Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


26 document(en) met "Sloterdijk" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 49, April 1995 • Johan Reyniers • Nomaden over de grens van de taal
Er een analyse van maken, zoals Peter Sloterdijk dat heeft gedaan, is veel belangrijker

Nr. 64, Juni 1998 • Pascal Gielen, Kurt Vanhoutte • Theatermakers, biologen, Annemie Neyts en andere bricoleurs
Peter Sloterdijk: Kritiek van de cynische rede, De Arbeiderspers, Amsterdem, 1984, p. 238

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • 'I HAVE THIS GRIEF AND I DON'T...
Peter SLoterdijk definieert de categorische imperatief van de moderne tijd in kinetische termen: 'om voortdurend als wezens van de vooruitgang werkzaam te zijn moeten we alle situaties overwinnen...Het moderne project is een kinetische utopie, aldus Sloterdijk...Jean-François Lyotard, Heidegger en 'de joden', Kok Agora, 1999 * Jean-François Lyotard, Het onmenselijke, Kok Agora, 1992 * Peter Sloterdijk, Euro-taoïsme, De Arbeiderspers, 1991

Nr. 75, Maart 2001 • Clara Van den Broek • Een Waaslandwolf in Toneelland
Het is het levensgevoel dat Peter Sloterdijk in zijn Kritiek van de Cynische Rede beschrijft: ‘Al het positieve [b.v...11 Minotaurus uit Maria Salomé is het prototype van de cynische heerser die Sloterdijk in zijn boek beschrijft: ‘De cynische heerser licht zijn masker op, glimlacht tegen zijn zwakke...11 SLOTERDIJK, Peter, Kritiek van de Cynische Rede, Tinke Davids (vert

Nr. 80, Februari 2002 • Erwin Jans • Kritische intoxicaties: over cultuur, crisis en explosies
De klassieke theorie heeft of veronderstelt een dergelijk panoramisch uitzicht: 'De klassieke theorie is een duik in wijdse perspectieven', aldus Sloterdijk (p. 46). Wijdse perspectieven stoten echter...Veeleer wordt men "gegrepen" ("gepassioneerd"), of men wordt het niet', aldus Rudi Laermans (p. 158). Het is de haast lichamelijke koorts waarover Sloterdijk het heeft...Van de straat over de markt naar liet podium, Uitgeverij Van Halewyck, 2001 - Peter Sloterdijk, Essai d'intoxication volontaire, Calmann-Lévy, 1999 1. Rudi Laermans, Communicatie

Nr. 85, Februari 2003 • Kurt Vanhoutte • Machines op het middaguur: Werkverslag van de...
Panische cultuur Peter Sloterdijk vertelt hoe hij de dag na het ongeluk met de Challenger een lezing hield over criteria voor een postmoderne esthetica...Sloterdijk suggereert hiermee een samenhang van catastrofe en inzicht aan de basis van onze postmoderne tijd...Daarom wordt de student van Sloterdijk in verrukking gebracht door de explosie van het ruimtetuig

Nr. 87, Juni 2003 • Jeroen Laureyns • The medium is not the message: Performance...
Om de waarde van het cynisme te onderstrepen maken zowel Peter Sloterdijk als Michel Onfray een onderscheid tussen twee vormen van cynisme...De doordeweekse typering van het cynisme als een perverse trek van de mens valt onder de noemer van het vulgair cynisme bij Onfray en onder cynisme tout court bij Sloterdijk...Peter Sloterdijk, Kritiek van de cynische rede, Amsterdam, De Arbeiderspers, 1984

Nr. 88, September 2003 • Ellen Walraven • Theatraliteit losjes gebundeld
Sloterdijk stelt dat overzicht niet meer behoort tot het instrumentarium van het moderne denken maar dat het te bestuderen landschap bestaat uit een reeks explosies

Nr. 97, Juni 2005 • Thomas Crombez • Daddy's place : over avant-garde, blijmoedige kunst...
De lach is hier ‘zonder thuiskomst’, of, met een uitdrukking die Peter Sloterdijk aan Der Zauberberg van Thomas Mann ontleent, het is een lach als een ‘Pleuraschock’. Een mechanisch lachen waarvan je

Nr. 99, December 2005 • Ruggelings: Over de zwaarte van denkbeelden, blinde...
de inleidende beschouwingen bij deel twee van zijn Sferen-trilogie staat de Duitse filosoof Peter Sloterdijk stil bij de Atlas van Farnese, een beeld dat een filosofisch en politiek licht werpt op het...elkaar weten te paren.6 Sloterdijk vat dit samen in twee fundamentele vragen: 'Wie zou je moeten zijn om die hemelse bolschaal als een tegenoverliggend voorwerp te kunnen aanschouwen...Voor Sloterdijk is Atlas een voor-filosofische figuur die slechts een voorlopig wereldbeeld heeft, hij heeft nog niet de tegenwoordigheid van geest om de bol voor zich neer te zetten en de

Nr. 100, Februari 2006 • Anne Dekerk • Besmetting en immunologie: Tussen Sferen, echo’s en...
Tegenover de dictatuur van de bol –‘sphaira’ in het Oud-Grieks, en bijgevolg het stamwoord van ‘sfeer’– plaatst Sloterdijk de metafoor van het schuim, als een amorfe, oncontroleerbare structuur...Daar waar Fabre het binnen en buiten tussen mensen en de wereld (als kosmos, als taal) benadrukt, staan bij Sloterdijk in zijn bespreking van het dierlijke magnetisme vooral de binnen- en...Volgens Sloterdijk stuiten we echter op een sfeer

Nr. 100, Februari 2006 • (Inhoudstafel) • (Inhoudstafel)
Besmetting en immunologie: Tussen Sferen, echo’s en Histoire des larmes Anne Dekerk verloor zich in het filosofische magnum opus van Peter Sloterdijk ‘Sferen’ en koppelt zijn theorie

Nr. 101, April 2006 • 
Peter Sloterdijk, Eurotaoïstne...De 'trage ontologie' is een begrip van Gaston Bachelard, één van de gemeenschappelijke bronnen van Sloterdijk en Lepecki

Nr. 101, April 2006 • OVER ANDRÉ LEPECKI'S BOEK
moeten we alle situaties overwinnen waarin de mens een in zijn beweging geremd, een in zichzelf stilgelegd, een onvrij, een deerniswekkend vast-gelegd wezen is.' Peter sloterdijk' In Eurotaoïsme (1989...Voor Sloterdijk is kinetiek niet enkel de grond van de moderniteit, het is ook het grote ongedachte element in bestaande kritische theorieën en hij roept dan ook op tot het ontwerpen van een 'kritiek...De vraag waar Lepecki mee van wal steekt verbindt dat laatste met het motto van Sloterdijk boven deze tekst

Nr. 103, September 2006 • Jeroen Peeters • Verzwijgt de danser dat hij spreekt?
Precies om die redenen noemt Peter Sloterdijk het subject per definitie verdacht: ‘Onderdeel van de fundamentele suspectheid van het gewrocht dat subject heet, is de onbeantwoordbaarheid van de vraag...Peter Sloterdijk, Het kristalpaleis

Nr. 105, Februari 2007 • Anne Dekerk • Lexicon
Wanneer we het hebben over de Duitse filosoof Peter Sloterdijk en zijn befaamde literair-filosofische sferentrilogie kunnen we spreken van ‘schuimduiding’. Sloterdijk treedt hier op als een jongleur...vindt zichzelf steeds opnieuw uit en Sloterdijk komt tot de euforische conclusie dat totalitarisme op die manier onmogelijk wordt, vermits zo veel veranderlijke krachten weerstand bieden tegen de kracht van

Nr. 105, Februari 2007 • Christophe Van Gerrewey • Het dubbele verlangen van het theater
de termen van Sloterdijk: de globes van het laat-negentiende-eeuwse theater, met zijn duidelijke, grootse groeperingen van sociale klassen, zijn vernietigd ten voordele van geïndividualiseerd schuim

Nr. 105, Februari 2007 • Elke Van Campenhout • Edito
De Duitse filosoof Peter Sloterdijk spreekt in zijn magistrale epos ‘Sferen’ over de hedendaagse leefconditie als ‘schuim’. In tegenstelling tot de ‘bellen’, waarin je een individuele wereldvisie kon

Nr. 105, Februari 2007 • Kristien Van den Brande • Ondergaan van ruimte
Sloterdijk, Peter, Sferen I - Bellen en Sferen II – Globes, Uitgeverij Boom, Amsterdam, 2003...Sloterdijk,Peter, SphärenIII-Schäume,PluraleSphärologie, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 2004

Nr. 108, September 2007 • Lieve Dierckx • De zerk van ons verlangen
verantwoordelijkheid in wat Peter Sloterdijk omschrijft als het hyperkinetische project van de moderniteit waarin voortdurende en steeds snellere beweging motor en bestaansreden is. Wie in dat raderwerk verstrikt is, heeft...Sloterdijk zoals geciteerd in: Lepecki, André


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK