Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


158 document(en) met "Pro+I+Fakt+|+Leporello" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Bovendien plaatst Bernhard zijn pro-tagonisten in niets mis te verstane settings en situaties, die wellicht ver-ondersteld worden in hun alledaagsheid te contrasteren met de metaforische oogmerken van

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
Het resultaat is een pro-duktie die een persoonlijke en authentieke sfeer uitstraalt

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Hij wil laten zien en horen dat La Clemenza een volwaardig pro-dukt is uit de tijd van Mozarts meesterschap

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Wellicht heeft deze ontkrachting van de symboliek te maken met haar herhaling in de opeenvolgende pro-dukties; tekens worden door een veelvuldig gebruik op dezelfde wijze, uitgehold, maar toch zijn er...De ijzeren weg is niet zo schitterend ontvangen als de meeste pro-dukties van het Werkteater

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Niet verenigbaar met het ontwikkelde concept lijkt mij verder het voorspel met het gedicht Pro-metheus (overigens een voor insiders onmiddellijk herkenbare 'verwijzing' naar Peymann in Bochum

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Tilly vervult een aantal verschillende dramatur-gische functies en ze is als zodanig de retorische passe-partout op de pro-blemen van het naturalistische genre

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
De veertien titels dekken op zichzelf staande pro-dukties, waaronder sommige verschillende versies kenden en enkele samengesteld waren met onderdelen uit vroegere programma's. Theaterstukken

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Huisregisseur en artistiek directeur Jaak van de Velde breekt zich steeds meer de nek op artistiek oninteressante pro-dukties...Er wordt gewerkt met improvisaties in de hoop dat daar voldoende stof uitkomt om een pro-duktie te maken

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne • DE WONDERE WERKEN VAN POMA EN CO
Vertikaal en NVT brengen één pro-duktie minder uit

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Wambacq • And now for something completely different... Radeis...
Van een afgeronde pro-duktie is dus zeker geen sprake, ook ben ik geen profeet, misschien wel een gelovige, niettemin volgt nu een poging tot exegese

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Daarom spreekt Bond ook wel over de 'pro-bleem'-stukken

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Tussen die twee parallelle pro-dukties zitten nogal wat verschillen op het gebied van de acteerstijl

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Waarom niet de meest recente pro-dukties als criterium nemen, en viaeen systeem van voorselectie een ruimer aantal groepen testen...Dit van een wat vaag, maar ongetwijfeld gezond eclectisme blijk gevend uitgangspunt, heeft dit seizoen alvast twee interessante pro-dukties opgeleverd...Bob Wilson gaat voor zijn pro-dukties uit van visuele ideeën: een bewegend decorstuk, een ruimtelijke situatie, een verhouding tussen voor-en achterplan, het ritme van een gebaar

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het tuinhuis
Wat er daarna ook met Globe gebeurt, deze groep heeft een reeks merkwaardige en eigenzinnige pro-dukties uitgebracht die op de Nederlandse en de Vlaamse theaterrealiteit een gezonde, verwarring

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • stad en theater: Antwerpen
Het pro-dukt dat wordt aangeprezen is, in dit geval, de jonge acteur of actrice zelf

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
choreografieën creëerde, zoals Pro-méthée (1929), Alexandre le Grand (1937), L'oiseau de Feu (1954) enz

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Ik wil hier geen pleidooi houden pro techniek, maar ik ben er wel van overtuigd, dat je zonder die techniek geen grote danskunst kunt maken

Nr. 9, Januari 1985 • Thomas Brasch • MERCEDES
stukken zijn alleen maar pro forma Zie je wel dat ik gelijk heb Hij hoort ons niet eens En wat moet ie met zo'n ooglap hierbuiten Zo'n gele met dode ogen Geel is afschuwelijk Vind je niet Heb ooit een kat met

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • BRIALMONT INTRODUCEERT THOMAS BRASCH
die naar België kwam met twee pro-dukties en twee gezichten: zwart voor Die Neger van Genet/Stein, wit voor An der grossen Strasse van Tjechow/Grüber

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Ieder jaar vinden er reeds festivals plaats te Montpellier, Avignon en Aix-en-Pro-vence, die allemaal een belangrijke plaats inruimen aan de dans


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK