Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


24 document(en) met "Permanente Raad" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Verbergt en Roos Werckx hebben tevens zitting in de raad van beheer van BASTT (Desguinlei 66, 2018 Antwerpen, tel...Alleen bij het Hoger Instituut voor Dramatische Kunst (Studio Herman Teirlinck) bestaat er een systeem van permanente evaluatie, waarbij de vier workshops gelijkwaardig zijn voorde evaluatie

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
aan alle toneelgroepen werd rondgestuurd, doet de Raad van Advies voor de Toneelkunst (RAT) een oproep tot suggesties m.b.t...Een visie op het geheel wil zeggen: een intense en permanente voeling met de theaterpraktijk

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay • Bij de aanvaarding van een erfenis
Zo verbaast het me bijvoorbeeld dat er in de KNS geen permanente regie-assistentie is. Nochtans is dat in het produktieverloop allernoodzakelijkst...Van de raad van beheer of van de directie geen handdruk, geen felicitatie, geen bloemetje, niks

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
laatste: niet uit drang naar succes of vanwege de glamour van een carrière, maar wel omdat het beroep van actrice voor haar een permanente zoektocht inhoudt naar de essentie van haar eigen bestaan...raad van beheer van het NTG én voor de politiecommissaris omdat een van de hoofdpersonages in Le Cocu Magnifique op een gegeven ogenblik haar borst liet zien...Een toe te juichen initiatief, in Vlaanderen krijgt het drama, behalve in de tekstafdruk in Etcetera, weinig permanente aandacht van de uitgevers

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Het Bessie Schönberg-theater (de officiële naam van DTW: de dame leeft nog en zit in de raad van bestuur) ligt boven een garage en biedt plaats aan een honderdtal toeschouwers...Ik geloof in het National Performance Network omdat dit bijna ondergrondse werk voorlopig de meeste garanties biedt om een Amerikaanse Next Wave te ontdekken, ook al ter wille van het permanente en

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
BKT Brussel De kunstopmeter BKT-directeur en lid van de Raad van Advies (RAT), Rudi Van Vlaenderen laat te pas en te onpas weten dat hij geen hoge pet opheeft van de mening van...BKT bestaat dit seizoen 25 jaar en kreeg eind vorig jaar een rode kaart van de afscheid nemende RAT De Minister heeft de Raad niet in dit advies gevolgd...Daarenboven zag het zich beloond met 2 zetels in de nieuwe Raad voor Advies (voor Rudy van Vlaenderen en Jozef Verhaeren). Of directeur Van Vlaenderen een zekere rancune voelt tegenover

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
De Raad wordt samengesteld met eerbiediging van de wet en het decreet waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt...Raad voor de Kunst Een adviserende raad, goed en wel, maar hoe...autonome raad kan via permanente confrontatie met het theaterveld zijn wijze van functioneren bijschaven, verfijnen, op punt stellen

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
De globale integratie van het festival binnen Parijs als permanente culturele metropool werd reeds uitgebreid toegelicht naar aanleiding van de vorige editie (Etcetera 24). De editie '89 werd...als gevolg van aanvaringen met de voorzitter van de raad van bestuur, De Moor...Voor hoelang ? Robert Wangermée is benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van de Munt

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De kringen naar binnen
Dit werk vereist een voortdurende alertheid, een permanente werkzaamheid, een permanente vernieuwing van onze woordenschat...Met al dit soort uitlatingen weten beleidsvoerders zich waarschijnlijk geen raad

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
Dat decreet is al een paar maal heen en weer gereisd tussen het kabinet van Gemeenschapsminister Dewael, de Vlaamse Executieve en de Raad van State, telkens voorzien van opmerkingen en wijzigingen...Deze lijst dient door de Raad voor de Nederlandstalige Dramatische Kunst uitgewerkt en vóór de start van de evaluatieprocedure bekend gemaakt te worden (12). De regeling van...De bedoelde afwijkingen kunnen zowel betrekking hebben op de geadviseerde toelagen als op de door de Adviesraad gehanteerde criteria (15). Afwachten Het valt af te wachten hoe de Raad

Nr. 38, Mei 1992 • Dirk Vanhaute • Het kindertheater zit in de lift. Een...
intern is er de permanente overlevingsstrijd...Om in dit stadium efficiënt te werken zou de Raad van Advies aan de Toneelkunst (RAT), vooraleer een advies aan de minister van cultuur uitte brengen voor het seizoen 1992-93, enkele zittingen hieraan...Ook de Raad voor de Kunsten kan hierin nuttig werk leveren

Nr. 39, December 1992 • Benoît Vreux • Contract tussen kunstenaars en overheid
die permanente spanning tussen de individuele expressie en de rol die de kunstenaar geacht wordt te vervullen in de 'polis', tegenover publiek en subsidiërende overheid, heeft het theater zich altijd...De Conseil is een soort raad van wijzen, waarin de verschillende strekkingen en functies binnen de theaterwereld zijn vertegenwoordigd...Overleg tussen de Gemeenschap en de theaters Op dit ogenblik bestaat er nog geen permanente structuur voor dit overleg

Nr. 41, April 1993 • Hugo De Greef • Kunst verdraagt geen compromis
Tijdens de eerste vier jaar moet het decreet permanent geëvalueerd worden teneinde een nieuwe of minstens een verbeterde tekst ter stemming voor te leggen aan de Vlaamse raad...Het permanente gebrek aan financiën blijft de grootste struikelblok om tot een echt podiumbeleid te komen...Een nieuwe minister moet de gelegenheid krijgen een nieuwe raad samen te stellen en moet kunnen beslissen over de wijze waarop hij wenst geadviseerd te worden

Nr. 45, April 1994 • Benoît Vreux • Het 'Jeune Théâtre': leven en dood van...
Jean-Christophe Lauwer s (Théâtre de l'Oc) nam het initiatief tot de oprichting van een Raad die maanden na elkaar meerdere keren per week werkwinkelde om een discussieplatform tot stand te brengen...Lange tijd moesten de Culturele Centra alleen dienen om de cultuur in al haar uitingen te verspreiden (toneel, muziek, maar ook permanente educatie). Sedert einde 1993 is er voor hen een specifieke

Nr. 50, Juni 1995 • Amos de Haas • Het lichaam in beweging
Na enige tijd treden in de formatie dusdanige verschuivingen op dat er permanente wisselingen van verhouding ontstaan...Voor de Belgen stonden Luc De Smet (De Kleine Academie), Jan Ruts (Antwerpse Mime-Studio en theater Pyramide op de Punt), Ann Olaerts (Vlaams Theater Instituut), Roos De Smet (Raad voor Dans), Herbert

Nr. 53, December 1995 • Tuur Devens • Monumentenzorg of theaterdecreet?
Vanaf het seizoen '93-'94 zijn er vier figuren-theatergezelschappen bij de eenendertig door de Raad van Advies erkende gezelschappen...De Raad van Advies noemde hem het enige figurentheater 'dat de grenzen van het medium verkende'. Vandaar de naam die na de startsubsidie werd gegeven...Voor volgend seizoen staat er een permanente installatie op stapel in het Provinciaal Natuur Centrum in het Domein van Bokrijk

Nr. 55, April 1996 • Gunther Sergooris • Verboden en vergeten
Führerprinzip Etcetera: Welke rol speelde de door Richard Strauss opgerichte 'Permanente Raad' in de ondersteuning van componisten die met het regime sympathiseerden...Deze raad werd door Strauss opgericht op 6 juni i934 tijdens het 'Erste deutsche Tonkünstler-fest'. De vereniging was gebaseerd op het 'Führerprinzip'. De leden mochten Strauss adviseren, maar hij nam...Walter Boers: In november 1938 werd in Antwerpen en Brussel een congres van de Raad georganiseerd, net na de inlijving van het Sudetenland en de 'Reichskristallnacht', het sein tot de jodenvervolging

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Produceren in een groot huis - 1
Perceval: Wat ons vooral aanspreekt is zijn pleidooi om een structuur op te zetten die voor permanente doorstroming zorgt, voor de voortdurende aanvoer van vers talent...De protocolovereenkomst met de raad van bestuur van de kns is wel ondertekend maar wordt voorlopig niet uitgevoerd

Nr. 66, December 1998 • Marleen Baeten • De esprit bewaren
Voor de periode 1997-2001 adviseert de Raad voor Kunstencentra voor een totaal van 183.000.000 fr...Ook de Raad voor Kunstencentra stipt het probleem aan in de inleiding op zijn advies voor de periode 1997-2001...Er is een Raad voor Cultuur, een Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding en een Raad voor de Kunsten

Nr. 70, December 1999 • Katrien Darras • Het nieuwe podiumkunstendecreet...
De tweede reden voor een herziening van het decreet was de in 1997 door toenmalig cultuurminister Luc Martens geïnstalleerde Raad voor Cultuur...Het festival dient dan te worden geïntegreerd in de permanente organisatie; zij moeten een gemeenschappelijk subsidiedossier opmaken


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK