Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


91 document(en) met "Reconstructie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Eigenlijk hoopt hij de feiten, door een reconstructie ervan, te loochenen...Laat ik hier even bij opmerken dat Reconstructie van een collectief Hollandse componisten en schrijvers dichtbij de kwaliteit van Die Soldaten komt, wanneer wordt dat werk ten onzent eens op de

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
hun rol in. Geen oeverloze interpretatie van een al dan niet autobiografisch Wilde-stuk, geen reconstructie noch een adaptatie of actualisering van een society-komedie

Nr. 3, Juni 1983 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
Als lezer ben je getuige van een (subjectieve) reconstructie en op die manier ook medetoeschouwer

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Als lezer ben je getuige van een (subjectieve) reconstructie en op die manier ook medetoeschouwer

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het tuinhuis
ook de voorstelling Jane gespeeld, door drie vrouwen in een regie van Mirjam Koen: het is een collage-reconstructie gebaseerd op Jane Bowles' leven en werken

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
Een reconstructie, door Marianne Van Kerkhoven, en twee teksten van Bert Verminnen...Een reconstructie van zijn weg doorheen de toneelwereld - die hij op het moment van zijn dood reeds een 6-7 jaar de rug had toegekeerd - moet bijeen geplukt worden uit haastige getuigenissen

Nr. 7, Juli 1984 • Inhoudstafel
Een poging tot reconstructie van leven en werk pag

Nr. 9, Januari 1985 • Johan Thielemans • Don Giovanni of Herrmanns dialoog met de...
Alle voorwerpen zijn een historisch citaat, al leiden alle citaten niet tot een historische reconstructie

Nr. 12, Januari 1985 • Klaas Tindemans • Brooks Mahabharata, het grote gedicht van de...
Het gaat Brook dus absoluut niet om een museale reconstructie van een exotische wijsheid, met zoveel mogelijk referenties aan de rituelen die deze inhoud schragen en levend houden, het gaat in eerste

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans, Marianne Van Kerkhoven • Oidipoes in de kinderkamer
Jürgen Gosch vertelt vandaag het verhaal van Oedipoes; hij zoekt naar zuivere vormen, naar een reconstructie van "hoe het vroeger was". Met maskers bijvoorbeeld...Ofwel is Gosch' werk een histo-risch-esthetische reconstructie, waarbij hij onvermijdelijk fouten maakt, ofwel-en daar kan je niet omheen, omdat theater theater is, én hier en nu gebeurt, én raken

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Hét klapstuk echter, van de hele tentoonstelling trouwens, is ontegensprekelijk de reconstructie op ware grootte van L. Popowa's decor voor Meyer-holds enscenering van Le Cocu Magnifique (1922): een

Nr. 14, Juli 1986 • Lea Winkeler • L'histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk
Zeker, de beschikbare informatie over de Rode Khmer is zeer fragmentarisch en wordt nog maar pas onderwerp van gesystematiseerde reconstructie

Nr. 15, September 1986 • Philiep Bossier • OPERA EN ARCHITECTUUR
De rest: reconstructie, restauratie van de hele context

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
de "reconstructie" van zijn retabel of het opbouwen van zijn laatste werk, de barricade). Kantor druipt dan ook veelzeggend af richting coulissen: Veit Stoss, gekleed als een kunstenaar uit het begin...Het merkwaardige is dat Kylian geen reconstructie of geen flauwe exotiek heeft gezocht, maar dat hij goed naar een andere danstraditie heeft gekeken, en wat hem daarbij als essentieel is opgevallen

Nr. 16, Januari 1987 • Patricia Niedzwiecki • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Ik wil het meesterschap van Shakespeare overbrengen zonder te vervallen in antieke reconstructie

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
terecht weggeknipt wordt, is hier opnieuw ingevoerd (dan toch een poging tot reconstructie

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
over "het toneel vroeger" vertelden, komt een wankele reconstructie tot stand, een gissend portret; opnieuw die confrontatie met het onvermijdelijke lot dat de acteur met zijn vluchtige kunst in de

Nr. 21-22, Mei 1988 • Ariane Mnouchkine bedekt de politieke strijd met...
Wie als toeschouwer bij een dergelijke produktie op zoek gaat naar een pre-ciese reconstructie van de complexe ontstaansgeschiedenis van India en Pakistan komt van een kale reis thuis

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • De jongste van de jonge garde
Wanneer je nu zo'n Penthesilea aanpakt, duik je dan eerst in de historische reconstructie en de bestaande analyses, of ga je een persoonlijke confrontatie aan

Nr. 21-22, Mei 1988 • Frank Peeters • Lucas Vandervost bewerkt Pan voor De Tijd
Hoe slaagt Vandervost erin deze produktie -- binnen een verregaand ontkerkelijkt Vlaanderen -- te behoeden voor een louter museale en steriele reconstructie van een eertijds antiklerikaal pamflet


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK