Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


94 document(en) met "Samenstelling" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
109, p. 88). Die context heeft natuurlijk zijn invloed op inhoud, samenstelling en vorm van de nummers en men heeft het gevoel dat dit nummer er kwam omdat het nu eenmaal de tijd of de beurt was om

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
Samenstelling In talloze gesprekken heeft Poma fors uitgehaald naar de vorige RAT...Dat de belangengroepen zo nauw hebben toegekeken op de samenstelling van de RAT is natuurlijk niet prettig voor wie meent dat in theater-land 'een algemeen belang' kan spelen dat niet bestaat uit een

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
De samenstelling van de bevolking staat borg voor een zeer open sfeer

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
Bij zijn installatie in maart 1984 kreeg de RAT in zijn huidige samenstelling van Minister Poma de opdracht het theaterdecreet (het beleid dus, niet het landschap) opnieuw kritisch te bekijken...Wanneer men zich niet meer kan vastklampen aan categorieën en bepalingen wordt de behoefte aan deskundigheid en engagement nog belangrijker, bovendien veronderstelt dit een samenstelling van het

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Alex Mallems DIALOGEN samenstelling, vormgeving en regie: Cis Bierinckx; acteurs: Jolente de Keersmaeker, Damiaan de Schrijver, Waas Gramser, Erik Martens, Jan de Backer, Cis en Alfons

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
De mooiste scènes hierin waren-zonder ironie-het langzaam opbrandende manuscript van Lövborg in het haardvuur, en de weder-samenstelling van Lövborgs notities door Tesman en Elvsted, onder een

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay, Marianne Van Kerkhoven • Het opheffen van subsidies zou een schok...
samenstelling van de RAT- het theater politiseert...Het publiek was in zijn sociaal-economische samenstelling ongeveer hetzelfde als hier

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Gezelschappen opgericht door Lecoq'ers zijn, net als de studentenpopulatie van de school zelf, vaak internationaal van samenstelling

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Epigonenteater af; Need Company op
De samenstelling van de groep Epigonenteater wisselde vaak van produktie tot produktie; in Reeds gewond stonden zes performers op de scène; in dE demonstratie speelden veertien acteurs en muzikanten

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
samenstelling van het team; een en ander diende zeker te vlug te gebeuren, toch werd deze Strindberg-avond een boeiende gebeurtenis, die in de annalen van de Korrekelder als een hoopvolle wending mag worden

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
Maar ook daar bleef de fundamentele discussie "volstrekt afwezig". Hij denkt dat de regionalistische samenstelling van die raad (waar de vertegenwoordigers van Gent in het voorstel van T 68 een

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
Etcetera 20) 11 juni 1988 De samenstelling van de nieuwe Raad van Advies voor de Toneelkunst wordt in de pers bekendgemaakt...1988 "Uit de pers mochten wij vernemen dat de Vlaamse Executieve de samenstelling van de nieuwe Raad van Advies voor de Toneelspeelkunst heeft goedgekeurd...De samenstelling van de nieuwe RAT en de subsidies voor het seizoen 1988-1989 werden in juni bekendgemaakt

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
Het KNS-gezelschap is, na het beleven van een artistiek dieptepunt enkele seizoenen terug, niet ingrijpend in zijn samenstelling gewijzigd en de inbreng van gastregisseurs, die nu eens komen en dan

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
Hoe, wanneer en door wie er beslist wordt over de samenstelling van de RAT daarentegen is een groot vraagteken...Zonder dieper in te gaan op de Nederlandse beleidspraktijk vallen uit het Nederlandse model toch enkele aanwijzingen te distilleren: 1. het is evident dat in de samenstelling van de RAT...30 (4-6-86) vraagtekens geplaatst heeft bij de zware hypotheek die het Cultuurpact op de samenstelling van de RAT legt: "Er dient nader overleg gepleegd over de manier waarop de Raad wordt

Nr. 24, December 1988 • Beath Fäh • DE OCEAANSURFER
hebben allemaal dezelfde samenstelling, leder van ons kan de krant halen, in het Book of Records staat er een die het veel makkelijker heeft

Nr. 24, December 1988 • Klaas Tindemans • Chris Lomme: "Ik heb een tweede adem...
De samenstelling van de RAT is terecht zwaar gecontesteerd

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
Rechts: Cerceau (School of Drama Art). ge instelling, doch door de internationale samenstelling van de leerlingen-groep worden door de beide docenten tijdens de lessen vier talen gebruikt

Nr. 26, Juni 1989 • Pol Arias • Russisch theater in 1989
Opnieuw werd alles vastgelegd volgend 'plan'. Het aantal gezelschappen, de samenstelling ervan, het aantal produkties, het aantal creaties, de rolverdeling, de inkomsten, uitgaven

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
Spijtig is verder dat dit voorstel van decreet niets doet aan het partijpolitieke of anderszins verzuilde gesjoemel rond de Raad van Advies: samenstelling en functie blijven identiek...Dit ondanks het feit dat de Raad van Advies in haar vorige samenstelling in 1988 in haar eindadvies stelde: "...een aangepaste beheersvorm (is) een absolute voorwaarde

Nr. 26, Juni 1989 • Luk Van den Dries • STAD & THEATER
De eerste zorg van vele theaterdirecteurs is de samenstelling van het repertoire, met als het kan zoveel mogelijk creaties van buitenlandse stukken, en de ontdekking van eigen nieuw auteurstalent


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK