Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


111 document(en) met "Sociale School" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
Centraal staan het gevoelsleven en de morele code van jonge mensen die gebukt gaan onder de sociale en psychologische druk van kerk, school en ouders

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Ze zoeken sociale zekerheid in deze onzekere tijden...sinds jaren gedaan werden door grote, buitenlandse schouwburgen, Besson voorheen, Laroche weldra -; daar is de school die elk jaar 5 tot 10 jongeren aflevert, die niet worden opgeslorpt door de Brusselse

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
De oorlog was gedaan en ik kwam te weten dat Piscator, die ik fel bewonderde, in New York werkte aan de School for Social Research...Het eeuwige lijden moet je verbinden met het sociale lijden van de mens, het lijden door klasseverschillen, doordat je onderdrukt wordt door iemand die rrieer geld heeft dan jij

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Ze behoren tot de folklore van de sociale strijd met een verouderde formule maar met een ontegensprekelijke maatschappelijke functie...Hij geeft dramatische expressie aan de muziekacademie te Gentbrugge en op de sociale school te Gent

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Toen ik van school af was, probeerde ik een studiebeurs voor Polen vast te krijgen...onze Westerse kapitalistische wereld zijn zovele garanties voor sociale zekerheid en is theater zo een luxe-artikel dat dit goeddeels de bereidheid doodt om zich op zo een manier met iets bezig te

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Ik moet weer leren lezen zoals meester J. het mij geleerd heeft in de lagere school...Los van andere kunstrichtingen (de parallel met de dans), los van de sociale context (en hoe kan je de Wooster Group daar los van maken

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Evenmin stelt Schechner een concreet politiek programma voor om sociale onrechtvaardigheid te verhelpen; dat is 'politics of direct action'. Theater is 'politics of the imagination' en werkt met...Tegenover het recente elitaire en irrelevante personalisme (waar hij Gray van witwast) plaatst Schechner de aandacht voorde gemeenschap (de polis) en de constructie van sociale modellen...Sociale actie, de tegenhanger van Schechners postmodern theater, impliceert daarentegen rationele keuzes en de zinvolheid van actie

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Dat is in de eerste plaats een sociale promotie: de portier guenther heeft Doris, vrouw van de werkgever en van hoge komaf als partner bij het stijldansen...de onelegante uit kleedscène) elke charme ontnomen (Carmen Jonckheere speelt beide rollen met grote overtuigingskracht trouwens). Ook de sociale context wordt door de regisseur geweigerd...Er speelt zich een lang conflict af tussen de regels die het sociale spel beheersen en de opwellingen van het instinct

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Juul En dan dachten wij, dat die op school was he, of later op haar werk...Wat zegt u? Wat gebeurde er met die andere vrouw, Birgit ? (Hij wandelt rond met de 'micro') Wij zijn advokaten, geen psychologen, geen sociale helpers in de breedste zin

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Ondertussen hield Luk Van Brussel zich op school (het Xaveriuscollege in Borgerhout) met studententoneel bezig, hij ensceneerde o.a...Luk Van Brussel drukt deze atmosfeer zelf zo uit: "De decadentie van het individuele en sociale denken loopt uit op een failliet: de zege van de oppervlakkigheid

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
De sociale hiërarchie, bureaucratie en technologie bestendigen de sociale onrechtvaardigheid door de mens van zijn zelfbeschikkingsrecht en de natuurlijke levensomstandigheden te beroven...De mythe van de natuurlijke gewelddadigheid laat toe dat mensen zich gedragen als kannibalen ofwel maakt de sociale moraal van hen spoken, slaapwandelaars, zombies, levende doden, gekken of blinden...Bonds 'rationeel' theater primeert uiteraard de analyse --hij noemt zijn stukken dramatiseringen van een analyse in plaats van een verhaal - hoewel de analyse nooit de sociale werkelijkheid mag

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Madame sociale, Immihan en Fatima af Yusuf drinkt zijn thee verder en werkt verder aan zijn stoel Deur slaat toe...Ik ook, madame sociale...Dan doppen, madame sociale

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Het sociale stigma bepaalde meteen ook de neergang van de creativiteit (of was het omgekeerd...Dat niet hetzelfde gebeurde met de 'Duitse' school en meer in het bijzonder met de Laban-stijl, zou inderdaad kunnen te wijten zijn aan politieke gebeurtenissen (1). In landen daarentegen met...kreeg een klassieke dansopleiding en doorliep daarna Béjart's Mudra-school

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
beter de NTG-school...dat landschap plaatst Bourdet zeer precies omlijnde figuren: ieder karakter drukt in elk detail van zijn kledij of zijn kapsel zijn sociale functie uit

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Het buitenland moest naar school en over het toneelspelen 'denken', maar Vlamingen hadden genoeg aan 'hun hart'. Het gemoed was de voornaamste troef van de Vlaming; techniek, rede, analyse: dat liet...Het sociale kader van een toneelstuk kreeg geen enkele taalkundige aandacht, want de toneelkunstenaar moest zich richten naar de schoolmeesters in de zaal

Nr. 12, Januari 1985 • Frieda Pittoors • HADEWYCH
Net als toen op school, toen ze naar voren liep). De vloer is verder donker...Deze tijd doet de historische konventies, noodzakelijk gemaakt door het sociale leven, uit elkaar springen...Van de slag doet hij ook de sociale konventies uit elkaar springen

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
Op school was hij dus Steve Rogers...Zich aansluiten bij sociale bewegingen ligt hem trouwens niet: hij is tezeer een individualist, doordrongen van de viriele "frontier "-ethiek

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
verdenking die per definitie op alles rust wat van over de grens komt, en de idee van de "geistige Landesverteidigung". Als Zwitsers burger wordt van je verwacht dat je onvoorwaardelijk het politiek-sociale...De andere vertoningen kwamen tot stand onder de leiding van leraars van de school zelf (een van hen doceert zelfs wiskunde). Het meest verheugende aspect van deze voorstellingen is dat zij...De anders "school" werkt net andersom: de kostuums zijn geen aanleiding om theater te spelen, maar het theater vraagt (ondermeer) naar decors en kostuums

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
de terminologie van de tijd wilde de school regisseurs en acteurs opleiden voor een "gemeenschapskunst" en "een nieuwe orde op toneelgebied" (2). De school bestond slechts twee jaar en vormde mensen...Kan een school goede minnaars maken, of beperkt men zich tot standjes, de blote techniek...Alle drie zijn ze aangewezen op de marge, al is dat niet hun schuld, noch die van de school

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
De leden (eerst vier, nu drie) zijn allen oudleerlingen van de Ecole Jacques Le-coq, de befaamde Parijse mime-school...De beste reclame voor de school bestaat trouwens uit voorstellingen van oud-leerlingen...Gezelschappen opgericht door Lecoq'ers zijn, net als de studentenpopulatie van de school zelf, vaak internationaal van samenstelling


Toon volgende resultaten