Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


13 document(en) met "Pels en "Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans • STAD EN THEATER: ANTWERPEN
zie Knack, 13 oktober 1983) voor "het gewone en degelijke theater dat op een breder publiek mikt" en dit tegenover de commerciële sector en "een totaal geïsoleerd avant-garde circuit...kamertheater' ('boulevard en engagement'), 'acteurstheater' (in casu via Walter Tillemans) en 'repertoiretheater'. Het repertoire van het Fakkeltea-ter bevat stuk voor stuk probleemstukken...Het is daarom zo schrijnend dat dit repertoire - Arme Cyrano van Kohout naar Rostand, Patrick Süskinds solo De Contrabas en straks wellicht ook Pak 'em Stanzi en Kohouts Midzomernachtsdroom-bewerking

Nr. 18, Juni 1987 • Klaas Tindemans • Drie meisjes in korte japonnen
Drie actrices, klein van stuk, dragen glanzende korte japonnen, waaraan ze stilistisch keurig aansluitende attributen toevoegen: wat kant of pels voor de kokette boze zussen, lappen en een gazen...Nooit ligt het personage vast: als één van de meisjes het lastig krijgt, angst heeft voor het monster en als daardoor het verhaal gaat haperen, neemt een andere actrice het over, en gaat een stap...Deze irreële omgeving prikkelt juist de aandacht en kan de kinderen vatbaar maken voor de zeggingskracht van taal en spel

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Ze legde haar bleke vel tegen zijn... zijn pels, en hij omarmde haar...En ik heb ullie gekozen omdat ge simpele harten zijt en puur en omdat bij ullie het hart van de antieken niet het minst veranderd is. En we zijn door onze knieën gegaan...artikel 13: Hij zal, met al zijn doen en laten, gehoorzamen en respectvol zijn tegenover de kerkelijke en civiele autoriteiten, en elk voorwendsel tot schandaal vermijden, voor de rest zal hij zich

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Brunat (richt zich rechtstreeks tot het publiek) Men neme: rood arseen en rattenkruid en ongebluste kalk en opperment en koken lood - want dat trekt lekker uit - en giftig schuimend...Bij dag en nacht en vroeg en laat en thuis en overal was het m'n eeuwige zorg, een echtgenoot te vinden; en nu ik voor jou een edelman gekozen heb, gedraag je je als een jenggelend nest, 'n preutse...Achtereenvolgens betreden de raadszaal-rechter Guérin en Vinciane, de Manissieu en Brune, Coste en Jacotte, Laroche en Guillemette, Laigle en Jourdain en nog vele andere voorname burgers en

Nr. 36, December 1991 • Gunther Sergooris • Den seligen Göttern, wie geht's?
Terwijl je klasgenoten dweepten met The Beatles', The Rolling Stones' en Boudewijn De Groot, vertoefde je in de ban van Germaanse nevelen, militante jonkvrouwen, drakendoders en krakelende goden, tot...Wel zingen Siegmund en Sieglinde het bekende Winterstürme wichen dem Wonne-mond (Walkure,!) gehuld in de wolfs-pels van Wotan, hun beider vader, maar voor het overige houden ze zich meestalver van...Hij is zeker geen partij voor de gevaarlijke en listige Mime (Uwe Schönbeck) en hij heeft de hulp van de draak Fafner en het woudvogeltje hard nodig om niet in diens valstrikken te trappen

Nr. 50, Juni 1995 • Luk Van den Dries • Hoge eisen uit eerbied
Daar, op die meest hoorbare plek, heeft hij zich een stem en een positie verworven, die eigenzinnig, erudiet en tegendraads, niet anders kon dan schallen in een voor de rest bijzonder braaf en mak...naar voorstellingen vanuit een grote kennis van auteur en stuk; gaat op zoek naar de houding van de regisseur, staat uitgebreid stil bij personagebeeld en acteervermogen, stelt vragen bij kostuum en...Voor Tindemans geldt dit soort domme tegenstellingen niet: een voorstelling kan én sociaal treffen en entertainen, kan intelligent en speels zijn, moeilijk en toch licht, gevoelig en toch kritisch

Nr. 66, December 1998 • Guy Cools • Naar de geest, niet naar de letter
Brecht ook in het repertoire en in de praktijk van het huidig theater nog een functie als luis in de pels kan vervullen...Verschillende programmabrochures vermelden expliciet de verwijzing 'naar model van het Berliner Ensemble' en in het kns-archief zijn tal van aanwijzingen terug te vinden dat regisseur, scenograaf en...Bij de dramaturgische voorbereiding ontdekte ik dat in de eerste versie het spanningsveld tussen de goedbedoelde handelingen van het hoofdpersonage en het 'belang van de partij' veel ambivalenter en

Nr. 68, Juni 1999 • Marianne Van Kerkhoven • Van de kleine en de grote dramaturgie
De Witte Raaf) - en de hem van weerwoord dienende standpunten van Kurt Melens (in De Vlaamse Gids) en Hildegard De Vuyst (in dit nummer van Etcetera). In de lange tijd tussen het schrijven...De Roovers en 't Barre Land wél met een dramaturg en Stan, Dito'Dito en Maatschappij Discordia niet...verstand en gevoel, tussen spel en gedachte, tussen denken en voelen te overbruggen

Nr. 72, Juni 2000 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Een wiel met haakjes
Iemand van Pels en Van Leeuwen had die gezien, maar we hebben elkaar pas ontmoet toen ik hem de vraag stelde om orgelpijpen van de Mercuriuswagen te repareren...Ik had 7000 gulden om dat instrument te bouwen en ben toen naar Pels en Van Leeuwen toegegaan...Pels en Van Leeuwen heeft een ventiel ontwikkeld dat in verschillende standen verschillende hoeveelheden lucht doorlaat naar elke orgelpijp afzonderlijk

Nr. 80, Februari 2002 • Marleen Baeten • Meisjes in de hoofdrol
Gelukkig zie je ook her en der 'huisjes' en lichtjes...Elke kamer heeft zijn eigen sfeer en wordt bepaald door een sterk beeld en dito materialen, waarin het bed telkens een belangrijke plaats inneemt...Ook nu weer verloopt het verhaal in sprongen en haarspeldbochten en poneert de schrijfsteractrice met de grootste vanzelfsprekendheid betekenisverschuivingen a la 'Ik ben de dochter van een piraat; ik

Nr. 93, Januari 2004 • Elke Van Campenhout • Vervalsing voor wat het waard is
En zeker niet in het krabben, bijten, likken en schokken van hun lichamen in ontbinding...De man die als een aap het speelvlak op en neer loopt en pas in wolvengehuil tot etcetera 93 OOO 2|J s tranen komt...Waar je aanvankelijk de schokkerige bewegingen van Stuart en Lachambre nog zou kunnen toeschrijven aan een reëel verdriet en alsoholmis-bruik, wordt deze optie in de gespeelde first-date setting

Nr. 97, Juni 2005 • Elke Van Campenhout • Uit het leven gegraven
Tijdens die maanden heeft het lijfje zich ingebrand in de hoofden van toeschouwers en medewerkers, en heeft het een eigen leven gekregen...Een patchwork van verhoudingen en herinneringen, van jaren van heengaan en herdenken, van koestering en transgenerationele erkenning...En in de hoek, naast de verroeste en nooit gebruikte fietsen, de geperforeerde tuinslang en de afgedankte koelkast, staan de vuilnisbakken

Nr. 111, April 2008 • Johan Leysen • Johan Leysen: ‘Ik wil vermijden dat ik...
Etcetera sprak met Johan Leysen over acteren vroeger en vandaag, in het Frans en in het Nederlands, voor het toneel en voor de film...Ik ben hier en nu, en ik wil hier en nu werken...Je carrière laat zich lezen als een reeks tegenstellingen: spelen in het Frans en in het nederlands, in teksttheater en beeldend theater, voor toneel en voor film, ... Voor mij zijn dat toch


Development and design by LETTERWERK