Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


508 document(en) met "Open Theater" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
hardnekkigste illusies van de talige mens en van het theater dat woorden en gebaren dingen in het leven roepen; zo moet het theater, net zoals de kritiek, 'verschillen leren onderscheiden om historisch- en...Grotendeels blijft dat eenrichtingsverkeer: de Amerikaanse theater-markt reageert veel geslotener, zodat behalve enkele occasionele tournees, de Amerikanen het Europese theater alleen van de boekjes...Een kijkboek dus, met daarin prentjes van The Living Theatre, The Open Theatre, The San Francisco Mime Troupe, El Teatro Campesino, The Performance Group, The Bread and Puppet Theater, Snake Theater

Nr. 3, Juni 1983 • Inhoudstafel
De critici Carter en Champagne bespreken Fabres vroege werk, Theo Van Rompay heeft het met Fabre over 'Het is theater...', waarvan de tekst, tekeningen en foto's worden afgedrukt...Evenzeer moet het culturele beleid open staan voor en stimulansen geven aan de 'spitscultuur'. Want wat rentabiliteit is voor de economie, is creativiteit voor de cultuur...de Vera Cruz" van Jo Coppens, Theater Frederik, "An Ideal Husband" door Maatschappij Discordia-Onafhankelijk Toneel, reisimpressies en leestafelkruimels

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
Dans: een uitnodiging tot het leven Cage noemde Cunninghams werk ooit "an introduction not to a specialized world of art, but to the open, unpredictably changing world of everyday living...De modern dance-choreografen benaderden de ruimte nog steeds in termen van een scenisch perspectief zoals we dat traditioneel in het theater kennen en waarbij het midden van de scène ook als een soort...Alle mogelijkheden liggen hierbij open en enkel het toeval maakt uiteindelijk een keuze

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
immers duidelijk geworden dat een toetsing van de accenten in het repertoire van het nieuwe seizoen aan de repertoire- en opvoeringsgeschiedenis van het Vlaamse theater (nog) niet mogelijk is. Daarvoor...deze veelzijdigheid dramaturgisch te verantwoorden is, is een open vraag...De kloof tussen Theater en theater is groter dan ooit en per definitie is er niemand die de stukken op dit schaakbord wil of kan verplaatsen: iedereen is immers partijdig

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Modern theater is polyfoon en complex, vooral nog polyseem, veel-betekenend in hetzelfde moment, en ambigu, meer-betekenend in hetzelfde moment...Dit theater plaatst een kunstopvatting voorop waarvan de verantwoording bestaat in de transactie tussen toeschouwer en theatermaker...Niet bij middel van (toevallig-)actuele thematiek waarvoor het theater als artistiek medium enkel fungeert als transportband

Nr. 4, September 1983 • Annie Declerck, Luk Van den Dries • Heiner Müller
Vandaar ook die angst van de overheid voor het theater...open gehouden worden...Zoals de bewerking van de roman van Erik Neutsch Der Bau, dat was een opdracht van het Deutsche Theater van Berlijn

Nr. 5, Januari 1984 • Pol Arias • Daniel Mesguich: Stijl wordt systeem
Zijn theater staat open voor de wereld

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
Ze maakt een magisch gebaar, het doek zwiept open, en op de scène staat een massa mensen druk te doen...Ondertussen gaan er ook allerlei panelen en glazen wanden open- en dichtschuiven, en in een hoek van het toneel staat er zelfs plotseling een wrak van een jeep...de jaren zestig, zo vertelt Boesmans, was hij dol op het theater van Brecht, van het Living Theatre, van Bread and Puppet

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Het stuk zal beginnen met de moord in een theater op Abraham Lincoln (gespeeld door David Bowie). Lincoln zal een voorstelling bijwonen van een No-spel, zodat op die manier het klassieke Japans toneel...Muller is zeer open," (Hij herhaalt dit met grote nadruk) "zéér, zéér open en uiterst goed geïnformeerd...het Japanse theater is elke beweging berekend en getimed tot op de seconde

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Hieruit blijkt weer een dubbele verwantschap met Brecht die het publiek actief wou betrekken in zijn theater en dat theater tijdens zijn laatste levensjaren dialectisch wilde noemen in plaats van...Om de term 'propaganda' van zijn negatieve gevoelswaarde te ontdoen, moet vermeld worden dat alle theater propagandistisch is in de mate dat het informatie selecteert vanuit een ideologisch standpunt...Bond bekeert zich nu meer openlijk tot Brechts episch theater: de dramatische werkelijkheid wordt tegelijk verteld, geanalyseerd en in een historisch kader geplaatst

Nr. 6, Maart 1984 • Bart Patoor, Paul De Bruyne • Ceci n'est pas het Epigonentheater
Zij slaagden erin de dodelijke statigheid van het ene beeld open te breken met een aantal slimme practical jokes...De Struiskogel (Epigonentheater) Foto Ghislain Belmans dE demonstratie (Epigonen theater) Foto's Herman Sorgeloos De Moraal en De Toekomst Met De...Het is overigens de vraag of het surrealistische register überhaupt niet te beperkt is voor snijdend actueel theater

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Volgens mij is er nog altijd een grote behoefte aan dat soort theater...Julienne De Bruyn moest daar alleen tegen ingaan, want wij kenden het Brecht-theater...Hij stond open voor alle mogelijke nieuwe ideeën

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Dit veronderstelde ambacht kan het publiek bekoren, maar het brengt ons tot stereotiepe opvattingen over wat theater moet zijn...Het belang van ernst (Baal) Foto Hans Verhoeven De 'Vrienden' van Jan Fabre Mag ik u, lezer, blij maken met een open deur...Van dit twijfelachtige voordeel van de armoede, de magere troost van de underdog, profiteert vooralsnog het Gentse theater Controverse

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
Gordon Craig droomde ook van een theater met abstracte vormen, en met acteurs die perfecte marionetten zouden zijn...Een onthulling In het theater gaat het er soms wonderlijk aan toe...Een lamp zakt tergend traag, in een wijde cirkelboog van boven naar beneden, snijdt het doek open en laat een lichtend spoor achter

Nr. 6, Maart 1984 • Paul De Bruyne • De tweede generatie in De lege cel...
de uiterste marge van het theater- en vormingswerk kun je zien dat Vlaanderen een multi-raciale gemeenschap geworden is. Ongeveer gelijktijdig lopen drie produkties over en/of door tweede generatie...Het Cité Theater, een groep Vlaamse en buitenlandse jongeren, heeft onder leiding van Jef Ulburghs een produktie gemaakt over de sluiting van de mijn in Zwartberg en de gevolgen ervan voor Vlamingen...De acteurs krijgen open doekjes en harde discussies op het toneel lokken applaus en ijzige stiltes uit

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Beckett à la Bogaerts: theater met een zinnige visie èn op de traditie van het theater van het absurde, èn op theatermaken vandaag zelf...Paul van der Plank, "Theater op drift, het Nederlands theater in de jaren zeventig", in Ons Erfdeel, ja-nuari-februari 1984, pp...te beklemtonen tussen het theater als representatiekunst waarin een levenservaring in esthetische verheving na-gebeeld wordt, en het theater als presentatiekunst waarin nog-niet-vertrouwde denk- en

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
optelsom van particuliere (sociale) belangen maar dat gedefinieerd wordt vanuit theater-immanente factoren...Alleen een openbare discussie, waar bijvoorbeeld verschillende herstructureringsvoorstellen open en bloot op tafel liggen, geeft de mogelijkheid de val van de geheime gebondenheid te ontlopen...Om dan de discussies in de RAT op hun onpartijdigheid en 'liefde voor het theater' te kunnen beoordelen

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Hij werkte op een andere manier, begon met erop te wijzen wat een scènebeeld was, wat de rol van de belichting was, maakte ons bewust van de plastische kunsten die aan het theater te pas kwamen...Ik was zo eenzaam dat ik dezelfde avond nog naar het theater ging, eigenlijk veel meer in een theater vluchtte...dwingen elkaar meer open te staan voor de regisseur

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
van Vaakstraat 81, 1000 Brussel, 02/511.62.53) ETA (Educatief Theater Antwerpen) Uit Kindervreugd (de jeugdorganisatie van het stadsonderwijs) was de Jeugdstudio-Fakkel-theater ontstaan...Open Theater Receptieve organisatie, opgericht in 1978...Zonder programmatiesubsidie van stad noch staat is Open Theater langzaam uitgedoofd, op enkele sporadische tekenen van leven (o.a

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
de publiekswerving: een organisatie als Open Theater heeft er haar kop op gebroken; de keuze van de Nederlandse en Vlaamse gastvoorstellingen in de stadsschouwburg ligt in de handen van de KNS...En dit soort Antwerps theater trekt wél volk...Getuige Heeft Antwerpen dan het theater dat het verdient ? Is er iets mis met het Antwerpse publiek


Toon volgende resultaten