oost elkaar kunnen ontmoeten...Op een ogenblik dat de verhouding tussen het Westen en het Oosten steeds vaker en vanzelfsprekender wordt gedefinieerd als een clash of civilisations (Samuel Huntington) of een botsing tussen the west

Nr. 92, Juni 2004 • (advertentie)
HET MUZIEK LOD 0 WWW.HETMUZIEKLOD.BE 0 I N F O @ H E T MUZIEK LOD.BE een fanfare van DICK VAN DER HARST compositieopdracht van de ism de handelsbeurs en provincie oost...OE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, DE PROVINCIE WEST-VLAANOEREN...5EER1HNN5UEDER Herman Heijermans / Christoph Marthaler gedurende de lengte van een lied is alles mogelijk met ZT Hollandia-acteurs en hun Duitstalige collega's in een ensemble van 15 acteurs en


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK