Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


11 document(en) met "Randi De "Nr. 64, Juni 1998 • Hans Op de Beeck • Een wereld met een smaakje
Voorbeelden zijn legio: de moordend snelle, pompende beat in de techno, de melodische herhaling bij de repetitieve componisten, de korte visuele 'loop' in de videokunst; ervaringen waarbij de...De installatie ernaast, uitgevoerd door Randi De Vliegher en Insect genaamd, was het meest theatrale werk van het viertal; kostumering, grime en licht speelden hier niet minder dan een hoofdrol...Pluspunten waren tevens de bescheidenheid van het geheel door de kleinschaligheid, het ontbreken van een krampachtig vernieuwend-willen-zijn, de afwezigheid van de gehypete, alomtegenwoordige fin de

Nr. 64, Juni 1998 • Bart Eeckhout • Veelkantige bewegingen
Vooral in het duet D'une façon (ou) de l'autre - in wereldpremière op De Beweeging - oversteeg de choreografie de eenzijdigheid van de pure danstaal...Zelfironie (in de korte discodans op een drum & bass-achtige soundtrack), humor (in de spontane interactie tussen de dansers die op luchtballen zitten) en de combinatie van vormelementen uit de...Een al lang betrachte aanpassing in de subsidies van de Vlaamse Gemeenschap in 1997 zorgde voor de nodige ademruimte en bracht de organisatie financieel op dezelfde hoogte als de Leuvense pendant

Nr. 67, Maart 1999 • (advertentie)
King (USA), Didier Volckaert (B), An Pierlé (B), Kung Fu (B), lanka Fleerackers (B), Pascale Platel (B), David Neirings (B), William Phlips (B), Alain Platel (B), Randi De Vlieghe (B) e.a...Bovendien bieden Interviews met figuren als Lieven De Cauter, Eugène Bervoets, Alain Platel, Chantal Pattyn, Dirk Pauwels ... u een inkijkje in de interne en externe keuken van dit intussen...En op de koop toe koppelt de cd-rom naar een website en een printbare tekstindex voor up to date informatie en gebruiksgemak ... Jan De Pauw (docent RITS, medewerker Xplo en bezig met

Nr. 69, Januari 1999 • Katrien Darras, Clara Van den Broek • Gebroken spiegel?
Randi De Vlieghe volgde een driejarige opleiding in klassieke en moderne dans, jazzdance, tapdans en theater aan de Vlaamse Dansacademie in Brugge...Anabel Schellekens ging net als Randi naar de Brugse Dansacademie, tot de school ophield als dusdanig te bestaan (sinds '95 organiseert ze alleen nog cursusreeksen, zowat overal te lande) en daarna...Ik heb heel Gabriela Carrizo en Randi De Vlieghe / Michael De Lausnay lang klassiek gedanst

Nr. 69, Januari 1999 • (advertentie)
Randi De Vlieghe, Randi op Donderdag do 14/10...22u30 een nachtprogramma met Randi De Vlieghe als gastheer...Hij ontvangt de dames en heren van de dans, nodigt muzikale acts uit en laat beeldmateriaal aanrukken... Welkom bij Randi op donderdag

Nr. 70, December 1999 • Pieter T'Jonck • Klapstuk '99; veel verleiding, weinig kritische zin
Ofwel is er met Klapstuk zelf, met de wijze waarop de formule ingevuld wordt, iets aan de hand...Hoewel er aanwijzingen zijn dat dans lang niet meer de kunst is waar 'het' gebeurt, zoals in de jaren '8o, houd ik het er voorlopig op dat het vooral Klapstuk zelf, als festival, in de editie '99...Argeloos plande ik aanvankelijk een bezoek aan de gesprekken met kunstenaars van danser-choreograaf Randi De Vlieghe

Nr. 70, December 1999 • Guy Cools • Klapstuk '99: een 'vrouwelijk' festival?
en de grote lijnen die zich in de programmering aftekenden, sloten perfect aan bij wat ik zelf als de issues van het artistieke of intellectuele debat rond de hedendaagse dans beschouw...Bovendien dreigen door de jarenlange miskenning in de hedendaagse dans van de publieke voorplansrol van de danser enerzijds en de economische wetmatigheden van de danscarrière anderzijds heel wat...maar haar belangrijk filosofisch en maatschappelijk gedachtegoed ook bij een ruimer publiek kan laten doordringen, is volgens mij slechts één van de tekenen waarom de dans de kunstvorm van de toekomst

Nr. 70, December 1999 • Marianne Buyck • Straffe mannen en madammen
De dansers kunnen enkel de stereotypen van hun dansstijl brengen: de heupbewegingen van de Afrikaanse vrouwen, het huilen in de nacht van de Noord-Afrikanen, het draaien op het hoofd of op één hand...Het bewegen op de scène verloopt vrijwel onafhankelijk van de tekst of de muziek: de twee gaan niet in elkaar op, en men kan maar hoeft de bewegingen niet 'symbolisch' te lezen vanuit het Kyrie...Het bewegingsmateriaal is maar één term van een voorstelling: de enscenering, die gaat van de muziek en het licht en de voorwerpen tot de locatie, en - in een Festival - tot de programmabrochure, zegt

Nr. 80, Februari 2002 • (colofon)
België - Vennootschap van Drama-auteurs Participanten van Etcetera Brugge 2002, Brugge CC Berchem, Berchem CC Brugge, Brugge Centrum Netwerk, Aalst De Bottelarij/KVS, Brussel De Vlaamse Opera, Antwerpen-Gent...Uit het boek De luciditeit van het obscene / het obscene in de luciditeit (Uitgeverij IT & FD i.s.m...Farwest Gilles Duvivier & Estela Zutic, AER/Dans in Kortrijk & Plesni Teater Ljubljana 34 Ola Pola Potloodgat Pascale Platel en Randi De Vlieghe, BRONKS {'I S Sasha Waltz, Schaubühne am Lehniner Platz /1, Sa

Nr. 80, Februari 2002 • Marleen Baeten • Meisjes in de hoofdrol
Randi De Vlieghe neemt alle tegenspelers van Pascale Platei voor zijn rekening...Randi De Vlieghe moet dus naar haar pijpen dansen...De interventies van Randi De Vlieghe bieden kleine rustpunten en een sfeer van intimiteit aan een verhaal dat anders als een wervelwind aan je voorbij zou trekken

Nr. 107, Juni 2007 • Els Van Steenberghe • Lexicon: Jeugdtheater in Vlaanderen – anno 2007
Eros Flux (2002 – 2003, Fabuleus) De jonge choreograaf Randi De Vlieghe creëert met Eros Flux een organisch dansvocabularium dat zich uit in golvende, in elkaar overvloeiende bewegingen die een...De muziek heeft de expliciterende rol overgenomen van de bordkartonnen decors, de extraverte acteerstijl en de protserige kostuums op een discrete, abstraherende maar emotioneel sterk kleurende manier...De realiteit wordt op de planken niet langer ontkend, maar vanuit de erkenning van de werkelijkheid wordt de verbeelding als (noodzakelijke) vluchtroute geponeerd