Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


12 document(en) met "Rob de Graaf"Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
De sopraan is de geliefde, de tenor het slachtoffer, de bariton de schurk en de mezzosopraan de weeklagende figuur (dat stemt overeen met de rolverdeling bij Verdi). De situatie van het volk...Globaal is de ruimtelijke integratie het grote probleem: de overgangen tussen de drie delen, van de ene zaal naar de andere, breken de moeizaam opgebouwde sfeer van elk van de korte fragmenten...Het essay van Jo De Vos gaat over de autonomie van de theaterwetenschap, in voorzichtige termen verwerpt het de kolonisatie van de opvoering door de dramatheorie, maar gaat niet zo ver de instrumenten

Nr. 29, Maart 1990 • Rob de Graaf • PAVLOV
Vroeger was er ook wanneer we niets zeiden een gesprek tussen ons tweeën aan de gang, een gesprek dat nooit ophield, omdat we elkaar begrepen en omdat de een altijd wist waar de ander aan dacht... Dat...Toch zijn het die anderen die denken dat zfj je dat vertellen moeten... Als je stil bent hoor je hun stemmen, de stemmen van de mensen die je beweegredenen beter kennen dan je zelf doet...De wereld bereik je niet, de wereld is geen plek waar je heen kunt lopen, de wereld is niet iets wat ligt te wachten om door jou verbeterd te worden... Dat waar je mee te maken hebt dat heeft kleinere

Nr. 29, Maart 1990 • Luk Van den Dries • PAVLOV
Werkproces Rob De Graaf : "De produktie is ontstaan uit vele vragen...Nieuw West Rob De Graaf is als tekstschrijver verbonden aan de groep Nieuw West die nu al zo'n tien jaar het theater onderuit haalt met chaotische en erg destructieve stukken, het is een...theaterpraktijk waarin de positie van de schrijver onveilig is. Rob De Graaf: "Die samenwerking met andere mensen vind ik erg belangrijk

Nr. 29, Maart 1990 • Inhoudstafel
Pavlov is een stuk van Rob De Graaf, als auteur verbonden aan het gezelschap Nieuw West...De integrale tekst en een gesprek met Rob De Graaf...Hoeveel tijdsverschil is er tussen de klok van het individu en het ritme van de geschiedenis ? De vraag kringelt zich doorheen de verschillende teksten in dit nummer en vertakt zich in steeds nieuwe vragen

Nr. 37, April 1992 • Klaas Tindemans • De tekst en zijn varianten
Er is altijd de spanning tussen het verdwijnen in de vertelling en het blijven doen van de vertelling, samen met de anderen...Het is goed datje, op een debat bij de verschijning van dit theaterschrift, Wanda Reisel en Rob de Graaf uitnodigt, maar ze waren beter op hun plaats geweest binnen het nummer...dat het hun, en alleen maar Vmn praktijk betreft, maar de vorm van de beschrijving (hoe voorzichtig de conclusies ook klinken) misleidt de lezer die zoekt naar gemene delers

Nr. 40, Februari 1993 • Luk Van den Dries • Moord op onschuldige kinderen
De voordelen van deze constructie liggen voor de hand: de dubbele verantwoordelijkheid waarmee Van Hove een vinger aan de knip houdt, garandeert een perspectief in de artistieke werking...De overtreding op de morele orde uit zich dus in de twee stukken op de meest gruwelijke wijze in de moord op het meest onschuldige slachtoffer van die orde, eenbaby...Voor beide stukken werd een jonge vertaler aangetrokken die voeling heeft met een actueel idioom: Arne Sierens ontwikkelde voor Begeren een licht-archaïserend Vlaams accent, terwijl Rob De Graaf Gered

Nr. 50, Juni 1995 • Amos de Haas • Het lichaam in beweging
De Nederlandse mimograaf Amos de Haas, die in 1994 de Aanmoedigingsprijs voor de mime van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst ontving, volgde met aandacht het mimeluik van Festival De Beweeging...De krachten die de ruimte op de lichamen en de lichamen op elkaar uitoefenen lijken permanent met elkaar in evenwicht, waardoor er weinig dramatiek in de beweging ontstaat...De Nederlandse mime werd vertegenwoordigd door Rob de Graaf (Mime Opleiding Theaterschool Amsterdam), Wim Meuwissen (Acteursopleiding Academie voor de Hoge Kunsten Utrecht), Frits Vogels (Griftheater

Nr. 51, Augustus 1995 • Loek Zonneveld • Woede - verscheurdheid - troost
De Brecht waar Heiner Müller als schrijver zeer jaloers op is, dat is de Brecht die het voorspel tot zijn Antigone-bewerking schreef, de Brecht van het Fatzer-fragment, de schrijver van de anti-Hitler...zoals Rob de Graaf in Toneel Theatraal schreef: 'Het was een mateloze waanzin, die zó ongepolijst de zaal in werd geslingerd, dat wij niets anders konden doen dan dat te accepteren...Klaagliederen zat de troost in de blik van Michael Matthews, de blik van de vertrekkende, niet boze, wellicht vooral bedroefde, teleurgestelde God - een blik die door Rob de Graaf onovertroffen

Nr. 59, Maart 1997 • Peter De Jonge • Heel erg kut
Dood Paard daarentegen vindt zijn teksten naast de hoofdstroom (Rob De Graaf) of schrijft ze zelf (Oscar van Woensel). Hun aanpak is luidruchtig en bestudeerd onvolwassen: gebaren en dialogen worden...De eigenschappen waar ze zich aan vastklampen - de één definieert zichzelf als junk, de ander als schrijver, Belg, actrice of nakomertje - zijn niet bestand tegen het spervuur van hoon waarmee ze...Wanneer de storm even luwt en er toenadering gezocht wordt, neemt men plaats op ongemakkelijke, rode krukjes, echo en antithese van de stoelen uit de achterwand

Nr. 61, Januari 1997 • Marianne Van Kerkhoven • De drager van het verhaal
En uiteraard ook het werk van Judith Herzberg, Gerardjan Rijnders, Paul Pourveur, Rob de Graaf, Tone Brulin, Oscar van Woensel (de monologen in Wie). Enzovoort...De herder/de nomade Abel werd door de landbouwer/de gevestigde Kaïn gedood; maar de pointe van de geschiedenis, schrijft Hans Magnus Enzensberger (Die Große Wanderung), bestaat erin 'daß der Seßhafte...Tom Jansen, Josse De Pauw, Peter De Graef, Oscar van Woensel, Gerardjan Rijnders, Chantal Akerman, Jan Lauwers, Jan Fabre, Rob de Graef e.a

Nr. 97, Juni 2005 • Liv Laveyne • COLUMN: Avant Gardner
Het moet 1993 geweest zijn toen uitgerekend een instituut –de Nederlandse Raad voor de Kunst– twee schrijvers, Rob de Graaf en Cyriel Offermans, vroeg een lezing te houden over de status van de avant...Guy Cassiers, de vernieuwer van het rotheater, plus de zes jonge honden die hij in de Bourla in huis neemt...De avant-garde is geen orakel met een glazen bol, maar houdt de vingers aan de pols en kan daarom, als een goede geneesheer, de symptomen interpreteren

Nr. 111, April 2008 • Sébastien Hendrickx, Mia Vaerman, Ditte Pelgrom, Johan... • Kroniek
Samenwerkingen met schrijvers Willem de Wolf, Gerardjan Rijnders en Rob de Graaf...Altijd op zoek naar eigen woorden en actuele beelden om zich kritisch tot de wereld van nu te verhouden, kwamen Oscar van Woensel en/of Rob de Graaf met nieuwgeschreven toneelteksten waar o.a...Fabulous; een goed contrast met de reflecterende poëtische teksten van Rob de Graaf


Development and design by LETTERWERK