Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


19 document(en) met "States van"Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
onmacht van de Arbeiders of de Anti-Dallas Ik hou van het klassieke, goedgemaakte toneelstuk omdat het dank zij zijn gesloten en op de voortgang van het verhaal geaxeerde vorm bijzonder goed in staat...Aan mijn lijstje prima arbeidersklasse-verhalen, dat onder andere bestaat uit Het gezin van Pamel, Op Hoop van Zege en Groenten uit Balen, is sinds kort Het Schroot van de Vera-Cruz van Jo Coppens...Dat geurtje van daarboven komt uit de richting van het ministerie van cultuur dat zich persoonlijk heeft ingezet om dit gezelschap een tournee aan te bieden in Vlaanderen

Nr. 19, September 1987 • Leen Thielemans • De kapitein verliet als eerste het zinkende...
Het artistieke hoogtepunt van deze eerste etappe was de enscenering van The Constant Prince, gebaseerd op een 17e-eeuws theaterstuk van Calderon de la Barca, waarin Cieslak de verpersoonlijking van de...De synthese van dit experiment leidde tot de realisatie van het Holiday-principe; ver van elke theatrale realiteit en in de vorm van een nachtspel bij padvinders...Door samenwerking met bewoners van alle continenten, met leden van verschillende culturen, bij voorkeur specialisten van zogenaamd typisch primaire technieken, wou Grotowski komen tot het beleven van

Nr. 25, Maart 1989 • Alexander Baervoets • Mark Morris een kruis voor De Munt?
Tussenin bracht Morris zelf een 'opkikkertje': Ten Suggestions, op muziek van Alexander Tcherepnin, de Bagatelles, opus 5. Van een bagatel gesproken...Een deel van het publiek vond de hevig geaffecteerde gesticulaties van de danser-'choreograaf' niet van humor gespeend...Het is toch eigenaardig dat hij zowat in alle elementen van opera belang stelt -- zowel muziek, zang, koor, decor en licht, als regie -- maar het aandeel van de dans in opera volledig miskent

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Peter De Jonge • Revolte onder het promenadedek
Dat de technische staf opzichtig naast de kiosk zit is geen toegeving aan de eisen van de natuurlijkheid en het spelen zonder coulissen, maar een enscenering van de grammatica van The Wooster Group...Nabijheid is geen fysieke nabijheid meer, aangezicht tot aangezicht, maar is van de orde van de nabijheid van Internet en e-mail correspondenten of van een intercontinentaal telefoongesprek...Jones brengt in de praktijk wat hij in de States van de blanken geleerd heeft en voelt zich ver verheven boven het primitivisme en bijgeloof van zijn zwarte onderdanen

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven, Pascal Gielen • Het kostbare theaterarchief van de BRTN
Dat festival was een geschenk' van de Opera van Hamburg aan de stad Recklinghausen omdat die de Hamburgse schouwburg tijdens de oorlog van steenkool had voorzien...van Sam Bogaerts; van Frieda Pittoors die als kind in De Wonderdoenster van William Gibson in de kns speelde... Tot diegenen die ons de ogen hebben geopend behoort zeker Tone Brulin...Edinburgh waren ook Amerikaanse auteurs als Edward Albee, Arthur Kopit en Jack Gelber, de auteur van The Connection, één van de eerste producties van het Living Theater

Nr. 65, Januari 1998 • Inhoudstafel
Samenvallen met wat je denkt Marianne Van Kerkhoven over de werkmethode van regisseur Jan Ritsema 11 Theater van de vervuiling Koen Tachelet over Giulio Cesare van de Societas...Raffaello Sanzio 15 Een verlangen naar onsterfelijkheid Marleen Baeten over Weg van Josse De Pauw en Kung Fu van Victoria 21 Hoe moeilijk is het om de anarchie van de werkelijkheid te...Ellen R. Van't Hof over de Klompendans, gedanst door nazaten van Nederlandse immigranten in de States 35 Multiculti als lifestyle voor linkse bourgeois Sigurd D'Hondt over

Nr. 65, Januari 1998 • Ellen R. Van't Hof • Holland, Michigan
Ellen R. Van't Hof over de Klompendans, gedanst door nazaten van Nederlandse immigranten in de States...Als authenticiteit enkel op deze wijze gedefinieerd kan worden, dan is, op basis van mijn conclusie en van de getuigenis van de Nederlandse dansexperts in Amsterdam dat de Tulip Time Klompendans niet...Ja, omdat zij ontstaan vanuit de gemeenschappelijke waarden van een volk, de sociale rol vervullen van het volk te verenigen en een uitdrukking zijn van de trots van hun erfenis zowel tussen henzelf

Nr. 68, Juni 1999 • Koen Gisen, Marleen Baeten • Popmuziek in Vlaanderen!?
Tot zijn protégés behoren onder andere Zita Swoon, de ophefmakende band van voormalig dEus-bassist Stef Kamil Carlens, en de éénvrouwsformatie van Rock-Rallyfinaliste en actrice An Pierlé...Grappig, gisteren een disco-cd gekocht in Londen, en daar staat een nummer op van Two Man Sound, de vroegere band van Lou Depryck, dat in 1979 in Engeland in de top-40 heeft gestaan...En per slot van rekening, we zijn hier bezig over een klein segment van de popcultuur

Nr. 68, Juni 1999 • Gerrit Six • Kunst als product en kunst als activiteit
meer energie in het verwerven van subsidie wordt gestoken, en dat ten koste van het echte creatieve proces...Geert Opsomer & Marianne Van Kerkhoven (redactie) Een verzameling essays, een neerslag van het gelijknamige colloquium op het Theaterfestival 1997 over de erfenis van Bertolt Brecht...Els Baeten (auteur) Een uitgebreide studie van de beleidsinstrumenten van de Vlaamse overheid voor de uitstraling van de cultuur in het buitenland

Nr. 77, Juni 2001 • Pieter T'Jonck, Marleen Baeten • KUNST MET GATEN
De formule van Altered States is uiteraard geknipt voor een tiendaags festival, maar ook in andere contexten kunnen oplossingen gevonden worden om te 'humaniseren' wat moeilijk lijkt...Om het even of het een tastbaar kunstwerk is, zoals een schilderij van Luc Tuymans, of een efemere installatie met nevelmachines van Ann Veronica Janssens; niet tastbaar maar met een hoge visuele...Ik vond Metro>Polis een geslaagd project omwille van de hoge mate van infiltratie van de meeste kunstwerken in de metrocontext

Nr. 78, Januari 2001 • (inhoud)
State of the Joeng / Het Theaterfestival 2001 'De jonge garde heeft het te goed, ze heeft te veel mogelijkheden, ze maakt vrijblijvend theater,...' Domien Van Der Meiren, Clara Van den Broek...en Adriaan Van den Hoof & Wouter Hendrickx riposteren in hun 'states of the union'. LICHT Wat is licht...DE VIER KOLOMMEN 55 De mooie hartstocht van weleer Loek Zonneveld over Rosmersholm van Ibsen, in de regie van Peter Zadek

Nr. 80, Februari 2002 • Elke Van Campenhout • Terug naar de bron, terug naar de...
En net zomin als het inschakelen van tijdelijke themaprojecten de leemte kan verdoezelen die het opgelegde productiege-richte beleid van de kunstencentra en cultuurhuizen veroorzaakt...Je bent jezelf, en de Ander van jezelf en de Ander van een onbekende geschiedenis (die trouwens de geschiedenis is van Davis Freeman zelf). Op dat ogenblik neemt performer Lilia Mestre het...Het offerritueel van de theatrale voorstellingselementen in een opeenhoping van kaarsen, boeken, cd's, lampen,... Op een bepaald moment creëren de beide dansers een herinneringsmachine

Nr. 99, December 2005 • Maaike Bleeker • Moet theater de wereld redden?: Over We...
Over We Are All Marlene Dietrich for van Erna Omarsdottir en Emil Hrvatin Het programmaboekje van We are all Mariene Dietrich FOR van Erna Omarsdottir en Emil Hrvatin is blauw en ziet er uit...Dit onvermogen vormt de 'andere kant' van de constructie van het scenario waarin Dutchbat de rol van tragische held krijgt toebedeeld...Je zou haast vergeten dat er van fighting the war geen sprake is. Het stukje interview met Nicholas Kurtz is onderdeel van een reeks fragmenten van interviews met Amerikaanse soldaten die

Nr. 100, Februari 2006 • Critical Art Ensemble • Bioverzet
voorbeeld van het publieke ontzag voor de intellectuele moeilijkheid van de wetenschappen en hun gescheiden status van het alledaagse leven...uitkomst van de proeven, moet je geen doctor in ethiek zijn om te weten dat dit een overtreding is van de wetenschappelijke gedragscodes, omdat hier een belangenconflict speelt dat de interpretatie van de data...Op dit ogenblik zijn de biotechnische ondernemingen de voornaamste – indien niet de enige – aanvoerders van data voor de Environmental Protection Agency en het United States Department of Agriculture

Nr. 103, September 2006 • Jeroen Peeters • Verzwijgt de danser dat hij spreekt?
Van oudsher blijkt de gebiedende dwang – of die nu innerlijk en affectief of uiterlijk en sociaal van aard is – de krachtigste agens van de ontremming te zijn...het luisteren en de herinnering, de verhouding van object en subject, het individu en het sociale, live-compositie en scores, beweging, zwaartekracht, states, gebaren en tekens...Een bonte compilatie van notities, programmateksten en briefwisseling werpt een boeiend licht op Gehmachers manier van denken en werken, evenals de bijdrage van Gehmacher zelf, waarin hij simpele

Nr. 103, September 2006 • Volkmar Sigusch • Neoseksualiteiten
Die jaren getuigden van de onttroning van Koning Seks: de veroordeling van alle voordien be- staande seksuele relaties als pathologisch of, om meer precies te zijn, normopathisch en van de happy...Ik verwijs naar de gecombineerde processen van dissociatie en associatie van het oude veld van seksualiteit, de dispersie van seksuele fragmenten en de diversificatie van seksuele relaties die in de...Het scheiden van de reproductie en de seksuele sfeer representeert een soort ‘tweede cultu- rele geboorte’ van seksualiteit – het ontluiken van een schijnbaar autonome, ‘pure’ vorm van seksualiteit

Nr. 108, September 2007 • Wouter Hillaert • Strindberg nog steeds niet dood. Het Zweeds...
Ook Drömmer om att dö (Ik droom van sterven – tekst van Dennis Magnusson voor Teater Terrier uit Malmö), Nu är du gud igen (Nu ben jij weer God – tekst van Anders Duus voor het reizende Unga Riks...Zo bekende Angereds Teater zich voor The mental states of Gothenburg tot de internationaal toenemende interesse voor ‘verbatim theatre’: letterlijk overgenomen antwoorden van Gotenburgse jongeren...De ondergang van de vader in Vinter snart, het verzet van de zoon tegen zijn pa in Modet att döda, plus de traumatische herinneringen van de broers in Samlarna aan hun gestorven ouweheer: voor een

Nr. 114, December 2008 • Jeroen Versteele, Jeroen Peeters, Anoek Nuyens • Kroniek
Jerk, een voorstelling van de Franse regisseuse Gisèle Vienne, doet acteur Jonathan Capdeviell het verhaal van David Brooks, de tweede handlanger van Corll...Laceys vertaalslag naar de scène gebeurde via een choreografie die in essentie niet visueel wil zijn, maar uitgaat van lichamelijke en emotionele states, aangedreven door danstechnieken die een...Laten volwassenen kinderen ooit de ervaringsexpert van hun eigen leven zijn, als dat al mogelijk is? Dat allerhande details uit de levens van deze kinderen paradoxen van onze globale conditie

Nr. 114, December 2008 • Christophe Van Gerrewey • ‘We hebben theater nodig’
Op basis van dat raamwerk las Christophe Van Gerrewey de op Het Theaterfestival in Vlaanderen uitgesproken States of the Union sinds 1990 – niet toevallig het jaar na de val van de Berlijnse Muur...Het is opvallend om te zien hoe, mutatis mutandis, ook de States zich door middel van een aangepaste versie van dit raamkader laten onderverdelen...De analyse van Van Rompay maakt duidelijk dat het ‘financiële’ discours van de States nooit zomaar een metakwestie is. Dat zijn vragen nog steeds aan de orde zijn, bewijst ook dat de apolitieke


Development and design by LETTERWERK