Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


6 document(en) met "Pirandello en O'Neill"Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
omdat de aan Pirandello zo eigen verstrengeling van toneel- en "echte" realiteit hier op bijzonder subtiele en complexe wijze werd uitgeschreven...De personages uit het stuk dat zij op dat moment speelt, en die welke de betrokken episode van haar werkelijke leven bevolken, vloeien in Pirandello's schriftuur in elkaar...Maar hoezeer ook de gekunsteldheid dwingt om elk woord van de tekst opnieuw nauwkeurig te beluisteren, toch vereist de schriftuur van Pirandello dat er af en toe een vorm van echt en spontaan zijn

Nr. 30, Juni 1990 • Johan Callens • O'Neill Het leven als tussenspel
Ondanks een jaartje Princeton en het bijwonen van George Pierce Bakers dramaturgieseminarie, English 47, in Harvard, was O'Neill een autodidact, die zich zelf vertrouwd maakte met het Europese drama...lijdende dichter, een alterego van de schrijver). Met dit laatste werk, sleepte O'Neill zijn vierde Pulit-zer-prijs in de wacht (1957) (na Beyond the Horizon in 1920, Anna Christie in 1922 en Strange...Om zijn personages in staat te stellen hun diepste gedachten en gevoelens te uiten, deed O'Neill, net als in Welded een beroep op de terzijde

Nr. 42, Juni 1993 • Marianne Van Kerkhoven, Erwin Jans • Toneelspelersgezelschap STAN
Vercruyssen: Het gaat erom punten en uitroeptekens proberen om te buigen naar puntjes en vraagtekens en komma's. Het gaat niet om de moraliserende vertelling...Je wordt tijdens het spelen eerst geconfronteerd met je eigen zwakheden en tekortkomingen, je mogelijkheden om die tekst te pakken, en op een bepaald moment is er het besef: misschien moet ik die...En dat zal nog minder worden omdat dat niet interessant is. Maar echt lang aan iets werken, en dat is voor ons acht weken, dat is heel relevant en heel plezant

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
Maar de oplossing van de dramatische crisis ligt voor hem in een radicale toewending naar het epische, een categorie die niet alleen Brecht, maar ook Piscator, Pirandello en O'Neill omvat...Met Socrates' en vooral Plato's filosofie eindigt het tragische levensgevoel en begint de briljante ontwikkeling van het westerse, zichzelf begrijpende, zichzelf grondende en zichzelf emanciperende...Terwijl het dramatische zich als het tussenmenselijke manifesteerde, is het postdramatische de scène voor de lichamelijkheid waarop begeerte en verplichting, wil en determinering, lust en lijden

Nr. 87, Juni 2003 • Marianne Van Kerkhoven • Processen die tijd nodig hebben: Gesprek met...
En vooral: welk recht had ik om mijn/onze Europese opvattingen over en geschiedenis van het theater aan hem op te dringen als de alleenzaligmakende...Ik kom en ga, heen en weer reizend tussen Afrika en Europa...Er zijn in Afrika mensen die die situatie willen veranderen; ze willen Europese manieren en technieken incorporeren en uitzoeken hoe ze die het best kunnen gebruiken, een evenwicht vinden

Nr. 113, September 2008 • Karel Vanhaesebrouck, Ivo Kuyl, Johan Thielemans • Boek, DVD
achterhaald door journalisten): rechtspraak wordt uitgeoefend doorheen de ogen van de wetenschap en omgekeerd, en wordt tegelijk, via afgeleide producten als internetsites en cd-roms, ingebed in de hedendaagse...Maar vooral ziet hij heil in een versterking van het epische element, wat niet alleen gebeurt bij een theatermaker als Piscator, maar ook bij auteurs als Pirandello, Brecht en O’Neill...hele carrière overschouwt, valt op dat er weinig evolutie in te zien is. Van bij het begin gaat het over het fascinerende van het licht en het decor, de intensiteit van de acteurs en de operazangers, en de


Development and design by LETTERWERK