Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


93 document(en) met "Passage" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 20, December 1987 • Johan Thielemans • Brecht is een zwembad, Molière een oceaan
Hij wint hierdoor aan direct aansprekelijke vitaliteit, ook al leidt het tot een paar anachronismen in de tekst (de passage over paard en koets zou eigenlijk moeten geschrapt worden, maar in dat geval

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Alchemie in een keurslijf
sette De Herdts beelden in de laboratoriumzaal waren mooi geweest en passage, ze verloren hun kracht omdat er "een opvoering" van werd gemaakt; bij Inès Verhoyes performance wou ik liefst snel weg

Nr. 26, Juni 1989 • Hildegard De Vuyst, An-Marie Lambrechts • "Eenvouds verlichte waters" spelen
Een centrale passage in Malte is het bekijken van de zes wandtapijten (in het Cluny-museum) die De Dame met de Eenhoorn afbeelden: elk tapijt toont één van de vijf zintuigen en het zesde heet A mon

Nr. 27, September 1989 • Frank Hellemans • LOUIS XIV EEN AUTOPSIE
ondertussen tot bij B. gekomen, spreken volgende passage als odi-amo geliefden) Hertog (monologiserend) Een dolkstoot in het hart

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
plaats daarvan gaat men ervan uit dat Strauss in deze of gene passage deze of gene uitspraak doet of weerlegt

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Eerder was deze verbluffende produktie te zien in Théâtre 140, na een passage op editie 1989 van het festival van Avignon, waar zij de chou-chous van het publiek bleken te zijn...Dat is nu net zo : de passage van Jan Decorte aan het Brusselse Conservatorium laat nog zijn sporen na, het elan van het Antwerps Conservatorium zet zich af op het theaterleven

Nr. 29, Maart 1990 • Mieke Kolk • MOZART
Zowel het beklemtonen van de intrige, de sociale comedie, de buitenkant van Cosi fan tutte, als een duidelijk inweven van het 'rites de passage'-motief als inwendige structuur, lijkt onvermijdelijk

Nr. 29, Maart 1990 • Erwin Jans • DE AANTREKKINGSKRACHT VAN ZWARTE GATEN
luidt deze passage: Luister, ketter...Deze passage is in de voorstelling weggevallen

Nr. 30, Juni 1990 • Dirk Lauwaert • Theaterfotografie
karakteristieke, overzichtelijke synthese geven van de hele passage

Nr. 30, Juni 1990 • An-Marie Lambrechts • "Wie wat vindt heeft slecht gezocht"
Vooral van die ene passage waarin Stella de herinnering oproept aan hoe zij haar geliefde Ferdinand voor het eerst werkelijk ontmoette

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Symbolisch kan men in het decor natuurlijk een soort niemandsland zien, een plaats waar niemand thuis is, een passage, toeristen aan dek

Nr. 30, Juni 1990 • Erwin Jans • Het Achterland van het theater
de obscene passage uit Claus' Serenade door Frieda Pittoors in de omgeving van fragmenten Bernhard en Dickens en in de context van het politiek wereldgebeuren een veel subversievere inhoud dan...Wanneer men Handkes schrijven een mystiek schrijven wil noemen, dan in elk geval de "mystiek van de dichts-bijzijnde, nuchtere dingen" waar Joachim Schumacher het in hoger geciteerde passage over

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Een centraal citaat binnen de tentoonstelling was trouwens : "Un poète doit laisser des traces de son passage, non des preuves

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
De bewuste passage mag u niet bespaard blijven

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
Deze passage wordt op een beklijvende manier gespeeld door Warre Borgmans, die als Kreoon een grandioze prestatie neerzet, en Bart Slegers die een gevoelige, maar overtuigende Haimoon brengt

Nr. 38, Mei 1992 • Erwin Jans • Kunstencentra: de noodzaak van keuzes
Uit de 'Memorie van toelichting' licht ik volgende passage: "Belangrijk in de constructie van het voorliggende ontwerp van decreet is de plaats die wordt toegekend aan de kunstencentra

Nr. 38, Mei 1992 • Gunther Sergooris • Rudolf Werthen
De regisseur gaat eigenmachtig verklaren dat een passage niet goed is of niet met zijn intenties overeenstemt

Nr. 39, December 1992 • Pieter T'Jonck • Anne Teresa De Keersmaeker
Als je vijf delicate kleuren bij elkaar zet en je haalt er een weg, of je hebt iemand die in een bepaalde passage dezelfde kleur heeft, maar in andere niet... Het is nooit hetzelfde

Nr. 39, December 1992 • Gunther Sergooris • Berouw na de zonde
waarin zij er zich over beklaagt dat niemand acht geeft op haar profetieën, waardoor ook voor haar liefde en huwelijk onmogelijk worden; er is de schitterend georkestreerde passage in het duet tussen

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
Dit is geen beschrijving uit Shakespeares stuk, maar een passage uit Julia Kristeva's boek De vreemdeling in onszelf


Toon volgende resultaten