Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


24 document(en) met "SP-bijeenkomst" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Splinter, Yusuf Ja, sp... ene stok

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
Uit de culturele centra Piet Jaspaert (CVP/Hasselt/voorzitter), Eric Antonis (CVF/Turnhout) Uit de decreetgroepen Walter Groener (SP/Fakkelholding), Hilde Uitterlinden (SP/ TNS), Rene Verreth...Paul Eele (CVP/directeur cultuur provincie Antwerpen en dus broodheer RVT), Hugo Meert (PVV/journalist Het Laatste Nieuws/ondervoorzitter), Marcel Van Spaandonck (SP/Raad van Beheer NTG/prof afrikanistiek

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
gehad in een onafgebroken (B)SP-CVP-coalitie, maar ook werd het departement van 'Schone Kunsten' steeds door (B)SPers bestuurd, achtereenvolgens: John Wilms, Jos Van Elewijck (een van de geestelijke vaders van

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
de Raad van Beheer bestaat daar uit 5 CVP'ers, 3 PVV'ers, 3 SP'ers en 2 VU'ers; van deze dertien leden vertegenwoordigen er 6 de Rijksinstanties, 2 de provinciale en 5 de stedelijke overheden...opgericht door alle politieke fracties van de Provinciale Raad; in de Raad van Beheer vindt men de CVP-SP-vertegenwoordiging weer van de provinciale coalitie...Eenzelfde strijd in KNS-Antwerpen voorspelt niet veel goeds gezien ook de SP daar nog eens verdeeld is in diverse fracties

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
de Raad van Beheer bestaat daar uit 5 CVP'ers, 3 PVV'ers, 3 SP'ers en 2 VU'ers; van deze dertien leden vertegenwoordigen er 6 de rijksinstanties, 2 de provinciale en 5 de stedelijke overheden

Nr. 12, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Het was voorbereid door opeenvolgende ontwerpen en voorstellen: van minister Frans Van Mechelen (CVP) in 1972, van volksvertegenwoordiger Jos Van Elewijck (SP) in 1973, van minister Jos Chabert (CVP

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay • Bij de aanvaarding van een erfenis
Maar er was wel een uitgesproken politieke steun van de SP-fractie...Voor zover ik weet hebben in de gemeenteraad alle liberalen, CVP-ers en SP-ers voor mij gestemd

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Het bezoek dat Jack Lang op uitnodiging van de SP aan België bracht, was voor die partij het begin van een brede informatieronde in het kunstenaarsmilieu...Op deze SP-bijeenkomst werden niet alle facetten van de theaterrealiteit in kaart gebracht; men bleek onvoldoende bewust van hun samenspel; m.b.t

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
Annemie Neyts (PVV), Marc Galle (SP) en Luc Breyne (CVP) zijn allen lid van de Commissie voor Cultuur van de Vlaamse Raad; de laatste is daar zelfs voorzitter van

Nr. 16, Januari 1987 • Daan Bauwens • Vuile Mong en de Vieze Gasten: na...
Begin de jaren zeventig bloeiden de "linkse splinterpartijen" omdat de SP nog niet doorhad dat de jongste generatie kiezers eraan kwam

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
vanuit de SP vier (W. Tïllemans, R. Van Vlaenderen, H. Uytterlinden, C. Opdebeeck), vanuit de PW drie (H. Meert, C. Lom-me, B. Verhoye) en vanuit de VU één (B. Van der Plaetse). Het strekt de ontslagnemende

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
SP-voorzitter Vandenbroucke diende een voorstel van decreet 'houdende de subsidieregeling van de Nederlandstalige Toneelkunst' in bij de Vlaamse Raad, terwijl de Vlaamse deelregering zich buigt over...Het SP-voorstel Het SP-voorstel is een stuk beknopter dan het ontwerp-Dewael...Politiek niet onbelangrijk is de afschaffing van de verplichting -- die in het SP-voorstel bleef bestaan -- van lokale besturen om de (publiekrechtelijke) gezelschappen evenredig mee te subsidiëren

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
Hoe spel je discussie ? In Etcetera 26 schreven we over het ontwerp podiumkunstendecreet van Patrick Dewael en over het voorstel-theaterdecreet van de SP : "Geen van beide teksten zal zonder

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
oppositie in één pot politieke grijsheid gaar kookt : wat 'slecht' is in het nieuwe decreet is, volgens de cultuurminister, te wijten aan het compromis, en volgens de SP-cultuurcel aan de liberale stokpaardjes van

Nr. 34, Juni 1991 • (advertentie)
GENTSE FEESTEN SEMOLA TEATRE (SP) 'IN CONCERT' 20 tot 29 juli 1991 23 u BAUDELOPARK (Nabij St-Jacobsplein) RESERVATIE: 091.33 66 77 (reserveer tijdig) INKOM - 300 Bfr

Nr. 35, September 1991 • Paul Corthouts, Cecilia De Moor • Le nouveau beaujolais est arrivé!
Pas toen SP-voorzitter Frank Vandenbroucke voor de stemming een wisselmeerderheid op de been wou brengen en toen de tekst op de Vlaamse Raad als voorstel werd ingediend door Annemie Neyts-Uyttebroeck

Nr. 42, Juni 1993 • Ludo Abicht • 'Zeg me, waar is mijn vaderland?'
Wanneer iemand vanuit de SP overstapt naar het Vlaams Blok is dat niet onjuist, maar is het ethisch verantwoord

Nr. 42, Juni 1993 • Luk Van den Dries • Dovende en brandende fakkels
een SP-voorzitter zich voor de kar laat spannen van de hardste schreeuwers en daardoor de indruk versterkt dat de SP een partij is voor conservatieve lobbyisten

Nr. 44, Februari 1994 • Cecilia De Moor • Kunst en recht: kan het ene zonder...
Brussel, 1991 en het eindrapport (inlichtingen bi] "Direction générale de la Culture et de la Communication", Nicole Kohn, 02/413.22.11); SP-wetsvoorstel tot invoering van een sociaal stauut van de

Nr. 48, Februari 1995 • Stef Ampe • Mijmeringen bij de dood van Romain Deconinck
De man maakt geen deel meer uit van de hernieuwde paarse coalitie van SP en VLD...Niettegenstaande ruimde Temmerman op de kop van de SP-lijst plaats voor kandidaat-burgemeester Frank Beke...de strijd om de burgemeesterssjerp haalde de SP het nipt van de VLD met een paar tientallen stemmen op overschot


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK