Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


36 document(en) met "Site voor" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 18, Juni 1987 • Luk Van den Dries • Ook het Israëlische volk is niet heilig
Joshua Sobol: "Er is een enorme belangstelling voor de hedendaagse cultuur in Israël, vooral voor literatuur en theater...Er heerst een grote mate van betrokkenheid met het politieke gebeuren, men voelt aan dat elke keuze uitermate belangrijk is voor ons bestaan, voor de toekomst van de staat...Het verbale element neemt daar een bijzondere plaats in, maar nog belangrijker voor mij is het transformatieproces van het ene personage in een ander, in die mate dat het ook als thema in mijn werk

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven • In het brandpunt
De voor Varkensstal gekozen 'site' was een ruimte onder een viaduct op één van de drukste kruispunten van de Antwerpse binnenstad...Op grond daarvan vragen ze zich af hoe Shell zich moet opstellen in het geval sociale waarden nog wel blijven gelden én in het geval dat niet meer zo is. Terwijl ze dat voor een groot deel zelf kunnen...Het KLM-project Dat doorgaan in die eigen manier van produceren wil voor mij zeggen: écht kiezen voor het bouwen van die eigen locaties of echt kiezen voor die fabrieksprojecten

Nr. 63, Maart 1998 • Günther Samson, Jan Van Looy • Shakespeares Globe
1970 werd op de Banksite, aan de Thames, 1.2 hectare vrijgemaakt voor de wederopbouw, op 200 yards van de oorspronkelijke site...Het hangt er alleen van af voor welke Shakespeare je kiest...Voor deze openingszomer werd ondermeer een Macbeth gespeeld door het Johannesburg Civic Theatre

Nr. 71, Maart 2000 • André Lepecki • Wakker worden!
als een krachtbron voor het herscheppen van het hele sociale continuüm katapulteert...Het is echter een spiegel die niet weerkaatst, een zwart scherm dat de blik weigert te spiegelen en dat de voor de hand liggende identificatie van aanwezigheid en zichtbaarheid onmogelijk maakt...Zowel hoop als lof voor 'het nieuwe' maken deel uit van de inertie van de taal en van de economie in onze modern(istisch)e discours in de kunstwereld (om mode en consumptie niet te noemen). Maar zoals

Nr. 73, Januari 2000 • Marleen Baeten • Het gedachtenisgehalte van ruis
Voor Jean Luc Ducourt, die na meer dan tien jaar podiumervaring het dansen gedurende een tiental jaar voor bekeken hield, is deze 'audio-dance'-voorstelling ongetwijfeld ook een onderzoek naar de...Hoewel ook het dansvlak zich onder de blote hemel bevindt, voel ik me zowel letterlijk als figuurlijk in de kou gezet door deze voor zichzelf dansende man binnen zijn beschermende omheining...Ik zou de tekst willen horen in plaats van deze nietszeggende woorden en voor de hand liggende geluiden

Nr. 74, December 2000 • Pieter T'Jonck • De kijker, de acteur, het stuk, de...
Het subject dat Barr voor ogen had, en in zekere zin ook creëerde, was het autonome, zelfbewuste subject dat zuiver esthetische, tijdloos schone objecten, vrij van elke maatschappelijke of politieke...Het abstract-expressionisme van Francis was in die zin allerminst een provocatie aan het adres van een overjaars publiek dat plaats moest ruimen voor een ander (al zal Mortier wellicht wel enige...Moet hieruit dan besloten worden dat de authentieke theatermaker in het zog van de 'site-specific art' maar zo snel mogelijk zijn biezen moet pakken en ergens buiten het theater moet gaan werken

Nr. 76, Maart 2001 • An van Dienderen • Het lichaam - site voor de antropologische...
Terwijl Marilyn koos voor een thematische bundeling van verschillende getuigenissen, heb ik het interview van de choreograaf José Besprosvany eruit gelicht om er Site, een topografisch...Site, een topografisch portret In de film Site heb ik gepoogd het interview met José Besprosvany over uitsluiting, objectivering en recuperatie te verwerken in documentaire beelden...uit The site of memory, Tony Morrison, 1990). Zoals de metafoor van Morrison treffend verbeeldt, kan je identiteit als een ‘site’ lezen

Nr. 76, Maart 2001 • 
Het lichaam - Site voor de antropologische blik Cineaste An van Dienderen over de retoriek van antropologische documentaires en over het portret dat zij maakte van choreograaf José Besprosvany...Culturele centra new look Minister Bert Anciaux heeft een ontwerpdecreet klaar voor de culturele centra en voor het gemeentelijk cultuurbeleid...Marianne Van Kerkhoven houdt een pleidooi voor veelheid

Nr. 75, Maart 2001 • Loek Zonneveld • Het lange sterven
ze ons in de voorbije jaren confronteerde met haar fascinatie voor de diverse leden van de band Velvet Underground, met haar liefde voor de schrijver en vooral de mens Godfried Bomans, of met haar...interesse voor experimenten met drugs en performance, ze zoog haar publiek iedere keer opnieuw haar binnenwereld in, als een bezweringsritueel voor de angsten die ze tijdelijk (en bepaald niet alleen voor de...Nou ja, gewoon – het speelvlak is helemaal dichtgebouwd: rechts voor een keuken, rechts achter een douche, midden achter een gemeenschappelijke woonruimte, midden voor een gedekte lange tafel, links

Nr. 77, Juni 2001 • Rudi Laermans • De kunstenaar, de stad en Brussel
De band met Brussel veruitwendigt zich dan ook voor alles in de site aan de Van Volxemlaan...Als De Keersmaeker dus voor Brussel kiest, opteert ze in de eerste plaats voor die stad als een relatief contingente werkplaats...Dietvorst koos en kiest dus ook voor Brussel, ja engageert zich als kunstenares binnen én voor een verfomfaaid stadsdeel

Nr. 78, Januari 2001 • Matthew Naguire, Jim Ciayburgh, Dries Moreels • Transatlantische vragen: Een jaar e-mailcorrespondentie tussen Matthew...
Hartelijke groeten, Matthew zaterdag 9 december 2000 Beste Matthew, transparantie is voor mij synoniem geworden met 'geen aandacht op zichzelf trekkend'. Is dit alles niet zoals het 'condo-/co...Je kent mijn voorliefde sinds lang voor neutraliteit als startpunt voor elk design, en ik ben niet zo zeker of de manier waarop we dat gebruiken transparantie is of reflectie...Je kent mijn voorliefde sinds lang voor neutraliteit als startpunt voor elk design

Nr. 79, December 2001 • (advertentie)
WEBSITE De site biedt naast de online-databank een reeks links naar professionele organisaties voor podiumkunsten in binnen- en buitenland, een link naar de digitale theaterjaarboeken vanaf...andere informatie van producenten en receptieve organisaties) • videocollectie (voor het bekijken van video's maakt u best een afspraak) • Fotoarchief • Affichearchief Consulteer onze

Nr. 80, Februari 2002 • Meereizen met de windstilte: NO WIND. NO...
Hun werk kan alsnog 'site-specifiek' genoemd worden doordat het 'theater' als site behandeld wordt: onderzocht als inspiratiebron (of één van de inspiratiebronnen) voor het werk én gebruikt als...belangstelling voor filosofie, epistemologie, toegepast en fundamenteel onderzoek naar het eigen medium (zie mijn artikel in Etcetera 79). De vraag is echter of dit voor de wetenschappers en critici enkel een hobby...Maar het pretendeert ook geen academisch of specialistisch werk te zijn, en het is in elk geval een rijke en actuele gids voor wie een introductie in het spannendste choreografisch werk van het moment

Nr. 83, Januari 2002 • (personalia)
Griet Op de Beeck werkte als dramaturg voor Monty, jeugdtheatergezelschap luxemburg en Cie...Nikol Wellens is zakelijk leider van het Vlaams Theater Instituut en in die functie verantwoordelijk voor onderzoek & ontwikkeling podiumzaken en projectleider SITE BRUSSEL...Oude nummers (voor zover beschikbaar) 5.45 Euro per nummer + verzendkosten Betalingen Op rekening 433-1185601-92 bij de KBC te 1000 Brussel; voor Nederland op rekening

Nr. 87, Juni 2003 • Jeroen Peeters • Waarom al die vragen?: het interview als...
Nochtans zijn er vormen van gesprek denkbaar die het werk zelf als site van reflectie nemen, en via die weg uiteraard ook ideeën, intenties, het productionele kader, een artistieke en een ruimere...Ook hieruit spreekt een vurig pleidooi voor een kruisbestuiving van praktijk en theorie, voor een methode waar taal en lichaam op elkaar inwerken, en dus ook tegen disciplinering en de idee dat...Belangrijk voor de opbouw van Entretenir is de introductie van Charmatz' obsessie voor uiteenlopende danstechnieken: het is een vorm van fysieke kennis die het lichaam van de danser transformeert

Nr. 91, April 2004 • An van Dienderen • Collectiviteit in beeld: Het productieproces van The...
etcetera 91 ()!) O 47 Productieproces als kritische site A documentary aware ofits own artifice is one that remains sensitive to theflow between fact...Het leek haar het meest voor de hand liggende medium voor deze wijk, waar precies elke collectieve ervaring ontbrak...Hoewel Els deze crew uitnodigde op try-outs, en hen gevoelig en enthousiast maakte voor de wijk, bleef het erg moeilijk voor een onervaren regisseur om deze 'machine', zoals een crewlid het omschreef

Nr. 92, Juni 2004 • (advertentie)
Kennis en Wetenschap als een geschenk voor mensen van 10...Ism 5 voor 12 en ABC 2004...kunstencentrum voor kinderen t-ii jongeren en wordt gesubsidieerd clucir de Vlaamse Gemeenschap

Nr. 92, Juni 2004 • Rud Vanden Nest • De nutteloze helden: Cembloux van Ben Hamidou...
Voor België waren ze Fransen, voor Frankrijk goedkope huurlingen en voor Marokko handlangers van een zo goed als koloniale mogendheid...maar dit gespreksonderwerp wordt even later ingeruild voor de ontstaansgeschiedenis van het stuk en de geschiedenis tont court...het interview met onder andere Hamidou, op de site Go2war2.nl), veel meer dan het strelen van de eigen ijdelheid levert dat niet op

Nr. 95, Februari 2005 • Sons & Lumières onderstreept de noodzaak voor...
Het futurisme zorgde voor een breuk die naklank vond in kunststromingen zoals Fluxus (in de tentoonstelling eveneens onder het luik 'ruptu-res' gepresenteerd), maar ook op de latere noisescène en...Hun populariseren stond ook voor grensvervaging: deze groepen zochten de band met de beeldende kunsten op door met schilders en videomakers samen te werken en door zowel in galerieën als in rokerige...Voor het Centre Pompidou eindigt de geluidskunst van de twintigste eeuw echter ergens eindjaren 1960, begin jaren 1970

Nr. 95, Februari 2005 • ï tij, nog in de donkere
tij, nog in de donkere t niet over een site, maar over een artificieel levend rerken Ik bedoel de schrijver stuk geen afie zinnen, maar ? een biotoop gevuld met woorden ie hij dan tijdens een...Peter Verhelst heeft het in zijn tekst voor Philoctetes dan ook over de 'binnenlichamelijke' oorlogen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK