Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


11 document(en) met "Phaedra"Nr. 42, Juni 1993 • Johan Thielemans • Dora Van der Groen
Als vierde produktie, en tot besluit, ga ik dan nog Phaedra maken...Dan heb ik vier verschillende aspecten getoond: Thyestes is een beeldhouwwerk, De Abele Spelen dat is de transparantie, Decadence is de taal en Phaedra is niets: alleen een paar spelers, met licht en

Nr. 46, Januari 1994 • Mieke Kolk • Het universum van Karst Woudstra
Kijken we op zijn Grieks naar het vrouwelijke personage Phaedra dan worden we in een incestzaak met stiefzoon Hyppolutos gewikkeld, zien we met ogen van nu het mannelijke lichaam van Phaedra dan...En om de zaak op dat niveau nog wat te compliceren: als acteur/man Phaedra zich heeft omgekleed tot man/rol Theseus dan mag hij het mooie stervende lichaam van de jonge Hyppolyte wel omhelzen

Nr. 47, December 1994 • Freddy Decreus • Hugo Claus en de mythe van de...
de ontmaskering van koningen (Leopold II,1970; Thyestes, 1966), de herinterpretatie van de mythes (Thyestes, Oedipus, Phaedra). Onthouden we misschien dat Tand om tand en Leopold II dateren uit 1970

Nr. 49, April 1995 • (advertentie)
voor uit eigen werk 19 jozef deleu schrijft in het bewustzijn van smeuïge actualiteit 24 het zuidelijk toneel - phaedra over de eeuwenoude geschiedenis van.verdriet

Nr. 50, Juni 1995 • Johan Reyniers • Tournée générale!
Toen ensceneerde zij het stuk zoals het ook in 1966 bedoeld was, als een bijdrage tot het 'theater van de wreedheid'. Met Phaedra (1980) wordt die lijn doorgetrokken: doorslaand hard wordt het...Dora van der Groen wil met alle geweld haar Phaedra gaaf proberen te krijgen - té gaaf, denk ik dan

Nr. 53, December 1995 • Register Etcetera jaargang XIII (1995), nrs 48...
Stuart, nr 53 p 32, nr 53 p 35 Oedipus/In Kolonos - Koninklijke Vlaamse Schouwburg, nr 48 p 13, nr 50 p 50 Perzen - Theatergroep Hollandia, nr 50 p 42 Phaedra - het Zuidelijk Toneel, nr 50 p 50 Regen

Nr. 66, December 1998 • Erwin Jans • De eeuwige oorlog
De personages, en dat geldt ook voor de personages in de andere stukken van Sarah Kane (Phaedra's Lovey Cleansed en Crave), leven in een permanent oorlogsuniversum, waarin Oorlog en Vrede geen

Nr. 83, Januari 2002 • Sally De Kunst • Spreken of niet spreken?: to you, the...
Van bij aanvang van Racines tragedie beseft Phaedra immers dat ze schuldig is aan de allesverzengende passie die ze voor haar stiefzoon Hippolytus heeft opgevat tijdens de afwezigheid van haar gemaal...Phaedra wil immers al sterven wanneer de tragedie amper begonnen is. Theramenes beschrijft haar in de eerste scène van het eerste bedrijf als 'Une femme mourante et qui cherche a mourir'.' Haar dood...Hij heeft immers ooit de Minotaurus, Phaedra's halfbroer, gedood met de hulp van haar zus Ariadne - die hij op zijn terugkeer gedumpt heeft om met Phaedra te trouwen - en boogt nog steeds op

Nr. 86, April 2003 • They will love me for that wich...
De zoektocht naar de ware aard van geweld (Blasted), naar de waarheid an sich (Phaedra 's Love) en naar de ultieme eenwording (Cleimsed) maakt plaats voor een meer verinnerlijkte zoektocht...Kane had een gelijkaardig systeem zelf al toegepast in haar teksten Phaedra 's Love en Crave...het eerste stuk zijn de personages Hippolytus en Phaedra eikaars onverzoenbare tegengestelden in hun omgang met gevoelens (extreme overgave tegenover extreem cynisme). Kane probeert daarmee de

Nr. 97, Juni 2005 • Jeroen Versteele • Het cynisme voorbij
stilte, Etcetera 86,- april 2003 (p. 49-52). 3 Over geweld en oorlogsbeelden in Sarah Kanes Blasted, Phaedra’s Love, Cleansed en Crave, zie Erwin Jans, De eeuwige oorlog, over ‘het geheime leed’ van

Nr. 107, Juni 2007 • (Advertentie) • (Advertentie)
Contour 2007 De Munt La Monnaie Algemeen Directeur Peter de Caluwe Muziekdirecteur Kazushi Ono OPERA PHAEDRA – 9/2007 Hans Werner Henze


Development and design by LETTERWERK