Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


724 document(en) met "ruimte" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Daarvan herken je nog elementen: het gebruik van de ruimte, het ontbreken van een verhaal, het experimenteren met de relatie beeld-taal, de directe fysische aanwezigheid...Deze ruimte contrasteerde sterk met het piepkleine plateau van Geruchten

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
Voor de acteur biedt dat ruimte om in te werken

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries • Zuidelijk Toneel Globe: Pericles
Aangespoeld op de lege ruimte van het toneel (het eiland in Defoes roman) begint hij aan zijn Wanderjahre: een woelige avonturenreeks die hem in alle delen van de wereld brengt

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Een zekere openheid, ruimte voor verschillende interpretaties, lijkt geboden alhoewel vertalingen voor specifieke produkties - dus niet meteen bestemd voor publikatie - veelal welbepaalde keuzes maken...ook de Elizabethaanse ruimte recreëren, niet de concrete architectuur van de Globe, maar de relaties en structuren die erin mogelijk waren (zie Monique Nemer De Koopman van Venetië (RO...gebruik van de volledige ruimte toelaten, wat enigszins doet denken aan de set in Peter Brooks produktie van het stuk in 1968

Nr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
Dat bleek ook niet de bedoeling te zijn, aangezien het geheel opgezet was als een experiment, waarbij de ruimte en wat er zich in bevindt, als speelruimte werd aangewend...grote lijnen werden vooraf bepaalde structuren gevolgd, maar er werd veel ruimte gelaten voor improvisatie, wat met mensen die geen ervaring hebben, noch met dans, noch met improvisatie, maar zelden...Rond de Lege Ruimte in Brugge werd Altar Danstheater opgericht en een eerste werk staat op til

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
De dansers stappen dwars door de ruimte, blijven staan in het midden, verstoppen een dubbele kin of te brede heupen, neus of borsten...Een groep mensen in een gesloten ruimte en wat ze met elkaar/tegen elkaar doen...De lege ruimte heeft iets teneerdruk-kends, een elegante gevangenis, waarin de mensen aan zichzelf zijn overgeleverd en erg klein

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
De vrolijke wisseling van veel mooie dagen, de stille ruimte van zoveel diepe nachten

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Deze ruimte staat meteen in een gespannen verhouding met een andere, onverwachte ruimte...Voor elk stuk zullen we de ruimte inrichten zoals het ons best lijkt...Dat zijn allemaal voorbeelden van het benutten van een concrete, particuliere ruimte waarin men speelt

Nr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Kranten pitsen voortdurend de beschikbare ruimte weg; de echo dwingt zichzelf tot nippen en mondjesmaat

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Er was die tot gerechtszaal omgebouwde ruimte van het Bijlokemuseum, er was dat gewild eenvoudig gehouden acteren van zowel de leden van het gezelschap als van de talrijke figuranten...ruimte ervaart men de perversiteit, die tekenend is voor het postmodernisme...Onder het mom van 'filmische schriftuur' veroorlooft de hedendaagse auteur zich de onmogelijkste sprongen in tijd en ruimte, verdeelt hij zijn drama in kleine onderdeeltjes, maar verliest daarbij uit

Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Een feit en geen verschijnsel: verschijnselen ontwikkelen zich in tijd en ruimte, feiten niet

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
De beschikbare ruimte legt bovendien een grote hypotheek op de theaterprogrammatie: eerste vraag is steeds of een bepaalde produktie kan staan

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
Inversie die accenten verlegt, het ritme breekt: er komt ruimte vrij voor de verbeelding...En het is expliciet de toeschouwers ruimte (ook voor de spelers): drie functies voor één ruimte...De achterste ruimte, een spie van schel wit licht, is de utopische ruimte: Peru, de vrouw, moederschoot, revolutie... Het zou natuurlijk heel mooi zijn, zo'n schema waarin alles netjes zijn plaats

Nr. 2, Maart 1983 • Tino Haenen • HANDKE
Kaspar zijn zin, leert zich in de ruimte oriënteren, weet de dingen in die ruimte (tafel en stoelen) te manipuleren, krijgt tenslotte een taalkundig 'ik', waarna hij zich ontdubbelt, tot er tenslotte vijf

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Het felgeschilderde doek uit het eerste bedrijf is verdwenen: het gebeuren speelt zich af in de sobere zwarte namaak-marmeren ruimte van het paleis...Dit is een scherpzinnige dialoog, die Tasso's angstige vermoedens verbaal bevestigt: tussen de twee bedrijven werd hij afgesloten door het voorhang en poogde krampachtig in de ruimte terug te keren...Dit hangt samen met Decortes regieopvatting: het komt er niet op aan de acteurs te leiden, wel dat ze consequent hun personage volhouden, zodat de dramatische evolutie alle ruimte en aandacht krijgt

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Vooraan op het speelvlak zijn trappen die naar een rechthoekige ruimte leiden...de achterwand van deze ruimte, op ongeveer één meter hoogte, is een grote raamvormige uitsnijding waarachter een tweede ruimte zichtbaar is. De muren zijn grauw en geel geschilderd...De rekwisieten decoreren de ruimte niet, worden niet als opsmuk van het decor gebruikt

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Hun verhouding staat centraal in deze produktie, de waarheid speelt zich in kikkerperspectief af onder haar kleed (de blauwe ruimte). In deze lectuur is het logisch dat zij ook de herder speelt die...Deze kijkfunctie wordt overgenomen door het koor (Vic Mees) die het gebeuren nauwgezet volgt en is ook inherent aanwezig in de ruimte (een laboratorium, een zeteltje opeen galerij, een rij zetels op...zovele anderen... Wellicht is er naast dit rijkelijk geïllustreerd verjaardagsboek ruimte voor een goedkopere uitgave waarin Dekmines subjectief verslag aangevuld wordt met een informatieve tekst

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Op andere momenten laat het juist veel meer ruimte voor de toeschouwer om zelf een plaats van handeling te creëren...Een tent is een moeilijke ruimte om je in verstaanbaar te maken, maar ook deze voorstelling bewijst op vele momenten dat het kan...Het nadeel is echter dat deze aanpak weinig ruimte laat voor nuancering

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Er is geen geld of ruimte meer voor nieuwe theatergezelschappen, beslist de overheid...Ik wilde weg van de witte ruimte en van een bepaalde monumentaliteit, ik wou kleuren en beelden die gelijkmatig aanwezig zijn...Controverse wordt een ruimte waarin vrije produkties kunnen voorbereid en voorgesteld worden

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
dat moment en in die ruimte - geen duidelijk standpunt tegenover het historisch referentiekader van het theater


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK