Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "Squat voor "Nr. 3, Juni 1983 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
Brussel is daarbij een vaste stopplaats: daar zorgen vooral het Théâtre 140 en recentelijk het Kaaitheater voor...de produkties die de auteur heeft bijgewoond worden chronologisch gevolgd, soms uitvoerig beschreven of gesynthetiseerd tot de relevantste beelden en thema's, met veel aandacht voor de gebruikte...Robert Wilson, Suzanne Hellmuth and Jock Reynolds, Soon 3, The Structuralist Workshop, Richard Foreman, The Wooster Group en Squat Theatre

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Callens • KAAITHEATER
Wat niet belet dat hij Barthes en Derrida diezelfde inzichten gunt door te verwijzen naar hun interesse voor de "denkbeeldige macht van theater" en dat hij grondig vertrouwd is met het werk van deze...Blau slaagt er nochtans in zijn reflecties te betrek ken op twintig jaar theateractiviteit (1960-80), Wilson, Foreman, Bausch, Chéreau, Mnouchkine, Müller en Squat incluis...Blau's boek bewijst dat, mits onderlegdheid en inspanning, theaterkritiek gewaagd kan zijn aan de 'elitaire' en meer gewaardeerde literaire kritiek; dat ze een forum kan zijn voor recente

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Op een moment dat theaterland België voor het buitenland nog steeds synoniem is voor het tien jaar oude Mistero Buffo (dat ook al buiten de bestaande structuren tot stand kwam), presenteert het...Haar figuur zelf, in een gele jekker, beweegt zich over het toneel alsof Verdin er pas gisteren voor het eerst is opgestapt en nu ontdekt dat ze er geen talent voor heeft...Ik voel dat elke actie zin heeft, niet voor het publiek maar voor de acteurs op de scène

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Gaan jullie de planning voor het volgende seizoen nog ondersteboven smijten ? "Voor volgend seizoen kan het niet veranderen...De confrontatie met een voor ons relatief onbekende manier van denken over theater is heel vruchtbaar geweest, voor ons denken in elk geval...Hij ijvert voor holisme en planetarisme zonder daarbij pluralisme uit te sluiten

Nr. 4, September 1983 • Johan Callens • De politiek van de verbeelding
Evenmin stelt Schechner een concreet politiek programma voor om sociale onrechtvaardigheid te verhelpen; dat is 'politics of direct action'. Theater is 'politics of the imagination' en werkt met...Hij ijvert voor holisme en planetarisme zonder daarbij pluralisme uit te sluiten...Zijn relaas over hoe Squat in Pig, Chiid, Fire

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Het 'experimentele' karakter van de vertoning is voor een Europeaan niet erg groot, want het lijkt in zijn vorm, die zo typisch was voor de late jaren zestig, een gezellige, virtuoze brok nostalgie...Met groot respect voor de Indische cultuur en traditie wordt er een voor westerse toeschouwers onmiddellijk toegankelijk en boeiend verhaal verteld...Dé blikvanger was Squat Theatre uit New York, in 1979 nog goed voor een rel met het Brussels stadsbestuur n.a.v

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
Wat voor Franz Marijnen de katholieke kerk is, dat is voor Jean-Pierre De Decker het huwelijksce-remonieel...Voor de voortzetters van Squat Theatre is het wonder ondertussen geschied: Dreamland Burns betekende hun doorbraak...Deze diepere bezinning over het medium is voor hein nooit het excuus om de weg van het ijle elitisme in te slaan

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
gespreksronde Reagan-Gorbatsjov in Genève), met de beschikbare financiële middelen ook (de Kirovtournee koste 10 miljoen dollar). Hoofdprobleem voor Rosas waren de werkvergunningen voor de technici...Ik had Gor-don al eerder gezien in vrij lege Pa-rij se banlieue-theaterzalen, maar nu hij een thuismatch speelt, is het werk voor het talrijke BAM-publiek en voor mij bijzonder overtuigend...Niet voor niets werden groepen als Wooster, Mabou Mines, Squat, Ar-mitage nog nooit door BAM uitgenodigd

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Sire, er zijn geen grenzen meer
beperken zich niet tot het eigen landsgedeelte; bij Varia werken Vlaamse vormgevers; Tillemans zakt al langer af naar Brussel; J.M.Piemme deed voor de enscenering van zijn eerste stuk Neige en...Uitgangspunt voor de opleiding in Luik is dat de acteur op een zeer heterogene praktijk zal botsen, we willen hem daarom een basis geven waarmee hij zelf verder op zoek kan gaan en hem tegelijk ook...Stalin is voor mij het symbool van de verzoening, de rede, het constructieve offer; én van het verraad aan zichzelf en het gestelde doel

Nr. 23, September 1988 • Wim Van Gansbeke • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Vermoedelijk ook een nieuwe en hopelijk een inspirerende ervaring voor Discordia, een groep die -- ondanks alles wat ik hierboven formuleerde -- voor de komende tijd misschien toch niet zou misstaan...Ik schrijf de titel hier voor het laatst -- en voor de duidelijkheid -- met zijn fout tegen de Duitse grammatica...Er bleken noch voor een opvoering van dit stuk, noch voor de manier waarop dat gebeurde, ernstige of dwingende redenen

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
De kleine stad Nancy werd jarenlang de pleisterplaats voor wie in kort bestek wou kennismaken met de nieuwste ontwikkelingen in het theater: van Squat tot Bob Wilson, van Camera Obscura tot Jan Fabre...Singel zorgde voor Kantor, Mortier voor Chéreau, De Greef voor Wilson, samen brachten ze Sellars, enz...theatermarge toch een fenomeen van de jaren '70, idem voor de festivals die daarvan een emanatie waren; aan de anderekant is het Kaaibudget te beperkt voor een grotere opzet, voor een evenementkalender, voor

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Koudwatervrees voor de radicale lectuur
verhoudingen die je te zien krijgt (of juist niet). Gelukkig kiest Jappe Claes niet voor het pathetisch einde van Michael Frayn - Platonov die zich voor de trein gooit die je heel het tweede deel al hoorde...Jappe Claes en Michel Gerd Peter kiezen voor sfeer, niet voor betekenis, en hun gebrek aan smaak (de schoolbankjes, de bomen) tast ook de sfeer - zelfs al is het de verkeerde - aan...voor fundamentele twijfels, maar je kan Tsjechows reële engagement ook als een perspectief voor zijn personages beschouwen en ze op die wijze losmaken uit hun kleinburgerlijke navelstaren

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Hopelijk was deze produktie een broodnodig leerproces om de overgang van klein- naar grootschaligheid te kunnen voltooien en zal Squat voor Killing Time de balans weer in evenwicht brengen...Zo zorgt de chaos paradoxaal genoeg voor een bepaalde wetmatigheid, voor een zekere orde en regelmaat in haar leven, want ze vindt het heerlijk dat de kinderen er zijn...Heerlijk staat voor relaties die stuk voor stuk onderhevig zijn aan ontbinding, elk "februarigroen" is gedoemd te verdwijnen nog voor de lente is aangebroken

Nr. 27, September 1989 • Inhoudstafel
fl.120; te storten op KB-rekening nummer 433-1069951-66 van Etcetera, Abonnementendienst, Visverkoperstraat 13, bus 13,1000 Brussel; voor Nederland: Amrobank 47.29.50.312 Losse nummers kosten...vormde voor interne en externe conflicten rond het nieuwe operahuis, heeft nu aangekondigd vervroegd uit de Munt te vertrekken...54 In de Kroniek een verslag van het zomers festivalleven in Hamburg, Avignon en Brussel, recensies van De Grenssteen van Dito Dito, L Train to Eldorado van het Squat Theatre, Die

Nr. 31, September 1990 • (advertentie)
Hongarije gevluchte oprichters van het fameuze Squat Theatre) zich zijn grootmoeder, die hij zelf speelt...Gorik Lindemans / Wendy Maharry / Thierry De Mey / Emilien Sanou Passe-Rartout geldig voor alle voorstellingen gedurende het ganse seizoen : 2.900 fr

Nr. 32, December 1990 • Erwin Jans, Dirk Verstockt • Love Theater
Het feit bijvoorbeeld dat Seth heel wat jonger is en dus op een compleet andere manier naar het komende en voorbije kijkt, omdat hij nog meer voor zich heeft dan er achter hem ligt...Voor haar is het niet belangrijk hoe goed zij er op de scène uitziet, maar dit soort leren verrast haar en is heel belangrijk voor haar...Dat was wel belangrijk voor mij gedurende de periode dat ik met Squat werkte, wat een heel ander avontuur was

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
Misschien gewoon doordat zich even dat moment van onveiligheid installeert, waardoor je super alert wordt voor elk beeld, voor elk geluid dat zich rondom je voordoet...Er zijn nauwelijks nog stilzwijgend afgesproken conventies tussen op en voor de scène, alleen dat voor de scène mag lachen en voor het overige eigenlijk zijn smoel moet houden (maar dan zou het wel de...Maar in Dirks programma was ook plaats voor pop- en rockconcerten (met feilloze speurzin haalde hij jong poptalent naar Brussel, voor het internationale erkenning kreeg), voor wereldmuziek (lang voor

Nr. 49, April 1995 • Peter De Jonge • Privé-domein
Bij het kwartet vijftigers (of ongeveer) Halasz-Abramovic-Lamers-Chaikin is de monoloog geen commentaar stuk op het wereldgebeuren, maar een vrijplaats voor de enscenering van het Ik...Halasz laat Gogols tekst voor wat hij is en neemt de voorstelling in handen...Met verrassend heldere stem leest hij de tekst die de toeschouwer zich even tevoren misschien verbeeldde, het gedicht What is the Word dat Beckett voor Chaikin schreef: What is the word there