Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


27 document(en) met "Revolte" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Daar moest wel een revolte uit voortkomen

Nr. 23, September 1988 • Marianne Van Kerkhoven • Jan Decorte, een hofnar weggestuurd
die zin heeft hij de historische lijn van Het Trojaanse Paard over HTP naar Jan Decorte en Co op consequente wijze doorgetrokken; van een eerder rationele-inhoudelijke maatschappelijke revolte, over

Nr. 34, Juni 1991 • Alexander Baervoets • Martha Graham
Martha Graham) "Mijn techniek wordt overal in de wereld onderwezen, behalve in Rusland; het is geen revolte of strijd tegen het klassieke ballet: ik heb zelf ballet geleerd, ik respecteer zijn

Nr. 35, September 1991 • Paul Pourveur • Tyrannie der hulpverlening
ZIJ Ik mag doodvallen als ik hier iets van begrijp, HIJ (als een verantwoording) Ik voelde revolte in mij...Ik wou mijn revolte begrijpen

Nr. 38, Mei 1992 • Geert Sels • Theater Teater
Hun revolte krijgt eerst gestalte in versjes, later in gescandeerde bedreigingen

Nr. 38, Mei 1992 • Benoît Vreux • Kolen en diamant
Dat ideaal is natuurlijk weggedeemsterd, en de choreografieën van Armitage en Petronio komen vandaag meer over als revolte dan als conservatie

Nr. 40, Februari 1993 • Luk Van den Dries • Moord op onschuldige kinderen
Gered bewijst zich ook op dit vlak als een hedendaagser stuk in het ontbreken van een interne drijfveer die de revolte verantwoordt, waar in Begeren de oerdrift (de blinde passie tussen zoon en

Nr. 47, December 1994 • Jaak van Schoor, Dré Poppe, Hugo Van... • In memoriam: Rudi Van Vlaenderen
Zijn imposante aanwezigheid en zijn begrip voor onze problemen en revolte hebben mij herhaaldelijk weerhouden om de school vroegtijdig te verlaten

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Peter De Jonge • Revolte onder het promenadedek
Maar de grammatica van de beheersing die het New Yorkse gezelschap hanteert, doet de ontnuchterende visie op revolte alle eer aan, vindt Peter De Jonge...Aangezien beide personages zinnebeelden zijn van een bepaalde klasse is hun Werdegang en strijd tegen de omgeving onvermijdelijk een revolte, een politieke strijd...Revolte is bij hen geen zaak van hooggestemde gevoelens, maar van gewin, plantrekkerij of gekwetste trots

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Inhoudstafel
Een duik onder het oppervlak Robin Steins over de Puccini-cyclus in de Vlaamse Opera 50 Revolte onder het promenadedek Peter De Jonge over The Wooster Group 53 De dans als

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Luisteren naar wie niet wordt gehoord
De Verrukking creëerde Genets Les Paravents voor het eerst in het Nederlands: een complexe en controversiële tekst waarin de revolte van de Algerijnse Arabieren tegen de Franse koloniale macht

Nr. 65, Januari 1998 • Marleen Baeten • Een verlangen naar onsterfelijkheid
Het neerschrijven van het werkelijke leven staat dus geenszins in het teken van de aanvaarding, maar vertrekt integendeel uit de revolte tegen het alleenmaar-gewone-leven

Nr. 67, Maart 1999 • Rudi Laermans • Generaties: een verhaal met een moraal
Men is ongewild trouw aan een historisch plaatsbare jeugdervaring - aan een revolte of een oorlog, of simpelweg aan het feit dat men opgroeide in de periode dat de rock-'n-roll doorbrak

Nr. 72, Juni 2000 • Johan Wambacq • Wanhoop en weerzin, liefde en lust
20) 'In die zin heeft hij de historische lijn van Het Trojaanse Paard over HTP naar Jan Decorte + Cie op consequente wijze doorgetrokken: van een eerder rationele-inhoudelijke maatschappelijke revolte

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • 'I HAVE THIS GRIEF AND I DON'T...
Runia) De moderniteit is de revolte van de mens tegen zijn oorspronkelijke passiviteit, tegen zijn onderworpenheid aan het noodlot

Nr. 76, Maart 2001 • Marianne Buyck • Kazungu, de metis
Het gaat om een complexe daad – zoals de daad waarover de Griekse mythe verhaalt, maar bewerkstelligd door wat Kristeva omschrijft als een ‘innerlijke revolte’, of wat Antjie Krog verstaat onder...Detienne & Vernant, Les ruses de l’intelligence, la Mètis des Grecs, Flammarion, 1974 Julia Kristeva, De toekomst van een revolte, Boom Essay, 1999 Antjie Krog, Country of my Skull, Vintage, 1999

Nr. 78, Januari 2001 • Clara Van den Broek • De ajuin steak: een intergalactisch avontuur
Beter in revolte dan in sereniteit

Nr. 79, December 2001 • Clara Van den Broek • Lorent Wanson: 'De notie sociaal-artistiek getuigt van...
de volkscultuur vormen zich banden van solidariteit, van mogelijke revolte, via het samenbrengen van ervaringen en krachten

Nr. 90, Februari 2004 • Paul Kuyper • Het engagement van het woord
Frank Vande Veire) De revolte neemt -en verliest-het woord De revolte van de jaren zestig was een revolte van het woord, van het symbolische woord...Het gewicht van deze revolte komt tot uiting in de uitspraak van de Certeau, die later door Edgar Faure en Georges Pompidou wordt geciteerd: 'En inai dernier, on a pris la parole comme on a pris la...die spanning tussen 'binnen' en 'buiten' wreekt zich het isolement waarin het toneel na de revolte van de zestiger jaren terecht is gekomen

Nr. 92, Juni 2004 • Marianne Van Kerkhoven • Op zoek naar radicaliteit: Een onvoltooide tekst
Wat is voor de goed doorvoede blanke Europeaan vandaag dan nog een mogelijke basis voor verzet, revolte...feite élk deelveld van de maatschappij met zich meesleurt dat wij niet meer in staat zijn aansluiting te vinden bij een van de vele haarden of oorden van revolte


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK